Menu główne

Program rządowy "Dobry Start"

Logo programu "Dobry Start"
Data publikacji: 
12.06.2018
Program rządowy "Dobry Start"

Program "Dobry Start" to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje w wysokości 300 zł: 

 • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko; 
 • osobom uczącym się – raz w roku. 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: 

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia; 
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  a także w przypadku: 
 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia; 
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się. 

 • Osoby zamieszkałe na terenie miasta Zgierza wniosek będą składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, Zespole ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Wychowawczego, przy ul. Łęczyckiej 24
 • a w przypadku ubiegania się o świadczenie "Dobry Start" na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie "Dobry Start" przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, przy ul. Sadowej 6a.

Terminy składania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia "Dobry Start":  

 • wnioski składane drogą tradycyjną (papierową) - od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku,
 • wnioski składane drogą elektroniczną (empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczna) - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku

Ważne! Wnioski złożone po 30 listopada, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. 

Świadczenie "Dobry Start" realizowane jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018, poz. 1061). Więcej informacji o programie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Kontakt MOPS Zgierz: 

 • tel. 42 716-71-94, 
 • tel. 693-001-373, 
 • tel. 693-001-376, 
 • tel. 693-002-483, 
 • tel. 693-002-653. 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu

Do pobrania: 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

W dniu 27.03.2019 r. w godz. 08:00-11:00 - Zgierz: ul. Jana Lechonia numer 4.  W dniu 30.03.2019 r. w godz. 07:00-10:30 - Zgierz: ul. Kolejowa...
17156
Usuń

Zmiana rozkładu linii nr 4

Miejskie Usługi Komunikacyjne (MUK) w Zgierzu informują, że w dniu 25 marca 2019 r. nastąpi zmiana rozkładu linii nr 4.Poglądowy rozkład jazdy: ...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS