Menu główne

Konkurs "Młodzi w Biznesie - mój pierwszy biznes w Zgierzu"

plakat informacyjny
Data publikacji: 
11.01.2023
Konkurs "Młodzi w Biznesie - mój pierwszy biznes w Zgierzu"

Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców zapraszają do udziału w konkursie na biznesplan "Młodzi w Biznesie - mój pierwszy biznes w Zgierzu".

REGULAMIN KONKURSU

  1. Konkurs "Młodzi w Biznesie - mój pierwszy biznes w Zgierzu" kierowany jest do uczniów zgierskich szkół średnich i osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie, które nie ukończyły 19 r.ż.
  2. Udział w konkursie Młodzi w Biznesie jest darmowy dla wszystkich.
  3. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 15 grudnia 2022 r.
  4. Uczestnik konkursu dostarcza pracę w zamkniętej kopercie A4 opisanej imieniem i nazwiskiem, a także nazwą szkoły do siedziby Zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców ul. Długa 29a osobiście lub pocztą.
  5. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 28 lutego 2023 r. o godz. 23:59. O zakwalifikowaniu prac do konkursu decyduje data stempla pocztowego (w przypadku dostarczenia pocztą).
  6. Poprawnie przygotowane prace, zostaną ocenione przez wybraną grupę jurorów (I ETAP KONKURSU).
  7. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu konkursu zostaną zaproszenie do przedstawienia swojego biznesplanu przed jury w terminie do 15 marca 2023 roku (II ETAP KONKURSU).
  8. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni podczas Gali Przedsiębiorczości.
  9. Nagrodę główną w konkursie otrzyma najwyżej oceniony przez jurorów projekt.
  10. Nagrodzone zostaną również 2 projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów, czyli 2 i 3 miejsce.
  11. W związku z RODO należy wyrazić w formie pisemnej zgodę na opublikowanie danych identyfikacyjnych uczestnika i jego wizerunku na stronie internetowej UMZ i ZCOP.

Zgoda na udział w konkurskie oraz wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi (plik DOC)

Źródło: Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców (ZCOP)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 01.02.2023 r. w godz. 08:00-14:00: ul...
25471
Usuń

Zakup węgla w preferencyjnej cenie

Osoby uprawnione do zakupu węgla w preferencyjnej cenie (2000 zł za tonę):
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 28 lutego 2023 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzech stopni alarmowych:
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS