Menu główne

Jubileuszowe Drgania Przestrzeni - 4-5.03.2017 r.

Data publikacji: 
01.02.2017
Jubileuszowe Drgania Przestrzeni - 4-5.03.2017 r.

Termin i miejsce: 

 • 4 marca 2017 r. (sobota) godz. 11:00 - taniec współczesny i nowoczesny, 
 • 5 marca 2017 r. (niedziela) godz. 11:00 - taniec ludowy i towarzyski, 
 • Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Zgierzu, ul. Wschodnia 2. 

Organizatorzy: 

 • Spółdzielczy Dom Kultury "SEM" Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza, 
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu. 

Do pobrania: 

Cele imprezy: 

 • konfrontacja dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych z różnych ośrodków kulturalnych, 
 • wymiana pomysłów artystycznych, 
 • promocja talentów estradowych. 

Warunki uczestnictwa: 

 • Zgłoszenia należy przesłać do dnia 25 lutego 2017 roku na adres Spółdzielczy Dom Kultury "SEM", ul. Parzęczewska 21, 95-100 Zgierz, tel./fax: 42 716 40 02 lub 42 716 35 65 wew. 21 lub na e-mail: sdksem@sem.zgierz.com.pl. 
 • Wpisowe od członka zespołu wynosi - 15 zł. Wpłaty należy dokonać do dnia 25 lutego 2017 roku na konto: PKO BP S.A. O/Zgierz 18 1020 3440 0000 7402 0013 0849 z dopiskiem: X Zgierskie Spotkania Taneczne "Drgania Przestrzeni". 

4 marca 2017 r. (sobota) 

Kategorie taneczne (każdy uczestnik może wystąpić tylko jeden raz w ramach kategorii tanecznej): 

 • taniec współczesny, modern, jazz, modern jazz (inscenizacja, widowisko taneczne, miniatura, etiuda taneczna)
  1 układ taneczny - czas prezentacji do 8 minut; 
 • taniec nowoczesny (disco, hip-hop, show-dance, street dance)
  1 układ taneczny - czas prezentacji do 5 minut. 

Kategorie wiekowe: 

 • do 8 lat (bez podziału na kategorie taneczne); 
 • 9-11 lat, 12-15 lat, powyżej 15 lat. 

5 marca 2017 r. (niedziela) 

 • Zespoły folklorystyczne - czas prezentacji do 10 minut, 
  Kategorie wiekowe - do 11 lat, 12-15 lat, powyżej 15 lat. 

 • Taniec towarzyski (formacje mieszane i dziewczęce) - czas prezentacji do 6 minut, 
  Kategorie wiekowe - grupy młodsze do 13 lat, grupy starsze powyżej 13 lat. 

Wiek większości grupy (2/3 zespołu) decyduje o przydziale do danej kategorii wiekowej. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przekwalifikowania zespołu do innej kategorii wiekowej i tanecznej. Uczestnicy powinni posiadać aktualną legitymację szkolną i okazać na prośbę jury. 

Kryteria oceny i nagrody:

 • Konkurs oceniać będzie 3-osobowe profesjonalne jury biorące pod uwagę: oryginalność i nowatorstwo choreografii, technikę wykonania, dobór repertuaru, muzyki i kostiumów oraz ogólny wyraz artystyczny. Muzyka powinna być dostosowana do wieku uczestników, nie zawierać wulgaryzmów. 

 • Jury przyzna nagrody pieniężne w kategoriach wiekowych oraz: 
  • Grand Prix Prezydenta Miasta Zgierza (dnia pierwszego i drugiego),
  • specjalną nagrodę Prezesa Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla tancerza za indywidualność sceniczną,
  • nagrody dla choreografów za szczególny wyraz artystyczny.

Dane techniczne:

 • wymiary sceny 11m x 11m; 
 • podkłady muzyczne - płyty CD, pendrive;
 • wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego lub tańczenia bez obuwia.

Uwagi końcowe: 

 • uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,
 • każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów,
 • organizator nie ubezpiecza uczestników,
 • organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni,
 • sprawy sporne lub nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Ramowy program imprezy: (program może ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszeń)

 • 4 marca 2017 r.
  • od godz. 8:30 - przyjazd zespołów i próby techniczne,
  • godz. 11:00-13:00 - prezentacje I i II kategorii wiekowej,
  • godz. 14:00 - ogłoszenie wyników,
  • godz. 14:30-17:30 - prezentacje III i IV kategorii wiekowej,
  • godz. 18:00 - ogłoszenie wyników.
 • 5 marca 2017 r.
  • godz. 09:00 - przyjazd zespołów i próby techniczne,
  • godz. 11:00 - prezentacje zespołów tańca towarzyskiego - prezentacja zespołów tańca ludowego

Dodatkowych informacji udziela JADWIGA SKWAREK tel. 500 349 953

Źródło: Spółdzielczy Dom Kultury "SEM"

Do pobrania: 

Galerie zdjęć

Wizyta Magdaleny Gawin - 9.02.2017 r.

Uroczyste otwarcie filii biblioteki

ALBERTIANA w Zgierzu - 26.01.2017 r.

Czytelniczy happening "Podaj książkę" - 23.01.2017 r.

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zgierzu - 19.01.2017 r.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

10697
Usuń

Nowe harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów (od lutego 2017 r. do stycznia 2018 r.) Sprawdź: w którym rejonie leży Twoja ulica, ponieważ dokonano niewielkich zmian...
4942
Usuń

Apteki całodobowe (dyżurujące)

"KWIATY POLSKIE" - ul. 1 Maja 4 - tel. 42 715 07 57. "APTEKA U DOMINIKA" - ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30.
Facebook
YouTube
Google+
RSS