Menu główne

Kežmarok (Słowacja)

Miasto KežmarokKontakt
Mestský úrad Kežmarok
Hlavné námestie Č 1
060 01 Kežmarok
tel. (0421) 52 466 01 01, fax (0421) 52 466 01 01
www.kezmarok.sk
primator@kezmarok.sk

Umowa
Umowa o stosunkach partnerskich między Miastem Zgierz i Miastem Kežmarok została podpisana 20.02.1998 r.

Oba miasta dzieli dystans 650 km. Miasto powiatowe nad rzeką Poprad na słowackim Spiszu, położone 630 m n.p.m. liczy 17,5 tys. Mieszkańców. W roku 2001 przypada 750 lat istnienia (prawa miejskie uzyskało w 1269 r.). Miasto o charakterze turystycznym ze względu na liczne zabytki (Ratusz Miejski z 1461 r., Zamek z 1462 r., Bazylika Świętego Krzyża z 1444 r., drewniany Kościół Ewangelicki Artykularny z 1717 r., Narodowy Zabytek Kultury, największa w środkowej Europie biblioteka szkolna obejmująca 150 tys. tomów, Rezerwat architektury miejskiej - całe śródmieście) oraz bliskość Tatr (wyciągi narciarskie, szlaki turystyczne, jaskinie i groty).

Kežmark uważany jest za centrum rzemiosła ludowego ze względu na organizację od 1999 r. targów ERLO (Europejskie Ludowe Rzemiosło). Główne gałęzie przemysłu: to przemysł spożywczy (zakłady mleczarsko-serowe "Mekalen") oraz tekstylny (zakłady "Tetralan"). Kieżmark posiada także znaczącą w Europie Akademię Hotelarską. Ze względu na wspomniane  walory miasto Kieżmark podpisało 8 umów z miastami partnerskimi.

Historia współpracy

 1. Wizyta delegacji z Kieżmarku w Zgierzu. Zapoznanie się z placówkami oświatowymi i sportowymi na terenie Zgierza. Omówienie sposobów współpracy na rok 1997 i lata kolejne (21-23.11.1996 r.)
 2. Wystawa w Muzeum Miasta Zgierza zorganizowana przez Muzeum w Kieżmarku pt. "Kieżmark - klejnot pod Tatrami" (luty 1997 r.)
 3. Konkurs "Wiedzy o Słowacji" dla uczniów szkół podstawowych ze Zgierza pod patronatem Primatora Miasta Kieżmark (19.05.1997 r.)
 4. Wymiana młodzieży pomiędzy zgierskimi Harcerzami a Skautami z Kieżmarku w ramach obozów w 1997 r.
 5. Wizyta przedstawiciela Zarządu Miasta Zgierza w Kieżmarku podczas Festiwalu Folklorystyczno-Historycznego "ELRO' 97" (11-13.07.1997 r.)
 6. Wyjazd zwycięzców konkursu "Wiedzy o Słowacji" do Kieżmarku (04-11.10.1997 r.) na zaproszenie Primatora Miasta Kieżmark (uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 7)
 7. Podjęcie przez Radę Miasta Zgierza uchwały Nr XXXIX/308/97 z dnia 04.12.1997 r. w sprawie współpracy miasta Zgierza z miastem Kieżmark- Republika Słowacji.
 8. Podjęcie przez Zarząd Miasta Zgierza uchwały Nr 127/97 z dnia 11.12.1997 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy o współpracy z miastem Kieżmark - Republika Słowacji
 9. Podpisanie przez Prezydenta Miasta Zgierza Jana Macieja Czajkowskiego i Primatora Miasta Kieżmark Frantiśka Groholę Umowy o stosunkach partnerskich między miastami Zgierz i Kieżmark w dniu 20.02.1998 r. Występy zespołu "Nadzieja".
 10. Udział delegacji z Kieżmarku w obchodach Święta Miasta Zgierza (05-07.06.1998 r.) Występy folklorystycznego zespołu dziecięcego "Goralik" z Kieżmarku.
 11. Wizyta Prezydenta Miasta Zgierza Jana Macieja Czajkowskiego w Kieżmarku.
 12. Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Boruta" w Festiwalu Folklorystyczno-Historycznym "ELRO'98" w Kieżmarku (10-12.07.1998 r.)
 13. Obóz młodzieży ze Zgierza i Kieżmarku w Zarnowicy (Słowacja) w ramach Zlotu Skautów Słowiańskich "Eurocor'98" (czerwiec/lipiec 1998 r.). Udział skautów z Kieżmarku w harcerskim obozie Hufca Zgierz (lipiec 1998 r.)
 14. Uczestnictwo delegacji ze Zgierza w uroczystościach związanych z nadaniem tytułu bazyliki mniejszej kościołowi farnemu w Kieżmarku (14-15.09.1998 r.)
 15. Pobyt przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w Kieżmarku (27-29.10.1998 r.) - spotkanie z samorządami uczniowskimi szkół kieżmarskich w celu wymiany doświadczeń
 16. Udział władz miasta Kieżmarku w obchodach Święta Miasta Zgierza (czerwiec 1999 r.)
 17. Udział reprezentacji miasta Zgierza w targach "ELRO'99"
 18. Wspólne obozy Skautów i Harcerzy Kieżmarku i Zgierza na Słowacji i w Polsce (lipiec, sierpień 1999 r.)
 19. Udział władz miasta Kieżmarku i przedstawicieli środowiska gospodarczego Kieżmarku w I Regionalnym Forum Inwestycyjno- Gospodarczym w Zgierzu (grudzień 1999 r.)
 20. Udział sportowców z Kieżmarku w Turnieju Piłkarskim "Intrergol 2000" w Zgierzu (luty 2000 r.)
 21. Konkurs wiedzy o Polsce i Zgierzu w szkołach miasta Kieżmark pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zgierza.
 22. Tygodniowy pobyt w Zgierzu zwycięzców w/w konkursu (przełom maja i czerwca 2000 r.)
 23. Udział przedstawicieli miasta Kieżmarku w obchodach Święta Miasta Zgierza (czerwiec 2000 r.)
 24. Udział władz miasta Zgierza w Targach Europejskiego Rzemiosła "ELRO 2000" w Kieżmarku.
 25. Udział Harcerzy Zgierskiego Hufca ZHP w obozie Skautów Słowackich (lipiec 2000 r.)
 26. Udział Skautów z Kieżmarku w obozie Hufca Zgierz w Okartowie (sierpień 2000 r.)
 27. Udział władz miasta Zgierza i przedstawicieli środowiska gospodarczego Kieżmarku w rejsie po Morzu Bałtyckim zorganizowany przez Hufiec ZHP w Zgierzu na jachcie Skaut (wrzesień 2000 r.)
 28. Udział władz miasta Kieżmarku w II Regionalne Forum Inwestycyjno-Gospodarczym w Zgierzu (grudzień 2000 r.) z udziałem przedstawicieli Ambasady Słowackiej w RP.
 29. Udział delegacji Miasta Kezmarok w obchodach Święta Miasta Zgierza (01-03.06.2001 r.)
 30. Udział delegacji Miasta Zgierza w obchodach rocznicy 750-lecia pierwszej wzmianki pisanej o mieście Kezmarok (26.06.-12.07.2001 r.)
 31. Wizyta delegacji miasta Zgierza w Kezmarok w związku z XI Festiwalem Folklorystycznym "ELRO 2001" (12-15.07.2001 r.)
 32. Udział delegacji Miasta Kezmarok w I Ogólnopolskiej Konferencji "Samorządy RP u progu wejścia do Unii Europejskiej" w Dobieszkowie (wrzesień 2001 r.)
 33. Udział delegacji władz oraz firm Miasta Kezmarok w III Regionalnym Forum Inwestycyjno-Gospodarczym w Zgierzu (06-08.12.2001 r.)
 34. Udział delegacji miasta Kezmarok w II Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego w Strykowie (05-08.05.2002 r.)
 35. Udział delegacji młodzieży Miasta Kezmarok w realizacji projektu w ramach programu "Młodzież", udział młodzieżowej drużyny piłkarskiej w turnieju "Intergol 2002" w ramach Święta Zgierza (maj/czerwiec 2002 r.)
 36. Władze Miasta Zgierza uczestniczą w XII Festiwalu Folklorystycznym "ELRO 2002" w Kezmarok (12-14.07.2002 r.)
 37. Udział delegacji Miasta Kezmarok w obchodach Święta Miasta Zgierza (30.05.-01.06.2003 r.)
 38. Wyjazd delegacji Miasta Zgierza do Kezmarok na XIII. Festiwal Folklorystyczny "ELRO 2003" (11-13.07.2003 r.)
 39. Święto Miasta Zgierza - dział w obchodach delegacji miasta Kezmarok (05-06.06.2004 r.)
 40. Udział delegacji Miasta Zgierza w kolejnym XIV Festiwalu Folklorystycznym "ELRO 2004" (05-08.07.2004 r.)
 41. Polsko-słowacka wyprawa rowerowa Zgierz - Kezmarok (04-11.07.2004 r.)
 42. Wizyta delegacji miasta Kezmarok oraz przedstawiciela artystów rzeźbiarzy w Zgierzu (29.04.-01.05.2005 r.) podczas Jarmarku Zgierskiego i II Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźby Monumentalnej.
 43. Udział delegacji Miasta Zgierza w XV Festiwalu Folklorystycznym w Kezmarok (08-10.07.2005 r.)
 44. Wizyta delegacji z Kezmarku w Zgierzu podczas obchodów Święta Miasta (02-04.06.2006 r.)
 45. Występy słowackiego młodzieżowego zespołu tanecznego w Zgierzu podczas Gali Osobowości (02-04.06.2006 r.)
 46. Uczestnictwo słowackiego rzeźbiarza artysty w III Międzynarodowym Plenerze Rzeźby Monumentalnej Zgierz 2006 (26.04.-06.05.2006 r.)
 47. Udział przedstawicieli władz Zgierza oraz zgierskich gastronomików w kolejnym XVI Festiwalu Folkloru i Ludowego Rzemiosła ELRO w Kezmarku (07-09.07.2006 r.)
 48. Delegacja miasta Kezmarok bierze udział w obchodach Święta Miasta Zgierza (02-03.06.2007 r.)
 49. Wizyta młodzieżowej drużyny piłkarskiej w Zgierzu z okazji Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej "Talenty Euro 2012", organizowanego przez Urząd Miasta Zgierza (22-24.06.2007 r.)
 50. Wizyta przedstawicieli Zgierza w Kezmarku podczas kolejnej edycji Festiwalu Folkloru i Rzemiosła Ludowego ELRO (06-08.07.2007 r.)
 51. Udział oficjalnej delegacji oraz przedstawicieli młodzieży z Keżmaroku w obchodach Święta Miasta Zgierza i w oficjalnym otwarciu instytucji kulturalno-edukacyjnej dla dzieci - Centrum Kultury Dziecka (30.05-01.06.2008 r.)
 52. Uczestnictwo przedstawicieli miasta Zgierza oraz Zespołu Pieśni i Tańca BORUTA w XVII Europejskim Festiwalu Folkloru i Rzemiosła Ludowego ELRO 2008 (11-13.07.2008 r.)
 53. Udział władz miasta Zgierza w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru i Ludowego Rzemiosła EL’RO 2009 w Keżmaroku (10-12.07.2009 r.)
 54. Uczestnictwo przedstawicieli miasta Zgierza w Jubileuszowym 20 Międzynarodowym Festiwalu EL’RO 2010 (9-11.07.2010 r.)
 55. Udział oficjalnej delegacji z Keżmarku w obchodach Święta Miasta Zgierza (03-05.06.2011 r.)
 56. Otwarcie wystawy fotograficznej "Królewskich Miast Słowackich" w Muzeum Miasta Zgierza. Wystawa poświęcona historycznemu dziedzictwu kulturowemu miast: Kežmarok, Bardejov, Levoča a Stará L'ubovňa e (04.06-03.07.2011 r.)
 57. Uczestnictwo przedstawicieli Miasta Zgierza w XXI Międzynarodowym Festiwalu EL'RO w Keżmarku (08-10.07.2011 r.)
 58. Udział oficjalnej delegacji miasta Zgierza oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Boruta" w 22. Europejskim Festiwalu Rzemiosła Ludowego EL'RO 2012 (13-15.07.2012 r.)
 59. Delegacja z Keżmaroku uczestniczyła w obchodach Święta Miasta Zgierza (6-8.06.2014 r.)
 60. Udział delegacji miasta Zgierza w Europejskim Festiwalu Rzemiosła Ludowego EL'RO 2015 (10-12.07.2015 r.)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15845
Usuń

Przerwy w dostawie wody

w dniach 24-25.09.2018 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody przy: ul. Porzeczkowa (od nr 7B do nr 33), ul. Topolowa (od nr 2...
15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

02.10.2018 r. w godz. 11:00-13:30 - Zgierz ul. Letnia od ul. Zawiszy do nr 30 oraz od ul. Zagłoby do ul. Letniej; 01.10.2018 r. w godz. 11:00-13:30...
15803
Usuń

Linia 61 ruch wahadłowy na DK 71

Od dnia 15 września 2018 r. do końca listopada 2018 r. planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego na Drodze Krajowej nr 71, w rejonie...
15409
Usuń

Utrudnienia i objazdy

Firma KRAL Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 29.07.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. prowadzić będzie roboty drogowe w rejonie skrzyżowania ulicy Okólnej...
15302
Usuń

Bilety na liniach Z45 i Z46

Opłaty za przejazd na autobusowych liniach Z45 oraz Z46 nie uległy zmianie - za przejazd na tych liniach kasujemy bilety czasowe MPK ŁÓDŹ (komunikat...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2018 r. do stycznia 2019 r.): 
Facebook
YouTube
Google+
RSS