Menu główne

Parafie i Kościoły

Ludność Zgierza, jak w większości miast łódzkiego okręgu przemysłowego, była w okresie do wybuchu II wojny światowej wielonarodowościowa i wielowyznaniowa. Jego klimat współtworzyły trzy najliczniejsze grupy etniczne: polska, niemiecka i żydowska.

KOŚCIOŁY KATOLICKIE:

 • Kościół rzymskokatolicki
  W okresie powojennym zmieniła się struktura wyznaniowa miasta. Większość mieszkańców stanowią katolicy. Bezpośrednio po wojnie obszar miasta należał do parafii pw. św. Katarzyny, z murowanym neogotyckim kościołem usytuowanym na pl. Jana Pawła II. Zgierz był siedzibą dekanatu obejmującego, oprócz miasta, parafie w Białej, Giecznie i Szczawinie. 
  W 1948 r. erygowano przez biskupa M. Klepacza nową parafię pw. Matki Bożej Dobrej Rady, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, w latach 1947-1948 wystawiono drewniany kościół, który następnie rozebrano i dzięki staraniom ks. Sz. Rembowskiego, zbudowano murowana świątynię (1955-1961). Parafia ta uzyskała w 1949 r. Kościół filialny (ul. J. Słowackiego 10). Był on wybudowany w 1907 r. dla mariawitów, w 1923 r. przejęty przez kościół katolicki. Ostatecznie po przejęciu go przez kościół rzymskokatolicki pełnił funkcję kościoła garnizonowego stacjonujących w Zgierzu jednostek wojskowych. Kościół ten stał się siedzibą trzeciej parafii zgierskiej pw. Chrystusa Króla, erygowanej 30.01.1974 r. przez biskupa J. Rozwadowskiego. Zgierskie parafie prowadziły działalność duszpasterską, akcje charytatywne, oświatowe, poradnictwo rodzinne oraz zajmowały się gromadzeniem środków na rzecz odnowienia lub budowy świątyń. Przy parafii św. Katarzyny działała Biblioteka Parafialna. We wszystkich parafiach powstały Poradnie Życia Rodzinnego. Istotne znaczenie dla krystalizowania się ruchu chrześcijańskiego o społeczno-politycznym, a nie wyłącznie religijnym charakterze, miało powstanie wiosną 1969 r. Duszpasterstwa Akademickiego z siedzibą przy parafii pw. św. Katarzyny. W latach osiemdziesiątych wyraźne było współdziałanie środowisk chrześcijańskich i księży z ruchem solidarnościowym, rozwijała się działalność charytatywna oparta na płynących z Zachodu darach. Po ogłoszeniu stanu wojennego Kościół w Zgierzu roztaczał opiekę i udzielał pomocy działaczom "Solidarności", rodzinom represjonowanych, umożliwiał rozpoczęcie poczynań konspiracyjnych. Powstał Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej, który organizował spotkania, imprezy, wystawy, prelekcje, wykłady, projekcie filmów, koncerty, spektakle teatralne oraz uroczyste obchody Dni Kultury Chrześcijańskiej w Zgierzu. Obecnie w Zgierzu istnieją jeszcze parafie pw. NMP Różańcowej oraz pw. św. Jana Chrzciciela.

 • Kościół Starokatolicki Mariawitów
  W mieście żyją osoby należące do Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Mają cmentarz, przy którym znajduje się kaplica i punkt katechetyczny. Do kościoła Mariawitów należało w 1939 r. ok. 1000 wiernych (w wyniku eksterminacji hitlerowskiej do początku 1945 r dożyło zaledwie 400 osób). Kaplica przy ulicy T. Kościuszki 18 była otwarta przez cały okres okupacji.

KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE:

 • Kościół Ewangelicko-Augsburski
  Silną grupę stanowią wyznawcy kościoła ewangelicko-augsburskiego (luteranie). W pierwszych latach po wyzwoleniu życie religijne ewangelików skupiało się wokół Ł. Falzman, wdowy po ks. A. Falzmanie. W 1948 r. został ustanowiony nad parafią zgierską zarząd administracyjny duchownych z Łodzi i dopiero w 1965 r. wybrano proboszcza ks. M. Wernera. W 1972 r. poświęcono nowy budynek kościoła (poprzedni zbombardowało Luftwaffe we wrześniu 1939 r.) położony przy ul. Spacerowej. Na początku lat 80. zakończono budowę wzniesionej obok niego plebani. Parafii prowadzi działalność charytatywną i kulturalną.

 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 
  Kilkunastoosobowa grupa należąca do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego prowadzi pracę ewangelizacyjną i propagandową poprzez odczyty i pokazy filmów, a także walkę z alkoholizmem, nikotynizmem i narkomanią. Kaplica znajduje się przy ul. R. Mielczarskiego.

 • Kościół Chrześcijan Baptystów
  W mieście mieszka kilkunastoosobowa grupa baptystów (kaplica znajduje się przy ul. G. Narutowicza 2).

 • Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
  Stacja Misyjna Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Zgierzu

BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO
W Zgierzu aktywnie działa Strażnica Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego (Świadkowie Jehowy) prowadząc działalność propagandową: wizyty domowe, spotkania, zjazdy.

RÓŻNE WYZNANIA
Ponadto w mieście zamieszkują kilkunastoosobowe grupy wyznaniowe Kościoła ewangelicko-reformowanego (kalwini), metodystów, Kościoła polskokatolickiego oraz prawosławnych z autokefalicznego Kościoła prawosławnego (należą do zborów znajdujących się w Łodzi).

W dzisiejszym Zgierzu wyznawcy różnych religii, ludzie o różnych światopoglądach żyją obok siebie w zgodzie i harmonii.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

14642
Usuń

Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 2,8 m na ul. Miroszewskiej

W dniu 22 kwietnia 2018 r. w ciągu ul. Miroszewskiej w Zgierzu zostanie zamontowane urządzenie bramowe z ograniczeniem wysokościowym do 2,8 m. ...
14599
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach 11-25.04.2018 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody przy...
14422
Usuń

Nowa autobusowa linia nr 10

28 marca 2018 roku rusza nowa linia nr 10 z Proboszczewic na ulicę Kolejową w Zgierzu. Autobus z ulicy Łanowej w pobliżu podstrefy ŁSSE i pojedzie:...
14264
Usuń

Remont wiaduktu kolejowego nad ul. Długą

W okresie od marca do maja 2018 roku zostanie przeprowadzony remont wiaduktu kolejowego w Zgierzu - ul. Długa. Szczegółowe informacje
14283
Usuń

Częściowa zmiana trasy linii Z46 w Ozorkowie

W związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Zgierskiej w Ozorkowie (na odcinku od ulicy Maszkowskiej do ulicy Partyzantów) od dnia 7 marca 2018 r. (...
14108
Usuń

Ograniczenie postoju wokół Placu Jana Pawła II

Od 1 marca 2018 r. w Zgierzu wokół Placu Jana Pawła II zostanie wprowadzony zakaz postoju z informacją o okresie obowiązywania zakazu i czasie...
14058
Usuń

Zmiany w rozkładach autobusów

Z dniem 12 lutego 2018 r. zmianie ulega rozkład linii nr 1. Zmiana dotyczy kursów porannych i popołudniowych zsynchronizowanych z przyjazdami i...
14020
Usuń

Harmonogram odbioru odpadów w komórce

Urząd Miasta Zgierza przygotował kalendarz z harmonogramami odbioru odpadów dla nieruchomości jednorodzinnych, który można pobrać na urządzenie...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13930
Usuń

Od 4 lutego nie kursują tramwaje 45 i 46

Od niedzieli 4 lutego 2018 roku zostanie zawieszone kursowanie linii tramwajowych 45 i 46. Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza: 
13934
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Prezydent Miasta Zgierza określił terminy postępowań rekrutacyjnych i postępowania uzupełniającego do: 
13801
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Wykaz placówek pełniących dyżury wakacyjne oraz zasady korzystania z opieki przedszkolnej w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 107/2018. ...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2018 r. do stycznia 2019 r.): 
Facebook
YouTube
Google+
RSS