Menu główne

Nowe stawki za odbiór odpadów nie zawsze wiążą się z koniecznością składania nowych deklaracji

kolorowe worki na odpady
Date of publication: 
03.04.2020
Nowe stawki za odbiór odpadów nie zawsze wiążą się z koniecznością składania nowych deklaracji

Od kwietnia 2020 r. wszystkich właścicieli dotyczy obowiązek segregacji odpadów. 

1 kwietnia 2020 r. w Gminie Miasto Zgierz weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku selektywnego zbierania odpadów dla wszystkich mieszkańców Zgierza oraz zmiany metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami w zabudowie wielolokalowej, a także zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do systemu zostały włączone także lokale użytkowe usytuowane w zamieszkałych budynkach wielolokalowych. 

*** 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie zmiany wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01 kwietnia 2020 roku w zabudowie jednorodzinnej 

Właściciele domów jednorodzinnych będą płać za śmieci po 29,00 zł za osobę. Właściciele tych nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji. Dotyczy to także tych właścicieli, którzy do tej pory nie segregowali odpadów. W chwili obecnej ze względu na stan epidemii Prezydent Miasta Zgierza zawiadomił właścicieli nieruchomości jednorodzinnych o zmianie wysokości opłaty w formie obwieszczenia. Indywidualne, pisemne zawiadomienia zostaną dostarczone poszczególnych właścicielom nieruchomości w późniejszym, możliwym terminie. 

Jeśli właściciel będzie kompostował bioodpady to może uzyskać zniżkę w kwocie 1,00 zł od osoby zgłoszonej w deklaracji, ale musi złożyć nową deklarację

*** 

INFORMACJA w sprawie metody ustalenia opłaty i stawki za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01 kwietnia 2020 roku w zabudowie wielolokalowej 

W zabudowie wielolokalowej (nieruchomość wielolokalowa to taka, która posiada więcej niż dwa wyodrębnione lokale) oprócz stawki zamienia się także sposób naliczania opłaty za śmieci, dlatego właściciele lub zarządcy tych nieruchomości mają obowiązek złożenia nowych deklaracji w terminie do 10 maja 2020 r. Wysokość opłaty należy wyliczyć w oparciu o zużycie wody na nieruchomości, biorąc pod uwagę zużycie wody z licznika głównego z poprzednich trzech miesięcy (styczeń, luty, marzec). Taka deklaracja będzie obowiązywała przez trzy kolejne miesiące i po ich upływie właściciel (zarządca) będzie składał kolejną deklarację. 

Jeśli w budynku zamieszkałym wielolokalowym znajdują się lokale użytkowe to właściciel lub zarządca ujmuje ich powierzchnię użytkową w deklaracji i za te lokale będzie wnosił opłatę za odbiór odpadów do gminy w wysokości 1,10 zł za m2 lokalu, w przypadku gdy jego powierzchnia będzie mniejsza lub równa 300 m2. Natomiast jeśli lokal będzie miał metraż większy niż 300 m2 to wysokość opłaty za 300 m2 będzie wynosiła 1,10 za m2 natomiast za każdy kolejny m2 powierzchni powyższej 300 m2 będzie wynosiła 0,30 zł za m2.  

*** 

UCHWAŁA Rady Miasta Zgierza w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz  

*** 

Deklaracje można składać: 

 • za pośrednictwem usług internetowych: 
  • eBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) - https://zgierz.eboi.pl/
   (m.in. możliwość płatności elektronicznych, składania dokumentów); 
  • ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) - https://epuap.gov.pl
   (adres skrytki Urzędu Miasta Zgierza na platformie ePUAP: /4ebn4d0m4f/skrytka); 
  • e-maile-urzad@umz.zgierz.pl
 • za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej (listownie), na wzorze obowiązującym od kwietnia 2020 r.: 
  Urząd Miasta Zgierza 
  Plac Jana Pawła II nr 16 
  95-100 Zgierz 

 • do wystawionej urny w  Urzędzie Miasta Zgierza
  Plac Jana Pawła II nr 16 

Druki deklaracji (wzory dokumentów obowiązujące od kwietnia br.) są dostępne na stronach: 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu W dniu 03.06.2020 w godz. 09:00-13:00: ul....
20191
Usuń

Od 25 maja osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek

Z dniem 25 maja 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie Prezydent Miasta Zgierza Nr 143/VIII/2020 w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych...
20192
Usuń

Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, powinni...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS