Menu główne

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków ZU3W - 12.06.2015 r.

Date of publication: 
29.05.2015
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków ZU3W - 12.06.2015 r.

Przewidywany porządek obrad:

1. Powitanie zebranych.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przyjęcie porządku zebrania.
5. Wybory komisji: skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok akademicki 2014/2015
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2014.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
9. Sprawozdanie Zespołu Mediacyjnego ZU3W za rok 2014.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i wnioskami Komisji Rewizyjnej.
11. Omówienie propozycji zmian w Statucie ZU3W.
12. Podjęcie uchwał:
   a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu;
   b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok;
   c) w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za 2014 rok na fundusz statutowy;
   d) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZU3W;
   e) w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie ZU3W.
13. Wybory Władz Stowarzyszenia; podjęcie uchwał.
   a) wybór członków Zarządu i ich zastępców,
   b) wybór członków Komisji Rewizyjnej i ich zastępców,
   c) wybór członków Zespołu Mediacyjnego i ich zastępców
14. Ukonstytuowanie się Władz Stowarzyszenia.
15. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków, a także zatwierdzenie ich do realizacji przez Zarząd ZU3W.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Zarząd ZU3W przypomina, że zgodnie z § 25 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia dla ważności Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej 50% członków. Drugi termin obrad może być wyznaczony w tym samym dniu i miejscu, lecz co najmniej pół godziny od pierwszego terminu zebrania. Zebranie odbyte w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków biorących w nim udział.

Za ZARZĄD ZU3W
Alina Łęcka-Andrzejewska
prezes Zarządu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20475
Usuń

Zamknięty przejazd kolejowy - ul. Iglasta

Całodobowe zamknięcie przejazdu drogowo-kolejowego- ul. Iglasta w Zgierzu. Czasowa organizacja ruchu od dnia 6.07.2020 r. (poniedziałek) od godz. 8:...
20366
Usuń

14 sierpnia 2020 r. nieczynny UMZ i USC

14 sierpnia 2020 r. (piątek) 2020 r. będą nieczynne: Urząd Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS