Menu główne

100-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu

Budynek przy ul. 3. Maja 46
Data publikacji: 
02.05.2018
100-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu zaprasza w dniach 13-20 maja 2018 roku na wydarzenia małe i duże, ale jednakowo ważne, tworzące niepowtarzalny klimat, który zawsze się pamięta... 

"Wczoraj - Dziś - Jutro" - 100 lat istnienia Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu 

Logo jubileuszu

Zapraszamy do dawnego Kolegium Nauczycielskiego przy ul. 3. Maja 46:  

  • 13 maja 2018 r. godz. 20:00 - program,
  • 14 maja 2018 r. godz. 20:00 - program
  • 15 maja 2018 r. godz. 20:00 - program
  • 16 maja 2018 r. godz. 20:00 - program
  • 17 maja 2018 r. godz. 15:00 - konferencja program
  • 18 maja 2018 r. godz. 17:00 - gala program
  • 19 maja 2018 r. godz. 11:00 - piknik program
  • 20 maja 2018 r. godz. 20:00 - program

 Program obchodów jubileuszu 13-20.05.2018 r. na stronie WODN. 

*** 

Stefania Kuropatwińska

Aby poznać historię Miejsca z duszą predagogiczną, należy cofnąć się do roku 1918 - kiedy to Rada Miejska Zgierza pod przewodnictwem inż. Józefa Słaboszewicza zwróciła się do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z prośbą o utworzenie w Zgierzu zakładu kształcenia nauczycieli szkół powszechnych. Władze miasta zobowiązały się zapewnić tymczasowe warunki lokalowe oraz przydzielić tereny miejskie gmachów państwowych. Ministerstwo zgodę wyraziło, a zadanie utworzenia zakładu powierzyło, nominacją z dnia 1 stycznia 1919 roku, pierwszej dyrektorce dr Stefanii Kuropatwińskiej. Już w lutym tegoż roku rozpoczęły naukę w lokalu zastępczym pierwsze kandydatki na nauczycielki. 

INAUGURACJA ROKU JUBILEUSZOWEGO 

Jak głosi historia Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu 99 lat temu rozpoczynał się pierwszy rok nauki dziewcząt – seminarzystek. Wówczas 3 lutego 1919 r. rozpoczęło swoją działalność Żeńskie Seminarium Państwowe w Zgierzu. Organizację tego zadania oraz prowadzenie szkoły nauczycielskiej powierzono dr Stefanii Kuropatwińskiej. Na pierwszy kurs zakwalifikowano 22 uczennice wywodzące się z pobliskich miasteczek i wsi. Siedzibą szkoły był budynek, wynajęty przy ulicy Szczęśliwej 23. Od roku 1927 szkoła i internat dla uczennic znajdowały się już w obecnym miejscu - przy dawnej ulicy Strykowskiej. I tak do chwili obecnej - z przerwą od września 1939 r. do stycznia 1946 r. - w budynku tym kształcono i dokształcano nauczycieli w różnych kierunkach i formach kształcenia. By uczcić dorobek tej placówki, zgromadzeni w dniu 2 lutego 2017 r. nauczyciele, dawni uczniowie, pracownicy i zaproszeni goście spotkali się na inauguracji 99 roku pracy "szkoły z duszą pedagogiczną", co zaświadczają własnymi podpisami.  

Źródło: WODN w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
Facebook
YouTube
Google+
RSS