Menu główne

Stanowisko Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie Fundacji "Medor"

Logo Urzędu Miasta Zgierza
Data publikacji: 
29.03.2019
Stanowisko Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie Fundacji "Medor"

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Zgierza (28.03.2019 r.) powrócił temat Fundacji "Medor". 

Oto stanowisko Prezydenta Miasta Zgierza w tej sprawie. 

Szanowni Państwo,

W przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że "Prezydent Miasta Zgierza po raz kolejny dąży do likwidacji Schroniska Medor". Tekst opublikowany na jednym z portali społecznościowych, pełen jest emocjonalnych zwrotów oraz swobodnie dobranych i przemieszanych danych liczbowych. Uważam, że mieszkańcom naszego miasta należy się w tym zakresie rzeczowa informacja. 

  1. Nikt z władz obecnej, jak i poprzedniej kadencji nie dążył do likwidacji żadnej prawnie działającej organizacji pożytku publicznego, w tym także Fundacji "Medor - Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt". Jako osoba prywatna zawsze odnoszę się z szacunkiem do naszych mniejszych braci oraz troszczących się o nie instytucji. Jako przedstawiciel władz mogę zapewnić, że Gmina Miasto Zgierz solidnie wywiązuje się ze swoich zadań w zakresie opieki nad zwierzętami. 
  2. Fundacja "Medor" zajmuje grunt Gminy Miasto Zgierz mimo braku praw do korzystania z niego. Fundacja naruszyła warunki umowy dzierżawy terenu, dokonując tam samowolnej rozbudowy budynków. W 2016 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał Fundacji "Medor" rozbiórkę wiat. Mimo zobowiązania przedstawicieli Fundacji decyzja nie została wykonana. Konsekwencją braku podjętych działań (uregulowania kwestii nielegalnych naniesień) było niewyrażenie przez władze miasta zgody na zawarcie nowej umowy dzierżawy, poprzednia wygasła 31 grudnia 2017 roku. 
  3. Mając na względzie dobro zwierząt, władze miasta zasugerowały Fundacji rozwiązania umożliwiające prowadzenie dotychczasowej działalności. W kwietniu 2018 roku zaproponowano przedstawicielom "Medoru" podpisanie umowy oddania w użyczenie ww. terenu dla potrzeb związanych z przywróceniem stanu faktycznego do stanu zgodnego z prawem. Pomimo wielokrotnych inicjatyw ze strony miasta co do zawarcia umowy oddania w użyczenie umowa nie została podpisana. Co więcej, podczas minionego roku Fundacja nie podjęła żadnych działań na zajmowanym terenie, ograniczając się do korespondencji z Gminą Miasto Zgierz. 
  4. Przedstawiciele Fundacji zarzucają władzom Zgierza negatywne nastawienie, tymczasem przedstawiciele GMZ starają się jedynie reagować na naruszanie porządku prawnego, wychodząc z założenia, że żadna instytucja nie może stać ponad prawem. Używanie bezdomnych zwierząt i opiekujących się nimi wolontariuszy jako argumentów w dyskusji ma duży ładunek emocjonalny, jednak nie zastąpi rzeczowej dyskusji o zgodności z prawem działań Fundacji. Tym bardziej, że mówimy o instytucji prowadzącej działalność gospodarczą i osiągającej przychody miary setek tysięcy złotych. Zresztą problem relacji prawnych nie dotyczy tylko Gminy Miasto Zgierz, wobec Fundacji "Medor" prowadzone były liczne postępowania m.in. przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Prokuraturę Rejonową w Zgierzu. Fundacja wchodziła też w konflikty z sąsiednimi samorządami. 
  5. Podtrzymuję zapewnienie, że Gmina Miasto Zgierz wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie opieki nad zwierzętami. Dlatego podjęliśmy kroki mające zapewnić opiekę nad zwierzętami przebywającymi na terenie Fundacji "Medor" w przypadku konieczności wydania przez Fundację należących do Gminy Miasto Zgierz nieruchomości. 

Z poważaniem,  
Prezydent Miasta Zgierza
Przemysław Staniszewski 

W załączeniu treść Stanowiska Prezydenta Miasta Zgierza wobec zarzutów Fundacji "Medor" zamieszczonych na portalu Facebook w dniu 21.03.2019 r.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu. W dniu 21.06.2019 r. w godz. 08:00-14:30 -...
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS