Menu główne

Komunikat MOPS - okres zasiłkowy 2018/2019

Logo MOPS w Zgierzu
Data publikacji: 
02.07.2018
Komunikat MOPS - okres zasiłkowy 2018/2019

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu (MOPS) dot. świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2018/2019. 

Świadczenie wychowawcze (500+) 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane będą od 01.08.2018 r. w Zgierzu, przy ul. Łęczyckiej 24. Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30, a we wtorki w godz. 8:00-17:30. 

Od 01.07.2018 r. wnioski można również składać droga elektroniczną - za pomocą następujących kanałów: 

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
 • bankowość elektroniczna. 

Okres zasiłkowy 2018/2019 będzie trwał od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. 

 • W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019 od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r., a w przypadku wniosków składanych on-line od dnia 01.07.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do dnia 31 października. 
 • W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019 w okresie od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. przyznanie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada. 
 • W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2018 r., przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia.
 • W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 • Gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w okresie od 01 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wszelkie informacje na temat świadczenia wychowawczego – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane, przy ul. Łęczyckiej 24 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 42 716-71-94, 693-002-653, 693-001-373, 693-002-483. 

Świadczenia rodzinne 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane będą od 01.08.2018 r. w Zgierzu, przy ul. Łęczyckiej 24.

Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30, a we wtorki w godz. 8:00-17:30. 

Od 01.07.2018 r. wnioski można również składać droga elektroniczną - za pomocą następujących kanałów: 

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP  (http://epuap.gov.pl/); 
 • bankowość elektroniczna. 

Okres zasiłkowy 2018/2019 będzie trwał od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 złoży wniosek w okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r., a w przypadku wniosków składanych on-line od dnia 01.07.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2018 r. następuje do dnia 30 listopada.
 • W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019 w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia.
 • Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 01 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane, przy ul. Łęczyckiej 24 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 42 716-71-94, 693-002-653, 693-001-373, 693-002-483. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 przyjmowane będą od dnia 01.08.2018 r. w Zgierzu, przy ul. Długiej 56, pok. nr 7. Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30.

 Jednocześnie informujemy, że wnioski on-line można składać począwszy od dnia 01.07.2018 r. - za pomocą następujących kanałów: 

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP  (http://epuap.gov.pl/); 
 • bankowość elektroniczna. 

Okres świadczeniowy 2018/2019 trwa od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

 • W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019, od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r., a w przypadku wniosków składanych on-line od dnia 01.07.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2018 r.
 • W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019, od dnia 01.09.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2018 r.
 • W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019, od dnia 01.10.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2018 r.
 • W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019, zostanie złożony od dnia 01.11.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia 2019 r.
 • W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019, zostanie złożony od dnia 01.12.2018 r. do dnia 31.01.2019 r. -przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2019 r.

Wszelkie informacje na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego – składania wniosków oraz wymaganych dokumentów można uzyskać pod adresem: ul. Długa 56, pok. nr 7 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 42 716 42 13 wew. 27 lub 693 002 044. 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15414
Usuń

Konserwacja syren

W dniach 20 i 23 lipca 2018 r. w godz. 9:00-16:00 odbędą się prace konserwatorskie syren alarmowych umieszczonych na budynkach: Szkoły Podstawowej...
15411
Usuń

Intensywne opady deszczu z burzami

Intensywne opady deszczu z burzami (stopień zagrożenia 1) od godz. 09:30 dnia 18.07.2018 do godz. 09:30 dnia 19.07.2018 r. Na obszarze powiatu...
15409
Usuń

Utrudnienia

Od dnia 16.07.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. Firma KRAL sp. z o.o. prowadzi roboty drogowe w rejonie skrzyżowania ulicy Okólnej z drogą krajową nr 71...
15302
Usuń

Bilety na liniach Z45 i Z46

Opłaty za przejazd na autobusowych liniach Z45 oraz Z46 nie uległy zmianie - za przejazd na tych liniach kasujemy bilety czasowe MPK ŁÓDŹ (komunikat...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13801
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Wykaz placówek pełniących dyżury wakacyjne oraz zasady korzystania z opieki przedszkolnej w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 107/2018. ...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2018 r. do stycznia 2019 r.): 
Facebook
YouTube
Google+
RSS