Menu główne

Bezpłatne znakowanie psów

Plakat informacyjny
Data wydarzenia: 
from 14.09.2019 to 15.09.2019
Organizator: 
Urząd Miasta Zgierza
Miejsce wydarzenia: 
Park Miejski im. T. Kościuszki - ul. Piątkowska

Podczas wydarzenia "Zakończenie Lata, Zgierz 2019" w godz. 10:00-17:00 odbędzie się znakowanie* psów należących do mieszkańców miasta Zgierza, wraz z wpisaniem danych do Międzynarodowej Bazy Danych SafeAnimal, finansowane przez Gminę Miasto Zgierz. 

Maksymalna ilość psów poddana czipowaniu podczas akcji wynosi 289 szt. według kolejności zgłoszeń. Zastrzega się wcześniejsze zakończenie akcji w przypadku wyczerpania środków.  

Właściciel psa, który chce poddać psa znakowaniu poprzez wszczepienie mikroczipa, winien osobom prowadzącym stoisko: 

  • przekazać wypełnione Oświadczenie mieszkańca miasta Zgierza o posiadaniu psa poddawanego znakowaniu i utrzymywaniu go na terenie Gminy Miasto Zgierz (można pobrać i wypełnić zamieszczony poniżej formularz, formularz będzie też dostępny w dniu znakowania), 
  • okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji danych zawartych ww. Oświadczeniu
  • okazać dokument poświadczający szczepienie psa przeciwko wściekliźnie, dokonane nie wcześniej niż rok przed datą znakowania, w celu weryfikacji danych zawartych w ww. Oświadczeniu

Uwaga: 

  • W przypadku działania pełnomocnika, pełnomocnik wraz z ww. Oświadczeniem przekazuje osobom prowadzącym stoisko pisemne pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela. Od udzielenia pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej, jeśli jest wymagana (można pobrać i wypełnić zamieszczony poniżej formularz, formularz będzie też dostępny w dniu znakowania). 
  • Właściciel psa odpowiada za skutki jego zachowania. Zwierzęta zachowujące się agresywnie nie będą mogły być poddane znakowaniu. Należy zastosować środki (np. kaganiec) zapewniające bezpieczeństwo osobom prowadzącym znakowanie i osobom trzecim. 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, pok. 222 - tel. 42 714 31 51, pok. 216 - tel. 42 714 32 18) od poniedziałku do piątku w godzinach: 

  • poniedziałek, środa i czwartek 8:00-16:00, 
  • wtorek 8:00-17:00, 
  • piątek 8:00-15:00. 

* Znakowanie odbywać się będzie na urządzonym w plenerze stoisku i wykonywane będzie przez lekarza weterynarii z Gabinetu Weterynaryjnego Jasionka (zlokalizowanego w miejscowości Jasionka ul. Skośna 15), zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a Przemysławem Skupińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ŻWIR-MAX Firma Przemysław Skupiński (z siedzibą w Dąbrówce Strumiany przy ul. Pogodnej 37, 95-100 Zgierz). 

Podstawa prawna: § 23 uchwały Nr VI/59/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 1701) 

*** 

Warto wiedzieć - Czipowanie (od ang. słowa chip oznaczającego miniaturowy mikroprocesorowy układ elektroniczny) to elektroniczne znakowanie psów (jedna z metod zapobiegania bezdomności zwierząt). Dzięki czipowaniu można szybko ustalić właściciela zagubionego psa i zawiadomić go o odnalezieniu ulubieńca. 

Zabieg wszczepienia mikroprocesora jest prawie bezbolesny, a zwierzę reaguje jak przy zwykłym zastrzyku. Czip jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Mikroprocesor wprowadza się podskórnie w szyję lub między łopatkami zwierzęcia. 

Elektroniczne oznakowanie jest niezbędnym wymogiem by podróżować ze zwierzęciem po krajach Unii Europejskiej. (...)

Źródło: chwiladlapupila.pl

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19939
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniach 02-30 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 26.03.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku ul. Długiej.Ten etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od pl...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS