Menu główne

Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora (2021-2023)

 

 

logotypy projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z wkładu krajowego z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Gmina Miasto Zgierz realizuje projekt w formule "zaprojektuj i wybuduj", pn. "Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkładu krajowego z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej. 

Projekt ma na celu zwiększenia dostępności i jakości usług społecznych ograniczających wykluczenie społeczne, wspierających aktywne i godne starzenie się przy zachowaniu dobrostanu psychicznego i fizycznego oraz zapewniających możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego i satysfakcjonującego życia dzięki aktywności społecznej, poprzez utworzenie Zgierskiego Centrum Seniora. 

dawny dom tkacza przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 29W ramach realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego przeprowadzona zostanie adaptacja obiektu dawnego domu tkacza mieszczącego się przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 29 w Zgierzu, wraz z wyposażeniem, a także zagospodarowaniem terenu w granicach posesji, w sposób umożliwiający nadanie mu funkcji Zgierskiego Centrum Seniora. W tym miejscu powstaje swoiste centrum aktywności, integracji oraz aktywizacji mieszkańców Miasta Zgierza powyżej 60. roku życia, nieaktywnych zawodowo ze względu wkroczenie w wiek emerytalny, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także tych, których sytuacja życiowa uniemożliwia bądź utrudnia pełnienie ról społecznych. 

Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie: 

  1. Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i prawomocnych zezwoleń. 
  2. Przeprowadzenie kompleksowych robót budowlanych związanych z adaptacją obiektu oraz zagospodarowaniem terenu w granicach posesji. 
  3. Zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Zgierskiego Centrum Seniora. 

Całkowita wartość projektu: 1 869 194,63 zł 

Dofinansowanie EFRR: 1 237 718,86 zł 

Dofinansowanie z budżetu państwa: 43 684,19 zł 

Wkład własny: 587 791,58 zł 

Okres realizacji projektu: od 29 września 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku 


Czytaj też artykuły:

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22490
Usuń

Ostrzeżenie: Silny wiatr i oblodzenie

Oblodzenie (stopień zagrożenia 1) od godz. 12:35 dnia 20.01.2022 do godz. 18:00 dnia 20.01.2022 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się ...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS