Menu główne

Parafie i Kościoły

Ludność Zgierza, jak w większości miast łódzkiego okręgu przemysłowego, była w okresie do wybuchu II wojny światowej wielonarodowościowa i wielowyznaniowa. Jego klimat współtworzyły trzy najliczniejsze grupy etniczne: polska, niemiecka i żydowska.

KOŚCIOŁY KATOLICKIE:

 • Kościół rzymskokatolicki
  W okresie powojennym zmieniła się struktura wyznaniowa miasta. Większość mieszkańców stanowią katolicy. Bezpośrednio po wojnie obszar miasta należał do parafii pw. św. Katarzyny, z murowanym neogotyckim kościołem usytuowanym na pl. Jana Pawła II. Zgierz był siedzibą dekanatu obejmującego, oprócz miasta, parafie w Białej, Giecznie i Szczawinie. 
  W 1948 r. erygowano przez biskupa M. Klepacza nową parafię pw. Matki Bożej Dobrej Rady, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, w latach 1947-1948 wystawiono drewniany kościół, który następnie rozebrano i dzięki staraniom ks. Sz. Rembowskiego, zbudowano murowana świątynię (1955-1961). Parafia ta uzyskała w 1949 r. Kościół filialny (ul. J. Słowackiego 10). Był on wybudowany w 1907 r. dla mariawitów, w 1923 r. przejęty przez kościół katolicki. Ostatecznie po przejęciu go przez kościół rzymskokatolicki pełnił funkcję kościoła garnizonowego stacjonujących w Zgierzu jednostek wojskowych. Kościół ten stał się siedzibą trzeciej parafii zgierskiej pw. Chrystusa Króla, erygowanej 30.01.1974 r. przez biskupa J. Rozwadowskiego. Zgierskie parafie prowadziły działalność duszpasterską, akcje charytatywne, oświatowe, poradnictwo rodzinne oraz zajmowały się gromadzeniem środków na rzecz odnowienia lub budowy świątyń. Przy parafii św. Katarzyny działała Biblioteka Parafialna. We wszystkich parafiach powstały Poradnie Życia Rodzinnego. Istotne znaczenie dla krystalizowania się ruchu chrześcijańskiego o społeczno-politycznym, a nie wyłącznie religijnym charakterze, miało powstanie wiosną 1969 r. Duszpasterstwa Akademickiego z siedzibą przy parafii pw. św. Katarzyny. W latach osiemdziesiątych wyraźne było współdziałanie środowisk chrześcijańskich i księży z ruchem solidarnościowym, rozwijała się działalność charytatywna oparta na płynących z Zachodu darach. Po ogłoszeniu stanu wojennego Kościół w Zgierzu roztaczał opiekę i udzielał pomocy działaczom "Solidarności", rodzinom represjonowanych, umożliwiał rozpoczęcie poczynań konspiracyjnych. Powstał Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej, który organizował spotkania, imprezy, wystawy, prelekcje, wykłady, projekcie filmów, koncerty, spektakle teatralne oraz uroczyste obchody Dni Kultury Chrześcijańskiej w Zgierzu. Obecnie w Zgierzu istnieją jeszcze parafie pw. NMP Różańcowej oraz pw. św. Jana Chrzciciela.

 • Kościół Starokatolicki Mariawitów
  W mieście żyją osoby należące do Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Mają cmentarz, przy którym znajduje się kaplica i punkt katechetyczny. Do kościoła Mariawitów należało w 1939 r. ok. 1000 wiernych (w wyniku eksterminacji hitlerowskiej do początku 1945 r dożyło zaledwie 400 osób). Kaplica przy ulicy T. Kościuszki 18 była otwarta przez cały okres okupacji.

KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE:

 • Kościół Ewangelicko-Augsburski
  Silną grupę stanowią wyznawcy kościoła ewangelicko-augsburskiego (luteranie). W pierwszych latach po wyzwoleniu życie religijne ewangelików skupiało się wokół Ł. Falzman, wdowy po ks. A. Falzmanie. W 1948 r. został ustanowiony nad parafią zgierską zarząd administracyjny duchownych z Łodzi i dopiero w 1965 r. wybrano proboszcza ks. M. Wernera. W 1972 r. poświęcono nowy budynek kościoła (poprzedni zbombardowało Luftwaffe we wrześniu 1939 r.) położony przy ul. Spacerowej. Na początku lat 80. zakończono budowę wzniesionej obok niego plebani. Parafii prowadzi działalność charytatywną i kulturalną.

 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 
  Kilkunastoosobowa grupa należąca do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego prowadzi pracę ewangelizacyjną i propagandową poprzez odczyty i pokazy filmów, a także walkę z alkoholizmem, nikotynizmem i narkomanią. Kaplica znajduje się przy ul. R. Mielczarskiego.

 • Kościół Chrześcijan Baptystów
  W mieście mieszka kilkunastoosobowa grupa baptystów (kaplica znajduje się przy ul. G. Narutowicza 2).

 • Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
  Stacja Misyjna Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Zgierzu

BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO
W Zgierzu aktywnie działa Strażnica Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego (Świadkowie Jehowy) prowadząc działalność propagandową: wizyty domowe, spotkania, zjazdy.

RÓŻNE WYZNANIA
Ponadto w mieście zamieszkują kilkunastoosobowe grupy wyznaniowe Kościoła ewangelicko-reformowanego (kalwini), metodystów, Kościoła polskokatolickiego oraz prawosławnych z autokefalicznego Kościoła prawosławnego (należą do zborów znajdujących się w Łodzi).

W dzisiejszym Zgierzu wyznawcy różnych religii, ludzie o różnych światopoglądach żyją obok siebie w zgodzie i harmonii.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

11458
Usuń

Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze województwa łódzkiego

W związku z obserwowanymi i prognozowanymi opadami deszczu na terenie województwa łódzkiego i wzrostem stanów wód w zlewniach Warty i Pilicy zostało...
11403
Usuń

2 maja nieczynne Starostwo Powiatowe

2 maja 2017 r. Starostwo Powiatowe (ul. Sadowa 6a oraz ul. Długa 49) w Zgierzu będzie nieczynne. Za wszelkie niedogodności z tym związane...
11286
Usuń

Kursy zjazdowe i dojazdowe z Wiosny Ludów

Mieszkańcy osiedla Piaskowice-Aniołów, mogą z ulicy Wiosny Ludów, dojechać do wybranych pętli autobusowych, jak również z wybranych pętli powrócić...
11283
Usuń

Zmiana rozkładów jazdy linii nr 4 i 8

Z dniem 2 kwietnia 2017 r. nastąpi zmiana rozkładów jazdy autobusów linii nr 4 i 8. Na podstawie wniosków  Rad Osiedli Rudunki i Podleśna linie te...
11281
Usuń

Zmiany rozkładów jazdy linii nr 51, 46, 16

W niedzielę 2 kwietnia 2017 r. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi wprowadza nową siatkę komunikacyjną.  Zmiany dotkną zgierzan korzystających z...
10697
Usuń

Nowe harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów (od lutego 2017 r. do stycznia 2018 r.) Uwaga! Mieszkańcy domków jednorodzinnych sprawdźcie: w którym rejonie leży Twoja...
4942
Usuń

Apteki całodobowe (dyżurujące)

"KWIATY POLSKIE" - ul. 1 Maja 4 - tel. 42 715 07 57. "APTEKA U DOMINIKA" - ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30.
Facebook
YouTube
Google+
RSS