Menu główne

Warto wiedzieć

 

UWAGA!

 • właściciele zagubionych zwierząt, 
 • osoby, które zauważyły niepokojące sytuacje z udziałem zwierząt, 
 • osoby chcące adoptować zwierzę, 

WSZELKIE SYTUACJE ZWIĄZANE Z: 

 • poszukiwaniem zaginionego zwierzęcia, 
 • znalezieniem zwierzęcia pozostającego bez opiekuna, 
 • wypadkami z udziałem zwierząt (w tym dzikich), 
 • zauważeniem wałęsającego się zwierzęcia, 
 • zauważoną sytuacją porzucenia lub zanęcania się nad zwierzęciem, 
 • chęcią adopcji zwierzęcia, 
 • potrzebą uśpienia ślepego miotu, 
 • potrzebą sterylizacji lub leczenia kotów wolno żyjących, 
 • odbiorem zwierzęcia, któremu gmina zapewniła opiekę, 
 • innymi niż ww. sytuacjami z udziałem zwierząt (w tym dzikich, kotów wolno żyjących, itp.) 

Należy bezzwłocznie zgłaszać do Straży Miejskiej w Zgierzu pod numerem tel. 986, 42 716 44 58 (całodobowo). 

We wszystkich sprawach dotyczących kwestii zwierząt można zwracać się do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza (95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16) 

 • w godz. pracy urzędu: pn-pt. 8:00-16:00 oraz wt. 8:00-18:00 
  • pok. 222 - tel. 42 714 31 51, 
  • pok. 216 - tel. 42 714 32 18, 
 • lub e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl. 

Opiekę wyłapanym na terenie miasta Zgierza bezdomnym zwierzętom (w szczególności psom i kotom) zapewnia Schronisko i Hotel dla bezdomnych zwierząt JASIONKA znajdujący się w miejscowości Jasionka przy ul. Skośnej 15 - tel. 501 232 300: 

 • Schronisko na stronie internetowej www.schroniskojasionka.pl zamieszcza zdjęcia i opisy zwierząt odłowionych na terenie miasta Zgierza. 
 • Schronisko bezpośrednio prowadzi adopcję przebywających tam zwierząt bezdomnych z terenu miasta Zgierza. 
 • Schronisko zapewnia możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem osobie chcącej je adoptować. 
 • Zwierzęta wydawane do adopcji są wysterylizowane/wykastrowane, w przypadku jeżeli ze względu na stan zdrowia, wiek występują przeciwwskazania do tych zabiegów można wykonać je w schronisku do 6 miesiecy po adopcji. 
 • Schronisko dowiezie zwierzę do miejsca zamieszkania osoby adoptującej, jeśli ta zgłosi taką potrzebę. 

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie miast Zgierza zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Zgierzu, ale zgłoszenia o potrzebnie wyłapania zwierzęcia bezdomnego, dzikiego rannego, itp. należy zgłaszać do Straży Miejskiej w Zgierzu

 • Wyłapane zwierzęta (w szczególności psy i koty) mogą czasowo przebywać w miejscu tymczasowego przetrzymywania w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24. 
 • Wyłapane zwierzęta gospodarskie mają zapewnioną opiekę w gospodarstwie rolnym w Zgierzu przy ul. Czerwonej 24. 
 • Jeżeli właściciel chce odebrać swoje zwierzę, któremu gmina zapewniła opiekę musi najpierw skontaktować się ze Strażą Miejską w Zgierzu. 
 • Leczenie, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących zapewnia Klinika Weterynaryjna Jacka Szulca, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 22 w Zgierzu. Jeżeli ktoś zauważy potrzebę pomocy takiemu kotu winien zgłosić taką sytuację do Straży Miejskiej. Chętnie przyjmowana będzie pomoc w odłowieniu takiego kota. Straż Miejska dysponuje kontenerami oraz żywołapkami. 
 • Osoby chętne do pomocy przy dokarmianiu kotów wolnożyjących winny zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza. Gmina kupuje i wydaje Wolontariuszom karmę dla kotów wolnożyjących. 
 • Osoby które chcą uśpić ślepy miot winny zgłosić się bezpośrednio do Kliniki Weterynaryjnej Jacka Szulca, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 22 w Zgierzu. 
 • W roku 2019 zaplanowane jest znakowanie psów na koszt Gminy Miasto Zgierz. Znakowanie będzie obejmowało 350 psów których właściciele zgłoszą się do znakowania (wg kolejności zgłoszeń). 

PAMIĘTAJ! 

 1. Osoby, które podejrzewają, iż spotkane przez nie na terenie miasta Zgierza zwierzę może być bezdomne, nie powinny same wyłapywać (odławiać) zwierząt. 
 2. Przyjęcie zgłoszenia przez Straż Miejską o bezdomnym zwierzęciu udokumentowane zostaje przez sporządzenie protokołu przyjęcia zgłoszenia o zwierzęciu bezdomnym. 
 3. Nie należy przyprowadzać zwierząt do siedziby Straży Miejskiej. Osoba, która przyprowadzi zwierzę do siedziby Straży Miejskiej winna udokumentować lub uwiarygodnić bezdomność zwierzęcia, które znajduje się pod jej opieką. 
 4. W przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia przez osobę nieletnią, fakt ten musi być potwierdzony przez prawnego opiekuna lub pełnoletniego członka najbliższej rodziny. 
 5. Straż Miejska może odmówić podjęcia działań zmierzających do wyłapania (odłowienia) zwierzęcia w przypadku: 
  • braku miejsca w schronisku dla zwierząt, 
  • gdy zwierzę bezdomne lub wolno żyjące zostało znalezione poza terenem Gminy; 
  • braku możliwości potwierdzenia lub ustalenia danych personalnych osoby zgłaszającej. 

PODSTAWA PRAWNA:  

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21105
Usuń

Zmiana w organizacji ruchu ul. Sosnowa /Łódzka

W dniach 21-29.10.2020 r. wprowadzona będzie zmiana w organizacji ruchu związana z czasowym zamknięciem wyjazdu z ulicy Sosnowej na skrzyżowaniu z...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską. Przejazd będzie tam niemożliwy do czerwca 2021...
21044
Usuń

Remont mostu na ul. Miroszewskiej

W dniach 12-19 października 2020 r. planowane są prace związane z remontem mostu nad rzeką Bzurą w ciągu ulicy Miroszewskiej. W związku z tym, ulica...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS