Menu główne

Walka ze smogiem - możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła

logo
Data publikacji: 
14.02.2017
Walka ze smogiem - możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła

W dniu 13 lutego 2017 r. o godzinie 17:00 w Urzędzie Miasta Zgierza odbyło się spotkanie zorganizowane dla mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dotacji na wymianę źródeł ciepła na proekologiczne. 

Podczas spotkania doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przedstawili m.in. zasady udzielania dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. W przypadku zainteresowania mieszkańców możliwością pozyskania dotacji program będzie realizowany za pośrednictwem Gminy Miasto Zgierz. 

Dofinansowanie może wynieść do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, do których należą: 

 1. koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji; 
 2. koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem; 
 3. koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń; 
 4. koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;
 5. koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz z materiałami; 
 6. koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej; 
 7. koszty budowy węzła cieplnego; 
 8. koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Dofinansowanie można uzyskać do przedsięwzięcia polegającego na: 

 1. likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki: 
  1. posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 "Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie; 
  2. posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania: klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01.01.2016; 
  3. powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. W przypadku likwidacji kotłowni indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej; 
 2. podłączeniu istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. 

 Maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może być wyższy niż: 

 • dla kotłowni gazowej: 1000,00 zł/kW (moc źródła do 50 kW) lub 900,00 zł/kW (moc źródła powyżej 50 kW);  
 • dla kotłowni olejowej: 850,00 zł/kW (moc źródła do 50 kW) lub 750,00 zł/kW (moc źródła powyżej 50 kW); 
 • dla podłączenia do sieci cieplnej: 850,00 zł/kW (moc źródła do 50 kW) lub 750,00 zł/kW (moc źródła powyżej 50 kW); 
 • dla ogrzewania elektrycznego: 600,00 zł/kW (moc źródła do 50 kW) lub 500,00 zł/kW (moc źródła powyżej 50 kW); 
 • dla kotłowni na biomasę: 1000,00 zł/kW (moc źródła do 50 kW) lub 900,00 zł/kW (moc źródła powyżej 50 kW); 
 • dla kotłowni węglowej: 550,00 zł/kW (moc źródła do 50 kW) lub 450,00 zł/kW (moc źródła powyżej 50 kW); 
 • dla odnawialnego źródła energii (pompa ciepła): 2000,00 zł/kW (moc źródła do 50 kW) lub 1500,00 zł/kW (moc źródła powyżej 50 kW).  
   (wskaźnik "zł/kW" oblicza się w stosunku do mocy projektowanego źródła ciepła)

Dofinansowaniem będą objęte koszty wymiany źródeł ciepła poniesione od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą i Funduszem (przewidywany termin - ok. lipca 2017 r.) do 30.09.2018 r. 

W celu oceny zainteresowania udziałem w przedmiotowym Programie osoby chętne proszone są o składanie deklaracji udziału w Programie w terminie od 13 lutego do dnia 6 marca 2017 r. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16 w Biurze Obsługi Klienta. Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, a stanowi jedynie deklarację gotowości do wzięcia udziału w Programie ograniczania niskiej emisji. 

Informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi (plac Jana Pawła II 16, pok. 12), tel. 42 714 32 33, e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl. 

Pytania można kierować również do Doradców Energetycznych z WFOŚiGW w Łodzi: 

 • mailem: doradztwo@wfosigw.lodz.pl, 
 • telefonicznie: 42 663 41 41 (-42, -43, -44), 
 • osobiście w siedzibie Funduszu przy ul. Dubois 118 w Łodzi. 

Podczas spotkania w dniu 13 lutego 2017 r. doradcy z WFOŚiGW przedstawili również zasady udzielania dotacji do 40% na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017-2018 realizowanych w ramach innego programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Lista banków współpracujących z WFOŚiGW w Łodzi 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

11458
Usuń

Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze województwa łódzkiego

W związku z obserwowanymi i prognozowanymi opadami deszczu na terenie województwa łódzkiego i wzrostem stanów wód w zlewniach Warty i Pilicy zostało...
11403
Usuń

2 maja nieczynne Starostwo Powiatowe

2 maja 2017 r. Starostwo Powiatowe (ul. Sadowa 6a oraz ul. Długa 49) w Zgierzu będzie nieczynne. Za wszelkie niedogodności z tym związane...
11283
Usuń

Zmiana rozkładów jazdy linii nr 4 i 8

Z dniem 2 kwietnia 2017 r. nastąpi zmiana rozkładów jazdy autobusów linii nr 4 i 8. Na podstawie wniosków  Rad Osiedli Rudunki i Podleśna linie te...
11281
Usuń

Zmiany rozkładów jazdy linii nr 51, 46, 16

W niedzielę 2 kwietnia 2017 r. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi wprowadza nową siatkę komunikacyjną.  Zmiany dotkną zgierzan korzystających z...
10697
Usuń

Nowe harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów (od lutego 2017 r. do stycznia 2018 r.) Uwaga! Mieszkańcy domków jednorodzinnych sprawdźcie: w którym rejonie leży Twoja...
4942
Usuń

Apteki całodobowe (dyżurujące)

"KWIATY POLSKIE" - ul. 1 Maja 4 - tel. 42 715 07 57. "APTEKA U DOMINIKA" - ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30.
Facebook
YouTube
Google+
RSS