Menu główne

Komunikat PUP: Ciągły nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Budynek PUP - fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Date of publication: 
03.04.2020
Komunikat PUP: Ciągły nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Zgierzu ogłasza od dnia 02.04.2020 r. do odwołania nabór wniosków na udzielenie niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających 1-9 osób) przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Ważny komunikat PUP z dnia 24.06.2020 r.  

Aktualne informacje oraz wzory wniosków i umowa są dostępne do pobrania na stronie: https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Wnioski można składać w następujący sposób: 

 1. WERSJA PAPIEROWA składa się z: 

  • 2 egzemplarzy umowy, 
  • wniosku, 
  • wzoru wniosku o umorzenie. 
  Na etapie składania wniosku umowa musi być już podpisana (czytelnie wraz z pieczątką ) przez mikroprzedsiębiorcę. Niepodpisanie umowy będzie skutkowało koniecznością ponownej wizyty w urzędzie celem podpisania umowy. 

  Wnioski należy:

  • wrzucić do skrzynki wystawionej przed Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu (ul. Barona 10) z napisem „TARCZA ANTYKRYZYSOWA”, 
  • lub wysłać listownie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, 95- 100 Zgierz, ul. Barona 10 z dopiskiem „Tarcza antykryzysowa”. 
 2. WERSJA ELEKTRONICZNA (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) poprzez platformę: 

  UWAGA: Wnioski wraz z umowami przesyłane do Powiatowego Urzędu Pracy  w Zgierzu przez ePUAP oraz praca.gov.pl MUSZĄ BYĆ WSZYSTKIE PODPISANE (podpisane tzn. opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym każdy dokument z osobna). 

  W przypadku braku podpisu każdego ze składanych dokumentów, wniosek będzie wymagał uzupełnienia, co zdecydowanie wydłuży czas jego realizacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu: 

 • pod nr telefonów: 42 714 12 64, 42 714 12 66
 • z uwagi na dużą ilość telefonów prosimy o cierpliwość i kierowanie zapytań drogą elektroniczną na adres e-mail: pozyczkakoronawirus@pupzgierz.pl. 

DODATKOWE ZASADY (Komunikat PUP z dnia 20.04.2020 r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) rozszerza krąg mikroprzedsiębiorców, którzy są uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Aby skorzystać z umorzenia pożyczki mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Utrzymanie zatrudnienia nie będzie już warunkiem umorzenia pożyczki.

PROSZĘ O SKŁADANIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓW na AKTUALNYCH DRUKACH (wniosku, umowy, klauzuli informacyjnej, wzoru wniosku o umorzenie oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19) 

Aktualizacja: 20.04.2020 r.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

*** 

UWAGA! (Komunikat PUP z dnia 04.05.2020 r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż nabór wniosków na jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców odbywa się w sposób ciągły.  

Aktualizacja: 24.06.2020 r.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
26127
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu;  do przedszkoli i oddziałów...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS