Menu główne

Walka ze smogiem - możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła

logo
Data publikacji: 
14.02.2017
Walka ze smogiem - możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła

W dniu 13 lutego 2017 r. o godzinie 17:00 w Urzędzie Miasta Zgierza odbyło się spotkanie zorganizowane dla mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dotacji na wymianę źródeł ciepła na proekologiczne. 

Podczas spotkania doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przedstawili m.in. zasady udzielania dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. W przypadku zainteresowania mieszkańców możliwością pozyskania dotacji program będzie realizowany za pośrednictwem Gminy Miasto Zgierz. 

Dofinansowanie może wynieść do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, do których należą: 

 1. koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji; 
 2. koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem; 
 3. koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń; 
 4. koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;
 5. koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz z materiałami; 
 6. koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej; 
 7. koszty budowy węzła cieplnego; 
 8. koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Dofinansowanie można uzyskać do przedsięwzięcia polegającego na: 

 1. likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki: 
  1. posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 "Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie; 
  2. posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania: klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01.01.2016; 
  3. powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. W przypadku likwidacji kotłowni indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej; 
 2. podłączeniu istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. 

 Maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może być wyższy niż: 

 • dla kotłowni gazowej: 1000,00 zł/kW (moc źródła do 50 kW) lub 900,00 zł/kW (moc źródła powyżej 50 kW);  
 • dla kotłowni olejowej: 850,00 zł/kW (moc źródła do 50 kW) lub 750,00 zł/kW (moc źródła powyżej 50 kW); 
 • dla podłączenia do sieci cieplnej: 850,00 zł/kW (moc źródła do 50 kW) lub 750,00 zł/kW (moc źródła powyżej 50 kW); 
 • dla ogrzewania elektrycznego: 600,00 zł/kW (moc źródła do 50 kW) lub 500,00 zł/kW (moc źródła powyżej 50 kW); 
 • dla kotłowni na biomasę: 1000,00 zł/kW (moc źródła do 50 kW) lub 900,00 zł/kW (moc źródła powyżej 50 kW); 
 • dla kotłowni węglowej: 550,00 zł/kW (moc źródła do 50 kW) lub 450,00 zł/kW (moc źródła powyżej 50 kW); 
 • dla odnawialnego źródła energii (pompa ciepła): 2000,00 zł/kW (moc źródła do 50 kW) lub 1500,00 zł/kW (moc źródła powyżej 50 kW).  
   (wskaźnik "zł/kW" oblicza się w stosunku do mocy projektowanego źródła ciepła)

Dofinansowaniem będą objęte koszty wymiany źródeł ciepła poniesione od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą i Funduszem (przewidywany termin - ok. lipca 2017 r.) do 30.09.2018 r. 

W celu oceny zainteresowania udziałem w przedmiotowym Programie osoby chętne proszone są o składanie deklaracji udziału w Programie w terminie od 13 lutego do dnia 6 marca 2017 r. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16 w Biurze Obsługi Klienta. Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, a stanowi jedynie deklarację gotowości do wzięcia udziału w Programie ograniczania niskiej emisji. 

Informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi (plac Jana Pawła II 16, pok. 12), tel. 42 714 32 33, e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl. 

Pytania można kierować również do Doradców Energetycznych z WFOŚiGW w Łodzi: 

 • mailem: doradztwo@wfosigw.lodz.pl, 
 • telefonicznie: 42 663 41 41 (-42, -43, -44), 
 • osobiście w siedzibie Funduszu przy ul. Dubois 118 w Łodzi. 

Podczas spotkania w dniu 13 lutego 2017 r. doradcy z WFOŚiGW przedstawili również zasady udzielania dotacji do 40% na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017-2018 realizowanych w ramach innego programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Lista banków współpracujących z WFOŚiGW w Łodzi 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

13015
Usuń

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 21 października 2017 r. (sobota) w rejonie pętli Parzęczewska/Staffa, Łódzki Związek Motorowy organizuje imprezę pod nazwą Drift Competition...
12987
Usuń

Przerwa w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach 23-27.10.2017 r. w godz. 8:00-15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody przy:...
12980
Usuń

Zmiana organizacji ruchu na czas Wszystkich Świętych

Czasowa zmiana organizacji ruchu w okolicach zgierskich cmentarzy obowiązuje od 30 października 2017 r. do 2 listopada 2017 r. Tymczasowa...
12916
Usuń

ul. Śniechowskiego otwarta

W dniu 9 października (poniedziałek) 2017 r. w związku z zakończeniem remontu ulicy Śniechowskiego w Zgierzu na stałą trasą powracają linie...
12917
Usuń

Tramwaje linii 15, 17, 45, 46 i 73 wracają na stałe trasy w Łodzi

W związku z dopuszczeniem do ruchu tramwajowego torowiska na Rondzie Solidarności w Łodzi, na podstawie decyzji Zarządu Dróg i Transportu nastąpią...
12848
Usuń

Nowa zgierska linia autobusowa 61

Z dniem 1 października 2017 r. rusza kolejna nowa zgierska linia autobusowa nr 61. Będzie ona bezpośrednio przebiegać pomiędzy krańcówkami: Osiedle...
12821
Usuń

Nowa organizacja ruchu

Ze względu na uszkodzony mur przy kościele św. Katarzyny zamknięto odcinek ulicy Aleksandrowskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad...
12168
Usuń

Bilety na liniach autobusowych 6 i 61

Na terenie miasta Zgierza na liniach autobusowych 6 i 61, obowiązują wyłącznie zgierskie bilety MUK lub wprowadzony w maju 2017 r. Współny Bilet...
10697
Usuń

Nowe harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów (od lutego 2017 r. do stycznia 2018 r.) Uwaga! Mieszkańcy domków jednorodzinnych sprawdźcie: w którym rejonie leży Twoja...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS