Menu główne

Konkursy w ramach Złotej Wiosny 2017

Logo MOK
Data publikacji: 
03.04.2017
Konkursy w ramach Złotej Wiosny 2017

Miejski Ośrodek Kultury (MOK - ul. Mielczarskiego 1) ogłasza trzy konkursy w ramach Złotej Wiosny

Do udziału w nich zapraszamy przedstawicieli zgierskich szkół podstawowych i gimnazjów. 

Złota Wiosna obejmuje:  

Konkurs o "Złote Pióro" 

X edycja Złotego Pióra konkursu w ramach Złotej Wiosny. 

Temat: "Co się zdarzyło w pięknym ogrodzie

 1. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu (ul. Mielczarskiego 1). 
 2. Jury zostanie powołane przez organizatora. 
 3. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania na w/w temat. Praca powinna zawierać się w maksymalnie 4 stronach znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie, czcionka Times New Roman 12, interlinia między wierszami 1,5). 
 4. Kategorie wiekowe konkursu:  
  a) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 
  b) uczniowie gimnazjów. 
 5. Jury przyzna nagrody indywidualne. 
 6. Ocenie będą podlegać:
  a) interpretacja tematu, pomysłowość jego realizacji; 
  b) dobór słownictwa; 
  c) dobór środków stylistycznych; 
  d) styl; 
 7. Prace w formie wydruku należy dostarczyć do MOK-u (Zgierz, ul. Mielczarskiego 1) lub przesłać mailowo w formie pdf na adres e-mail: zgierskazlotawiosna@gmail.com do dnia 19 maja 2017 r. 
 8. Wręczenie nagród i prezentacja prac laureatów odbędą się podczas Finału Złotej Wiosny w Miejskim Ośrodku Kultury, o którego terminie poinformujemy laureatów konkursu. 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Regulamin Złotego Pióra 2017.pdf

Konkurs Plastyczny o "Złotą Paletę" 

REGULAMIN Konkursu Plastycznego o "Złotą Paletę" 

Temat: "Co się zdarzyło w pięknym ogrodzie" 

Temat konkursu bez wątpienia pozwala na uruchomienie wyobraźni i stworzenie przepięknych prac w różnorodnych technikach płaskich. Podpowiadamy, że radość sprawią nam zarówno prace malarskie, grafiki, stemple, fotomontaże, jak i komiksy, ilustracje baśni, których akcje toczyły się w ogrodach, czy też projekty gier planszowych, komputerowych itp. 

Tytułowy ogród może być realny, prawdziwy, ale może też być wytworem wyobraźni, może być to nawet ogród kosmiczny! 

Czekamy na piękne, barwne i różnorodne prace! 

W konkursie przyznajemy nagrody zbiorowe dla najlepszych zgierskich szkół podstawowych i gimnazjów.  Ocena profesjonalnego Jury uwzględnia m.in.: rodzaj i różnorodność zastosowanych technik, oryginalność interpretacji tematu oraz samodzielność wykonania prac. 

Technika prac: malarstwo, grafika, inne techniki płaskie. 

Format prac: A3 

Liczba prac zgłaszanych przez szkołę jest nieograniczona, jednak prosimy, aby każdy z uczniów biorących udział w konkursie wykonał po jednej pracy. 

Prace konkursowe muszą zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły i klasę, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna. 

Prace bez opisu nie będą brane pod uwagę! 

Prace na konkurs należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu (ul. Mielczarskiego 1) do 19 maja 2017 roku. 

Ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się na początku czerwca br. - o czym poinformujemy zainteresowane placówki w osobnym piśmie lub telefonicznie. 

W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z instruktorką MOK, p. Elżbietą Gortat - tel. 42 716 26 18. 

Regulamin Złotej Palety 2017.doc 

Konkurs o "Złotą Nutkę" 

REGULAMIN konkursu o "Złotą Nutkę" 

I. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu. 

II. Termin i miejsce: 26 kwietnia 2017 r. godz. 10:00 Miejski Ośrodek Kultury (Zgierz, ul. Mielczarskiego 1). 

III. Cel: 

 • konfrontacja dorobku artystycznego solistów i zespołów muzycznych: wokalnych i wokalno-instrumentalnych, 
 • inspirowanie dzieci i młodzieży do radosnego muzykowania i poszukiwań artystycznych, 
 • doskonalenie warsztatu muzycznego.  

IV. Warunki uczestnictwa:  

 1. W przeglądzie mogą wziąć udział dzieci i młodzież reprezentująca szkoły z terenu Zgierza. 
 2. W zależności od rodzaju oraz ilości zgłoszeń uczestnicy zostaną podzieleni na kategorie: 
  - dziecięca (klasy I –V), 
  - młodzieżowa (klasy VI i klasy gimnazjalne) lub  
  - zespoły,  
  - soliści. 
  W razie małej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zrezygnować z podziału na kategorie. W przypadku zespołów ogólnoszkolnych, gdzie uczestnicy będą w różnym wieku organizator zastrzega sobie prawo przydziału do grupy wiekowej. 
 3. Do udziału w konkursie mogą przystąpić:  
  - soliści wokaliści, 
  - zespoły wokalne (dowolna ilość osób),  
  - zespoły wokalno-instrumentalne (dowolna ilość osób). 
 4. Liczba solistów i zespołów z danej szkoły jest dowolna. 
 5. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania 2 dowolnych utworów, w tym przynajmniej jednego w języku polskim. 
 6. Utwory mogą być wykonane: 
  - a capella,  
  - z akompaniamentem dowolnego instrumentu,  
  - z akompaniamentem zespołu muzycznego,  
  - z podkładem muzycznym zarejestrowanym na CD lub kasecie magnetofonowej,  
  - niedozwolony jest playback 
 7. Styl wykonywanych utworów jest dowolny. 

V. Ocena i nagrody: 

 1. Wykonawców ocenia Jury powołane przez organizatorów, biorące pod uwagę: 
  - walory głosowe,  
  - dobór repertuaru,  
  - muzykalność, 
  - poziom warsztatowy (dykcja, emisja), 
  - jakość i sposób wykonania,  
  - interpretację,  
  - postawę sceniczną,  
  - ogólny wyraz artystyczny,  
  - autorstwo - w przypadku utworów własnych. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo podziału nagród według uznania Jury konkursu. 

VI. Postanowienia ogólne:  

Konkurs o "Złotą Nutkę" jest konkursem solistów, zespołów wokalnych i zespołów wokalno-instrumentalnych, gdzie podstawowym elementem jest śpiew i decydujące znaczenie ma tekst i melodia. Zespoły muzyczne akompaniujące, gra solistyczna, czy akompaniament instrumentalny członków zespołów lub osób prowadzących, stroje, kostiumy, dekoracje, czy choreografia mogą podnieść wartości artystyczne wykonywanego utworu, nie mogą jednak stanowić o ocenie umiejętności wokalno-muzycznych uczestników. 

W ramach przygotowań do konkursu, MOK udostępnia (po wcześniejszym ustaleniu terminu) salę teatralną do odbycia prób muzycznych. 

Termin składania kart uczestnictwa: do 15 kwietnia 2017 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury (95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 1) - tel./fax 42 716 26 18; mail: mokzgierz@interia.pl 

Regulamin Złotej Nutki 2017.doc 

 

Źródło: Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

11403
Usuń

2 maja nieczynne Starostwo Powiatowe

2 maja 2017 r. Starostwo Powiatowe (ul. Sadowa 6a oraz ul. Długa 49) w Zgierzu będzie nieczynne. Za wszelkie niedogodności z tym związane...
11286
Usuń

Kursy zjazdowe i dojazdowe z Wiosny Ludów

Mieszkańcy osiedla Piaskowice-Aniołów, mogą z ulicy Wiosny Ludów, dojechać do wybranych pętli autobusowych, jak również z wybranych pętli powrócić...
11283
Usuń

Zmiana rozkładów jazdy linii nr 4 i 8

Z dniem 2 kwietnia 2017 r. nastąpi zmiana rozkładów jazdy autobusów linii nr 4 i 8. Na podstawie wniosków  Rad Osiedli Rudunki i Podleśna linie te...
11281
Usuń

Zmiany rozkładów jazdy linii nr 51, 46, 16

W niedzielę 2 kwietnia 2017 r. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi wprowadza nową siatkę komunikacyjną.  Zmiany dotkną zgierzan korzystających z...
10697
Usuń

Nowe harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów (od lutego 2017 r. do stycznia 2018 r.) Uwaga! Mieszkańcy domków jednorodzinnych sprawdźcie: w którym rejonie leży Twoja...
4942
Usuń

Apteki całodobowe (dyżurujące)

"KWIATY POLSKIE" - ul. 1 Maja 4 - tel. 42 715 07 57. "APTEKA U DOMINIKA" - ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30.
Facebook
YouTube
Google+
RSS