Menu główne

"Z dziejów Zgierza. Przegląd ważniejszych wydarzeń z historii miasta"

 

Opracowała: Leokadia Więckowska
Wydawcy: Towarzystwo Przyjaciół Zgierza i Muzeum Miasta Zgierza


Wstęp

Wiedza o przeszłości własnego regionu i miasta jest niezmiernie ważnym czynnikiem uświadomienia społecznego. Upowszechnieniu jej służą przede wszystkim książki. Liczba publikacji zarówno naukowych jak i popularnonaukowych dotyczących dziejów Zgierza jest jednak bardzo skromna. Niniejsze opracowanie nie zawiera systematycznego wykładu historii Zgierza, jest to zestawienie zdarzeń i zjawisk, ułożony chronologicznie przegląd ważniejszych wydarzeń historycznych od czasów najdawniejszych do roku 1983. Daje ono rozbity wprawdzie na fakty, ujęty w pewien schemat, niemniej wyraźnie zarysowany obraz rozwoju miasta i społeczeństwa. Ma ułatwić przypomnienie sobie lub sprawdzenie pod odpowiednią datą faktów z dziejów Zgierza. Korzystać z opracowania mogą w szczególności pracownicy kulturalno-oświatowi, nauczyciele i młodzież szkolna.

W związku z brakiem nowoczesnych, szczegółowych i obszerniejszych opracowań poszczególnych epok dziejów miasta, decydujących dla periodyzacji i prawidłowego oświetlenia faktów, w wielu wypadkach pojawiły się trudności z ich doborem i właściwym ustawieniem. Brak niekiedy konkretnych dat i faktów powodował, że niektóre wydarzenia są opisywane pod datami ramowymi jako zjawiska i procesy historyczne.

Jeśli idzie o zakres terytorialny pracy to obejmuje ona w zasadzie sam Zgierz, w nielicznych tylko przypadkach, przede wszystkim w części dotyczącej pradziejów miasta, ze względu na zbyt szczupłe wiadomości, rozszerza się jeszcze na obszar obecnej gminy Zgierz. W związku z opisanymi wyżej trudnościami, mimo starań, by "kalendarium" swą treścią obejmowało najważniejsze momenty w dziejach Zgierza, autorka zdaje sobie sprawę z braków niniejszej pracy i z tego, że w obecnej formie są to raczej materiały pomocnicze do kalendarium dziejów miasta.

Pozycja dostępna w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19939
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniach 02-30 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 26.03.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku ul. Długiej.Ten etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od pl...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS