Szczególną uwagę zwrócono na bioróżnorodność i wykorzystanie rodzimych gatunków roślin. Specjalista doradza jakie rodzime kwiaty, krzewy i drzewa warto posadzić, które z nich nadają się do rabat nasłonecznionych, a które do zacienionych. 

Wody opadowe, potocznie zwane deszczówką, to niezwykle cenny zasób, który powinniśmy zagospodarować w rozsądny sposób. 

Warto też zajrzeć na stronę projektu "Wczujmy się w Klimat" (http://44mpa.pl/), gdzie znajduje się wiele ciekawych informacji o deszczówce i adaptacji miast do zachodzących zmian klimatu.