Menu główne

Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - ETAP II (2014)

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki".

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Logotypy Europejskiego Funduszu Rozwoju

 ARCHIWUM

Marketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych

Gmina Miasto Zgierz zamierza przystąpić do konkursu w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania polegających na marketingu i promocji produktów i "marek" regionalnych i lokalnych, w tym m.in.: marketing produktów i "marek" regionalnych i lokalnych, projekty mające za zadanie wsparcie promocji i produktów regionalnych i lokalnych, opracowanie strategii, programów lub planów promocji produktów i "marek" związanych z województwem łódzkim, projekty związane z marketingiem regionalnym (poprzez organizację wydarzeń regionalnych i ponadregionalnych), projekty mające za zadanie wsparcie promocji produktów regionalnych i lokalnych.

Celem projektu będą działania, które identyfikować będą produkty i usługi, na bazie których można budować markę lokalną lub regionalną i powiązać ją z procesem budowania tożsamości regionu, w szczególności działania projektowe zorientowane będą na marketing regionalny Parku Kulturowego Miasto Tkaczy w Zgierzu oraz promocję turystyczną szlaków miejskich o znaczeniu kulturowym i historycznym. Dodatkowym elementem proponuje się popularyzowanie symboli lokalnych wywodzących się z utworów literackich, muzycznych, itp.

Logotypy Europejskiego Funduszu Rozwoju

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej mogą...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS