Menu główne

Uchwała antysmogowa dla województwa łódzkiego

Logo antysmog
Date of publication: 
05.04.2018
Uchwała antysmogowa dla województwa łódzkiego

Prezydent Miasta Zgierza informuje, iż z dniem 1 maja 2018 r. wchodzi w życie Uchwała nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 4549). 

Wprowadza ona regulacje w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw takich jak kocioł, piec, kominek, które przyczyniać się będą do poprawy jakości powietrza w województwie łódzkim. Szczególny nacisk położony jest na stosowanie odpowiednich paliw oraz eksploatację kotłów spełniających unijne normy efektywności i emisji. 

Więcej informacji na stronie www.powietrze.lodzkie.pl (portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego). 

*** 

Głównym celem uchwały jest wprowadzenie odpowiednich regulacji w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w województwie łódzkim. Poprawa jakości powietrza w sposób oczywisty przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa oraz może wpłynąć na długość ich życia. 

Uchwała zakłada: 

 • Objęcie regulacjami instalacji wykorzystywanych do ogrzewania budynków poprzez: 

  • zakaz stosowania paliw najgorszej jakości, 
  • dopuszczenie spalania paliw stałych jedynie w instalacjach spełniających najbardziej rygorystyczne normy. 
 • Wskazanie sposobu w jaki mieszkańcy będą mogli potwierdzić, że eksploatują instalację zgodną z wprowadzonymi regulacjami. 

 • Określenie okresów przejściowych umożliwiających mieszkańcom dostosowanie się do nowych regulacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że bardziej emisyjne instalacje będą musiały być dostosowane w krótszym terminie niż instalacje o niższych poziomach emisji. 

Uchwała nie ma zastosowania do instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, czy też dokonanie zgłoszenia. Wynika to bezpośrednio z przepisu art. 96 ust. 8 ustawy Prawo ochrony środowiska. Upraszczając można powiedzieć, że uchwała nie dotyczy instalacji o mocy powyżej 1 MW

Uchwała wejdzie w życie 1 maja 2018 r. Oznacza to, że od tej daty: 

 • Wszystkie montowane kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189. 

 • Nie będzie można spalać paliw najgorszej jakości, czyli: 

  • w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg oraz zawartości popiołu nie większej niż 12%, 
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, 
  • zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%. 

Przepisy uchwały dla kominków i pieców zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. - po tej dacie wszystkie montowane kominki i piece (czyli miejscowe ogrzewacze pomieszczeń) powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185. 

Przewidziane zostały przepisy przejściowe dające czas na dostosowanie się do nowych regulacji: 

 • dopuszczono możliwość eksploatacji kotłów spełniających wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r. - do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia

 • dla kotłów pozaklasowych, tzw. "kopciuchów", których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r. - określono czas wymiany do 1 stycznia 2023 r. 

 • dla kotłów spełniających wymagania klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r. - określono czas wymiany do 1 stycznia 2027 r. 

 • dla kominków i pieców, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r. - określono czas wymiany lub dostosowania instalacji do 1 stycznia 2025 r. (dostosowanie to ma polegać na ograniczeniu wielkości emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185), 

 • dla instalacji zainstalowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej okresy dostosowawcze zostały skrócone: 

  • dla kotłów do 1 stycznia 2020 r. 
  • dla kominków i pieców do 1 stycznia 2022 r. 

Żródło: powietrze.lodzkie.pl

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS