Menu główne

Bezpłatne znakowanie psów

Plakat informacyjny
Data wydarzenia: 
from 14.09.2019 to 15.09.2019
Organizator: 
Urząd Miasta Zgierza
Miejsce wydarzenia: 
Park Miejski im. T. Kościuszki - ul. Piątkowska

Podczas wydarzenia "Zakończenie Lata, Zgierz 2019" w godz. 10:00-17:00 odbędzie się znakowanie* psów należących do mieszkańców miasta Zgierza, wraz z wpisaniem danych do Międzynarodowej Bazy Danych SafeAnimal, finansowane przez Gminę Miasto Zgierz. 

Maksymalna ilość psów poddana czipowaniu podczas akcji wynosi 289 szt. według kolejności zgłoszeń. Zastrzega się wcześniejsze zakończenie akcji w przypadku wyczerpania środków.  

Właściciel psa, który chce poddać psa znakowaniu poprzez wszczepienie mikroczipa, winien osobom prowadzącym stoisko: 

  • przekazać wypełnione Oświadczenie mieszkańca miasta Zgierza o posiadaniu psa poddawanego znakowaniu i utrzymywaniu go na terenie Gminy Miasto Zgierz (można pobrać i wypełnić zamieszczony poniżej formularz, formularz będzie też dostępny w dniu znakowania), 
  • okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji danych zawartych ww. Oświadczeniu
  • okazać dokument poświadczający szczepienie psa przeciwko wściekliźnie, dokonane nie wcześniej niż rok przed datą znakowania, w celu weryfikacji danych zawartych w ww. Oświadczeniu

Uwaga: 

  • W przypadku działania pełnomocnika, pełnomocnik wraz z ww. Oświadczeniem przekazuje osobom prowadzącym stoisko pisemne pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela. Od udzielenia pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej, jeśli jest wymagana (można pobrać i wypełnić zamieszczony poniżej formularz, formularz będzie też dostępny w dniu znakowania). 
  • Właściciel psa odpowiada za skutki jego zachowania. Zwierzęta zachowujące się agresywnie nie będą mogły być poddane znakowaniu. Należy zastosować środki (np. kaganiec) zapewniające bezpieczeństwo osobom prowadzącym znakowanie i osobom trzecim. 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, pok. 222 - tel. 42 714 31 51, pok. 216 - tel. 42 714 32 18) od poniedziałku do piątku w godzinach: 

  • poniedziałek, środa i czwartek 8:00-16:00, 
  • wtorek 8:00-17:00, 
  • piątek 8:00-15:00. 

* Znakowanie odbywać się będzie na urządzonym w plenerze stoisku i wykonywane będzie przez lekarza weterynarii z Gabinetu Weterynaryjnego Jasionka (zlokalizowanego w miejscowości Jasionka ul. Skośna 15), zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a Przemysławem Skupińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ŻWIR-MAX Firma Przemysław Skupiński (z siedzibą w Dąbrówce Strumiany przy ul. Pogodnej 37, 95-100 Zgierz). 

Podstawa prawna: § 23 uchwały Nr VI/59/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 1701) 

*** 

Warto wiedzieć - Czipowanie (od ang. słowa chip oznaczającego miniaturowy mikroprocesorowy układ elektroniczny) to elektroniczne znakowanie psów (jedna z metod zapobiegania bezdomności zwierząt). Dzięki czipowaniu można szybko ustalić właściciela zagubionego psa i zawiadomić go o odnalezieniu ulubieńca. 

Zabieg wszczepienia mikroprocesora jest prawie bezbolesny, a zwierzę reaguje jak przy zwykłym zastrzyku. Czip jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Mikroprocesor wprowadza się podskórnie w szyję lub między łopatkami zwierzęcia. 

Elektroniczne oznakowanie jest niezbędnym wymogiem by podróżować ze zwierzęciem po krajach Unii Europejskiej. (...)

Źródło: chwiladlapupila.pl

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19921
Usuń

Ostrzeżenia: oblodzenie i przymzrozki

Ostrzeżenia meteorologiczne dla powiatu zgierskiego:
15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu W dniu 18.03.2020 w godz. 08:00-14:30: ul....
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 26.03.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku ul. Długiej.Ten etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od pl...
19427
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej w Zgierzu mogą wystąpić przerwy w dostawie wody: 
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów: 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS