Menu główne

100-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu

Budynek przy ul. 3. Maja 46
Data publikacji: 
02.05.2018
100-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu zaprasza w dniach 13-20 maja 2018 roku na wydarzenia małe i duże, ale jednakowo ważne, tworzące niepowtarzalny klimat, który zawsze się pamięta... 

"Wczoraj - Dziś - Jutro" - 100 lat istnienia Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu 

Logo jubileuszu

Zapraszamy do dawnego Kolegium Nauczycielskiego przy ul. 3. Maja 46:  

  • 13 maja 2018 r. godz. 20:00 - program,
  • 14 maja 2018 r. godz. 20:00 - program
  • 15 maja 2018 r. godz. 20:00 - program
  • 16 maja 2018 r. godz. 20:00 - program
  • 17 maja 2018 r. godz. 15:00 - konferencja program
  • 18 maja 2018 r. godz. 17:00 - gala program
  • 19 maja 2018 r. godz. 11:00 - piknik program
  • 20 maja 2018 r. godz. 20:00 - program

 Program obchodów jubileuszu 13-20.05.2018 r. na stronie WODN. 

*** 

Stefania Kuropatwińska

Aby poznać historię Miejsca z duszą predagogiczną, należy cofnąć się do roku 1918 - kiedy to Rada Miejska Zgierza pod przewodnictwem inż. Józefa Słaboszewicza zwróciła się do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z prośbą o utworzenie w Zgierzu zakładu kształcenia nauczycieli szkół powszechnych. Władze miasta zobowiązały się zapewnić tymczasowe warunki lokalowe oraz przydzielić tereny miejskie gmachów państwowych. Ministerstwo zgodę wyraziło, a zadanie utworzenia zakładu powierzyło, nominacją z dnia 1 stycznia 1919 roku, pierwszej dyrektorce dr Stefanii Kuropatwińskiej. Już w lutym tegoż roku rozpoczęły naukę w lokalu zastępczym pierwsze kandydatki na nauczycielki. 

INAUGURACJA ROKU JUBILEUSZOWEGO 

Jak głosi historia Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu 99 lat temu rozpoczynał się pierwszy rok nauki dziewcząt – seminarzystek. Wówczas 3 lutego 1919 r. rozpoczęło swoją działalność Żeńskie Seminarium Państwowe w Zgierzu. Organizację tego zadania oraz prowadzenie szkoły nauczycielskiej powierzono dr Stefanii Kuropatwińskiej. Na pierwszy kurs zakwalifikowano 22 uczennice wywodzące się z pobliskich miasteczek i wsi. Siedzibą szkoły był budynek, wynajęty przy ulicy Szczęśliwej 23. Od roku 1927 szkoła i internat dla uczennic znajdowały się już w obecnym miejscu - przy dawnej ulicy Strykowskiej. I tak do chwili obecnej - z przerwą od września 1939 r. do stycznia 1946 r. - w budynku tym kształcono i dokształcano nauczycieli w różnych kierunkach i formach kształcenia. By uczcić dorobek tej placówki, zgromadzeni w dniu 2 lutego 2017 r. nauczyciele, dawni uczniowie, pracownicy i zaproszeni goście spotkali się na inauguracji 99 roku pracy "szkoły z duszą pedagogiczną", co zaświadczają własnymi podpisami.  

Źródło: WODN w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15803
Usuń

Linia 61 ruch wahadłowy na DK 71

Od dnia 15 września 2018 r. do końca listopada 2018 r. planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego na Drodze Krajowej nr 71, w rejonie...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2018 r. do stycznia 2019 r.): 
Facebook
YouTube
Google+
RSS