Menu główne

Nowe stawki za odbiór odpadów

Pojemniki na odpady
Data publikacji: 
31.01.2020
Nowe stawki za odbiór odpadów

Podczas styczniowej sesji Rady Miasta Zgierza samorządowcy (na wniosek Prezydenta Miasta Zgierza) podjęli decyzję ws. metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczyli nowe stawki. 

Nowe stawki za odbiór odpadów obowiązywać będą najwcześniej od 1 kwietnia 2020 roku. 

W przypadku nieruchomości jednorodzinnych stawka wynosić będzie 29 zł od osoby miesięcznie. Jeśli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniać obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny - obowiązująca go opłata podwyższona wynosiła będzie 58 zł od osoby miesięcznie. 

Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych, którzy będą korzystać z kompostowników, zapłacą stawkę 28 zł za osobę miesięcznie

W przypadku budynków wielolokalowych (m.in. bloki) opłaty zależeć będą od ilości zużytej wody. Stawka wynosić będzie 11,15 zł za 1 m3 zużytej wody oraz 22,30 zł za 1 m3 zużytej wody, gdy nie będzie spełniany obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Podobnie jak do tej pory, deklaracje w imieniu lokatorów składać będą zarządcy nieruchomości. 

  1. Dlaczego takie ceny?
    Bezpośredni wpływ na podwyżki miało rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych, jego realizacja kosztować będzie Miasto Zgierz blisko 19 milionów złotych. Poprzednie zgierskie ceny obowiązywały od 2015 roku, natomiast podwyższanie opłat za odbiór odpadów to tendencja ogólnopolska. Nowe stawki wprowadzono już w sąsiednich samorządach, także na poziomie wyższym niż Zgierzu (Aleksandrów Łódzki, Głowno). Wpływ na podwyżki mają wciąż zwiększające się koszty zagospodarowania odpadów - to m.in. wzrost opłat w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (z 166,32 zł w 2016 roku do 600 zł w roku bieżącym!). Co ważne, system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien być samofinansujący. Miasto Zgierz nie może przeznaczać wpływów z opłat na inne cele, ale także powinno tak oszacować stawki, aby do systemu nie trzeba było dopłacać. 

  2. Dlaczego zużycie wody jest podstawą do obliczania stawki?
    Przyjęto, że na podstawie ilości zużytej wody najlepiej można określić ilość mieszkańców zamieszkujących na terenie nieruchomości. Problem mieszkańców niezgłaszanych do systemu, a produkujących odpady dotyczył szczególnie nieruchomości wielorodzinnych. Zarządcy tych nieruchomości, składając deklaracje w imieniu zbiorowości, nie mają narzędzi prawnych, aby wyegzekwować rzeczywistą ilość mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej. Są zależni od ich dobrej woli i poczucia obowiązku. Natomiast samorząd nie może pozwolić, aby koszty gospodarki odpadami przerzucane były na mieszkańców uczciwie zgłaszających ilość osób zamieszkujących w gospodarstwie, stąd konieczność uszczelnienia systemu. 

  3. Dlaczego ulga za kompostownik to 1 zł za osobę miesięcznie?
    W odróżnieniu od samorządów, które wprowadziły większe ulgi, Miasto Zgierz wciąż dopuszcza oddawanie odpadów typu bio przez korzystających z kompostownika. Obecnie wprowadzone rozwiązania na pewno będą analizowane po wejściu nowych stawek w życie. Niewykluczone, że poziom ulgi zostanie z czasem zwiększony. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 17.02.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Długiej.Pierwszy etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od ul. ...
19427
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej w Zgierzu mogą wystąpić przerwy w dostawie wody - ul. Ogrodnicza, ul. Sianokosy, ul....
15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu W dniu 27.02.2020 w godz. 08:00-15:00 oraz w ...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów: 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS