Menu główne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego

 

95-100 Zgierz, ul. Długa 56

tel.: 42 716 42 13, 693 003 064,
fax: 42 716 65 90 

e-mail: sekretariat@mopszgierz.pl 
www: samorzad.gov.pl/web/mops-zgierz 
archiwalna: www.mopszgierz.pl

NIP: 732-11-11-540
REGON: 004274830

Dyrektor: Ewa Lesiak

Godziny pracy Ośrodka:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 16:00;
 • wtorek: 8:00 – 17:00;
 • piątek: 8:00 – 15:00. 

Zapraszamy na stronę internetową Ośrodka www.mopszgierz.pl

Zgierski Ośrodek Pomocy:

 • dokonuje analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, ustala potrzeby w tym zakresie osób, rodzin, grup, opracowuje plan zaspokojenia potrzeb i ocenia ich skuteczność oraz współrealizuje lokalne programy rozwiązywania problemów społecznych;
 • realizuje przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych zgodnie ze wskazaniami Prezydenta Miasta Zgierza;
 • realizuje należące do właściwości gminy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy;
 • podejmuje działania zmierzające do reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy Ośrodka, w szczególności poprzez działalność Klubu Integracji Społecznej;
 • przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej współpracuje z organizacjami społecznymi, organizacjami pożytku publicznego, wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami, osobami fizycznymi i innymi podmiotami, Komisją Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Zgierza, Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu oraz koordynuje pomoc społeczną na terenie miasta Zgierza;
 • udziela świadczenia pieniężne i rzeczowe osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, jakiej nie są w stanie samodzielnie rozwiązać oraz praca socjalna na rzecz tych osób i rodzin, w tym wszelkiego rodzaju poradnictwo psychologiczne, ekonomiczne, prawne;
 • przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne;
 • przyznaje i wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22490
Usuń

Ostrzeżenie: Silny wiatr

Silny wiatr (stopień zagrożenia 1) od godz. 23:00 dnia 27.01.2022 do godz. 10:00 dnia 28.01.2022 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się...
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej mogą...
22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 31.01.2022 r. w godz. 08:00-12:00: 
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS