Menu główne

Konkursy w ramach Złotej Wiosny 2017

Logo MOK
Data publikacji: 
03.04.2017
Konkursy w ramach Złotej Wiosny 2017

Miejski Ośrodek Kultury (MOK - ul. Mielczarskiego 1) ogłasza trzy konkursy w ramach Złotej Wiosny

Do udziału w nich zapraszamy przedstawicieli zgierskich szkół podstawowych i gimnazjów. 

Złota Wiosna obejmuje:  

Konkurs o "Złote Pióro" 

X edycja Złotego Pióra konkursu w ramach Złotej Wiosny. 

Temat: "Co się zdarzyło w pięknym ogrodzie

 1. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu (ul. Mielczarskiego 1). 
 2. Jury zostanie powołane przez organizatora. 
 3. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania na w/w temat. Praca powinna zawierać się w maksymalnie 4 stronach znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie, czcionka Times New Roman 12, interlinia między wierszami 1,5). 
 4. Kategorie wiekowe konkursu:  
  a) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 
  b) uczniowie gimnazjów. 
 5. Jury przyzna nagrody indywidualne. 
 6. Ocenie będą podlegać:
  a) interpretacja tematu, pomysłowość jego realizacji; 
  b) dobór słownictwa; 
  c) dobór środków stylistycznych; 
  d) styl; 
 7. Prace w formie wydruku należy dostarczyć do MOK-u (Zgierz, ul. Mielczarskiego 1) lub przesłać mailowo w formie pdf na adres e-mail: zgierskazlotawiosna@gmail.com do dnia 19 maja 2017 r. 
 8. Wręczenie nagród i prezentacja prac laureatów odbędą się podczas Finału Złotej Wiosny w Miejskim Ośrodku Kultury, o którego terminie poinformujemy laureatów konkursu. 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Regulamin Złotego Pióra 2017.pdf

Konkurs Plastyczny o "Złotą Paletę" 

REGULAMIN Konkursu Plastycznego o "Złotą Paletę" 

Temat: "Co się zdarzyło w pięknym ogrodzie" 

Temat konkursu bez wątpienia pozwala na uruchomienie wyobraźni i stworzenie przepięknych prac w różnorodnych technikach płaskich. Podpowiadamy, że radość sprawią nam zarówno prace malarskie, grafiki, stemple, fotomontaże, jak i komiksy, ilustracje baśni, których akcje toczyły się w ogrodach, czy też projekty gier planszowych, komputerowych itp. 

Tytułowy ogród może być realny, prawdziwy, ale może też być wytworem wyobraźni, może być to nawet ogród kosmiczny! 

Czekamy na piękne, barwne i różnorodne prace! 

W konkursie przyznajemy nagrody zbiorowe dla najlepszych zgierskich szkół podstawowych i gimnazjów.  Ocena profesjonalnego Jury uwzględnia m.in.: rodzaj i różnorodność zastosowanych technik, oryginalność interpretacji tematu oraz samodzielność wykonania prac. 

Technika prac: malarstwo, grafika, inne techniki płaskie. 

Format prac: A3 

Liczba prac zgłaszanych przez szkołę jest nieograniczona, jednak prosimy, aby każdy z uczniów biorących udział w konkursie wykonał po jednej pracy. 

Prace konkursowe muszą zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły i klasę, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna. 

Prace bez opisu nie będą brane pod uwagę! 

Prace na konkurs należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu (ul. Mielczarskiego 1) do 19 maja 2017 roku. 

Ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się na początku czerwca br. - o czym poinformujemy zainteresowane placówki w osobnym piśmie lub telefonicznie. 

W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z instruktorką MOK, p. Elżbietą Gortat - tel. 42 716 26 18. 

Regulamin Złotej Palety 2017.doc 

Konkurs o "Złotą Nutkę" 

REGULAMIN konkursu o "Złotą Nutkę" 

I. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu. 

II. Termin i miejsce: 26 kwietnia 2017 r. godz. 10:00 Miejski Ośrodek Kultury (Zgierz, ul. Mielczarskiego 1). 

III. Cel: 

 • konfrontacja dorobku artystycznego solistów i zespołów muzycznych: wokalnych i wokalno-instrumentalnych, 
 • inspirowanie dzieci i młodzieży do radosnego muzykowania i poszukiwań artystycznych, 
 • doskonalenie warsztatu muzycznego.  

IV. Warunki uczestnictwa:  

 1. W przeglądzie mogą wziąć udział dzieci i młodzież reprezentująca szkoły z terenu Zgierza. 
 2. W zależności od rodzaju oraz ilości zgłoszeń uczestnicy zostaną podzieleni na kategorie: 
  - dziecięca (klasy I –V), 
  - młodzieżowa (klasy VI i klasy gimnazjalne) lub  
  - zespoły,  
  - soliści. 
  W razie małej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zrezygnować z podziału na kategorie. W przypadku zespołów ogólnoszkolnych, gdzie uczestnicy będą w różnym wieku organizator zastrzega sobie prawo przydziału do grupy wiekowej. 
 3. Do udziału w konkursie mogą przystąpić:  
  - soliści wokaliści, 
  - zespoły wokalne (dowolna ilość osób),  
  - zespoły wokalno-instrumentalne (dowolna ilość osób). 
 4. Liczba solistów i zespołów z danej szkoły jest dowolna. 
 5. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania 2 dowolnych utworów, w tym przynajmniej jednego w języku polskim. 
 6. Utwory mogą być wykonane: 
  - a capella,  
  - z akompaniamentem dowolnego instrumentu,  
  - z akompaniamentem zespołu muzycznego,  
  - z podkładem muzycznym zarejestrowanym na CD lub kasecie magnetofonowej,  
  - niedozwolony jest playback 
 7. Styl wykonywanych utworów jest dowolny. 

V. Ocena i nagrody: 

 1. Wykonawców ocenia Jury powołane przez organizatorów, biorące pod uwagę: 
  - walory głosowe,  
  - dobór repertuaru,  
  - muzykalność, 
  - poziom warsztatowy (dykcja, emisja), 
  - jakość i sposób wykonania,  
  - interpretację,  
  - postawę sceniczną,  
  - ogólny wyraz artystyczny,  
  - autorstwo - w przypadku utworów własnych. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo podziału nagród według uznania Jury konkursu. 

VI. Postanowienia ogólne:  

Konkurs o "Złotą Nutkę" jest konkursem solistów, zespołów wokalnych i zespołów wokalno-instrumentalnych, gdzie podstawowym elementem jest śpiew i decydujące znaczenie ma tekst i melodia. Zespoły muzyczne akompaniujące, gra solistyczna, czy akompaniament instrumentalny członków zespołów lub osób prowadzących, stroje, kostiumy, dekoracje, czy choreografia mogą podnieść wartości artystyczne wykonywanego utworu, nie mogą jednak stanowić o ocenie umiejętności wokalno-muzycznych uczestników. 

W ramach przygotowań do konkursu, MOK udostępnia (po wcześniejszym ustaleniu terminu) salę teatralną do odbycia prób muzycznych. 

Termin składania kart uczestnictwa: do 15 kwietnia 2017 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury (95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 1) - tel./fax 42 716 26 18; mail: mokzgierz@interia.pl 

Regulamin Złotej Nutki 2017.doc 

 

Źródło: Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13934
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Prezydent Miasta Zgierza określił terminy postępowań rekrutacyjnych i postępowania uzupełniającego do: 
13801
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Wykaz placówek pełniących dyżury wakacyjne oraz zasady korzystania z opieki przedszkolnej w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 107/2018. ...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2018 r. do stycznia 2019 r.): 
Facebook
YouTube
Google+
RSS