Menu główne

Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w „zawodach przyszłości” (2016-2018)

 

Logotypy projektu

 

Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w "zawodach przyszłości" - projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji kluczowych i cyfrowych u uczniów szkół podstawowych poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych i podniesienie kompetencji nauczycieli. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wcześniej nauki elementarnej oraz kształcenia podstawowego. 

Projektem ma zostać objętych 1148 uczniów pięciu szkół podstawowych (Nr 1, 4, 5, 10, 11) z Gminy Miasto Zgierz oraz 101 nauczycieli z tych szkół. 

Zadanie 1 - zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje kluczowe, kompetencje w zakresie przedmiotów: 

  • przedsiębiorczości, 
  • języka obcego, 
  • przyrody, 
  • kompetencji cyfrowych.  

Zadanie 2 - podnoszenie kompetencji nauczycieli z zakresu nauczania nauk przyrodniczych metodą: 

  • kodowania w szkole podstawowej, 
  • obsługi urządzeń mobilnych/informatycznych, 
  • wykorzystania narzędzi TIK w pracy z uczniem, 
  • rozwijania postaw przedsiębiorczych uczniów, 
  • kształtowania postaw społecznych uczniów, 
  • rozwijania umiejętności uczenia się uczniów. 

Zadanie 3 - wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych oraz w sprzęt TIK. 

Źródło: Fundacja "Uwolnienie"

Wartość projektu:  1 263 060,00 zł 

Wartość dofinansowania: 1 155 060,00 zł 

Okres realizacji projektu: 2016-2018 r.  

Projekt (nr wniosku PLD.11.01.02/2/16/040) został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-002/16 (lista projektów wybranych wybranych do dofinansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 
Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji 
Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne 

Informacje o projekcie na stronie mapa dotacji UE. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

18983
Usuń

Ruch jednokierunkowy w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

W dniach od 18.11. 2019 (godz. wprowadzenia 10:00) do dnia 24.11.2019 r.  (max godz. przywrócenia normalnego ruchu 20:00) nastąpi wprowadzenie ruchu...
15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 16.11.2019 r. w godz. 08:00-15:00: ul...
18859
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. Parzęczewska

Od dnia 04.11.2019 roku rozpoczyna się budowa sieci ciepłowniczej w ul. Parzęczewskiej (na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Piotra Skargi) oraz...
18857
Usuń

Zmiany w rozkładach jazdy autobusów

Z dniem 28 października 2019 r. zmianie ulegnie rozkład jazdy linii nr 9 (szczegółowe informacje).Zmiana dotyczy wydłużenia trasy linii nr 9 w...
18710
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. A. Struga i Kolorowa

Prace związane z budową i modernizacją sieci ciepłowniczej spowodują utrudnienia w ruchu kołowym: w okresie od 15 do 31 października 2019 r. w ul. A...
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS