Menu główne

Inwestycje w trakcie realizacji

Logo Zgierz się robi

Zobacz na mapie 

 

DROGI: 

ul. Boruty 
Odcinek od ul. Kwasowej do ul. Energetyków. 
ul. Długa 
Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Długiej na odcinku od ul. Cezaka do ul. Mielczarskiego. 
ul. Mireckiego / ul. Rząba
Obecnie trwają prace związane z budową nowej nawierzchni. ul. Mireckiego. Ponadto w ramach zadania planuje się wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Rząba. Koszt inwestycji: 159.994,48 zł. 

Przebudowa ul. Mireckiego w Zgierzu

Przebudowa ul. Dojazdowej 
  
Przebudowa ul. Śniechowskiego 
Gruntowna przebudowa ulicy Śniechowskiego w Zgierzu, jednej z ważniejszych arterii miasta, poważnie obciążonej ruchem kołowym, w tym w szczególności ruchem samochodów wysokotonażowych. Ważnej również dla wyjeżdżających lub wjeżdżających do Łodzi ulicą Szczecińską/Konstantynowską).  

W I etapie prac (12 czerwca -21 lipca 2017 r.) zostanie wykonana kanalizacja sanitarna i deszczowa na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Łódzkiej. Na tym odcinku droga będzie zamknięta. Wjazd możliwy tylko dla mieszkańców i docelowych wjazdów gospodarczych. Kompleksowo przebudowane zostaną: jezdnia, chodniki i torowisko tramwajowe. Powstanie także kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi, co pozwoli na właściwe odwodnienie drogi. Z pewnością mieszkańców Śniechowskiego ucieszy również to, że zostaną włączeni w system kanalizacji miejskiej, oraz że ulica zyska nowe oświetlenie. W związku z powyższym kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w tym rejonie.

Inwestycja objęta jest dofinansowaniem w ramach rządowego wsparcia pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" a jej szacowana wartość wynosi 1.847.846 zł. Zakładany termin zakończenia robót budowlanych to 29 września 2017 r. (artykuł)
Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych  
Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie:
 • ul. Chełmska (rękaw), 
 • ul. Kamienna, 
 • ul. Perłowa, 
 • ul. Przygraniczna (od ul. Dzikiej do ul. Inżynierskiej), 
 • ul. Zawiszy. 

Przebudowa ul. Chełmskiej (rękaw) w Zgierzu

Przebudowa ul. Kamiennej w Zgierzu

Przebudowa ul. Perłowej w Zgierzu

 

Przebudowa ul. Zawiszy w Zgierzu

 

Inne:

Przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny przy ul. Chemików 9-11 
W ramach przebudowy powstanie 48 mieszkań jedno i dwupokojowych. W budynku realizowana jest druga klatka schodowa i dodatkowe wyjścia. Na chwilę obecną (28.11.2016r.) wyburzono wszystkie ściany działowe i zdemontowano okna przystosowując budynek do nowej stolarki okiennej. Zdemontowano również wszystkie instalacje wewnętrzne. Ocieplono i wykonano nowe pokrycie dachu. Koszt inwestycji w 2016 r. 1.288.846,14 zł. Ogółem przeznaczone: 3.431.525,00 zł. 


Oświetlenie uliczne  
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Polnej 38c. Koszt inwestycji 3.100,00 zł. 
 • Budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza; 
 • Budowa oświetlenia ul. Rubinowej. 
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłej jednostki wojskowej 
W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia wraz z odwodnieniem. Koszt inwestycji 361.650,00 zł. 
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w obrębie ulicy Kasztanowej w Zgierzu  
Inwestycja na osiedlu Krzywie-Chełmy realizowana w ramach Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. Pojawią się boiska do siatkówki i koszykówki, siłownia zewnętrzna, plac zabaw i stół do tenisa stołowego. Teren zostanie ogrodzony i oświetlony.

Fotorelacja z inwestycji w okresie maj - lipiec 2017 r. 


 

Infrastruktura sportowa  
 1. Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza: 
  • Hali Sportowej MOSiR (ul. Wschodnia 2) - II etap; 
  • boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 (ul. 1. Maja 63); 
  Władze Zgierza na projekt modernizacji infrastruktury sportowej pozyskały ponad 2,5 mln złotych. Całkowita wartość projektu to 5,3 mln złotych. Przy szkole pojawi się boisko do piłki nożnej i dodatkowo boisko wielofunkcyjne. MOSiR czeka gruntowna modernizacja pomieszczeń.

  Teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu zostanie przebudowany. Przy ul. 1. Maja 63 pojawi się boisko do piłki nożnej i dodatkowo powstanie boisko wielofunkcyjne.  2. W ramach Budżetu Obywatelskiego: 
  • modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Dąbrowszczaków w Zgierzu (ul. Szczawińska 2); 
  • budowa siłowni na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Wschodnia 2); 

  Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Dąbrowszczaków (ul. Szczawińska 2) zostanie zrealizowana w ramach II Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego.

  Koszt inwestycji 63 tys. zł. Projekt zakłada przygotowanie podłoża pod murawę na terenie istniejącego boiska o wymiarach 40x60 oraz zamontowanie bramek.  

  Boisko będzie wzbogacać ofertę zajęć pozalekcyjnych. Nowa nawierzchnia zwiększy bezpieczeństwo korzystania z obiektu sportowego, jedynego takie na terenie dzielnicy Rudunki. W godzinach popołudniowych będzie służył do aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców tej dzielnicy Zgierza.  

  Źródło: Zgierski Budżet Obywatelski
Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz: 
 • ul. Dąbrowskiego (od ul. Parkowej do ul. Barlickiego),
 • ul. Dubois (przy Care),
 • ul. Powstańców Śląskich (od ul. 1. Maja do Szkoły Podstawowej Nr 5),
 • ul. Bazylijska, 
 • ul. Podgórna.  

Chodnik na ul. Dąbrowskiego w Zgierzu

 

Nowy chodnik na ul. Powstańców Śląskich (odcinek od ul. 1. Maja do Szkoły Podstawowej Nr 5)

 

 

Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej Miasta Zgierza 
 • Urząd Stanu Cywilnego - ul. 1. Maja 5, 
 • Urząd Miasta Zgierza - pl. Jana Pawła II 16, 
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu - ul. Wschodnia 2, 
 • ul. Długa 18, 
 • ul. Długa 16, 
 • ul. Długa 19, 
 • ul. Długa 22, 
 • ul. Długa 30, 
 • ul. Długa 32, 
 • ul. Długa 40, 
 • ul. Długa 41. 
Kompleksowa termomodernizacja 23 budynków oświatowych w Zgierzu  
 • Żłobek im. Koziołka Matołka - ul. Tuwima 21, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 - ul. Boya-Żeleńskiego 6, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 3 - ul. Mielczarskiego 26, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 6 - ul. Gałczyńskiego 38, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 - ul. Długa 62, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 8 - ul. Łódzka 86, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 9 - ul. Dubois 10, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 10 - ul. Ossowskiego 26, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 12 - ul. Gałczyńskiego 30, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 13 - ul. Słowackiego 8, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 14 - ul. Boya-Żeleńskiego 17, 
 • Miejskie Przedszkole Nr 15 - ul. Boya-Żeleńskiego 10, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 - ul. Piłsudskiego 1, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 - ul. Szczawińska 2, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 - ul. Łódzka 2, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 - ul. 1. Maja 63, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 - ul. Boya-Żeleńskiego 4, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 - ul. Ozorkowska 68/70, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 11 - ul. Dubois 26, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 - ul. Staffa 26, 
 • Gimnazjum Nr 1 (nowa Szkoła Podstawowa Nr 1) - ul. Musierowicza 2, 
 • Gimnazjum Nr 2 (nowa Szkoła Podstawowa Nr 6) - ul. 3. Maja 46a, 
 • Gimnazjum Nr 3 (nowa Szkoła Podstawowa Nr 8) - ul. Leśmiana 1, 
 • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta - ul. Musierowicza 2. 

Inwestycje realizowane w ramach umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z grupą ENGIE (o projekcie) - strona projektu: http://zgierz.innowa.eu/

Fotorelacja z realizacji inwestycji

Pomnik Stu Straconych  
Wsparcie dla miejsca pamięci - Pomnika Stu Straconych w Zgierzu. 
ul. Staffa 
Przebudowa i rozbudowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Staffa. 
System pilotażowy roweru miejskiego 
 • Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny "Malinka", 
 • Plac Kilińskiego, 
 • Park Miejski im. T. Kościuszki, 
 • Osiedle 650-lecia (skrzyżowanie ul. Tuwima z ul. Witkacego). 

W dniu 1 maja 2017 roku w Parku Miejskim im. T. Kościuszki uruchomiono Zgierski Rower Miejski (więcej). Przy okazji otwarcia pilotażowego programu publicznego roweru miejskiego odbyły się m.in. konsultacje z policją pod hasłem "Jazda bez mandatu", konkursy dla najmłodszych, akcja "Mistrz instruuje", wspólny przejazd ulicami miasta. Straż Miejska bezpłatnie znakowała rowery.  (Program Zgierskiej Majówki)

 

Przebudowa Targowiska Miejskiego  
II etap. 
Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Bazylijskiej 

Trwa budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Bazylijskiej. W kolejnym etapie modernizowana będzie sieć wodociągowa. Po zakończeniu prac przez WODKAN na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Gałczyńskiego przebudowywana będzie nawierzchnia oraz chodniki. 

20 czerwca 2017 r. podpisana została umowa trójstronna na "Budowę Infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową ulicy Bazylijskiej" w Zgierzu, w ramach którego realizowana jest "Przebudowa chodników na ul. Bazylijskiej". Planowany termin zakończenia robót to 31 października br. 

- Prace będą realizowane w kilku etapach, czasowo zamykane będą poszczególne odcinki ul. Bazylijskiej:od ul. Wspólnej do ul. Kosynierów, od ul. Kosynierów do ul. Zawadzkiej, a następnie od ul. Zawadzkiej do ul. I.Gałczyńskiego - informuje Renata Karolewska ze zgierskiego magistratu

Zakres robót obejmuje: 

 1. przebudowę chodników wraz z krawężnikami na ul. Bazylijskiej, na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Gałczyńskiego, 
 2. budowę w ul. Bazylijskiej w Zgierzu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości i budowę przyłączy wodociągowych oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych i odtworzeniem nawierzchni. 

Wartość pierwszego zadania wynosi 181 399,12 zł brutto. Środki finansowe pochodzą z budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2017. Druga część inwestycji pochłonie 756 922,31 zł brutto z budżetu WODKAN. 

Źródło: EZG24.net (25.07.2017 r.)

Modernizacja ulicy Bazylijskiej obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę nawierzchni i chodników.

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

13015
Usuń

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 21 października 2017 r. (sobota) w rejonie pętli Parzęczewska/Staffa, Łódzki Związek Motorowy organizuje imprezę pod nazwą Drift Competition...
12990
Usuń

Przerwa w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach 18-20.10.2017 r. w godz. 8:00-15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody przy:...
12987
Usuń

Przerwa w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach 23-27.10.2017 r. w godz. 8:00-15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody przy:...
12985
Usuń

Przerwa w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach 18-20.10.2017 r. w godz. 8:00-16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody przy: ul. 3-...
12980
Usuń

Zmiana organizacji ruchu na czas Wszystkich Świętych

Czasowa zmiana organizacji ruchu w okolicach zgierskich cmentarzy obowiązuje od 30 października 2017 r. do 2 listopada 2017 r. Tymczasowa...
12916
Usuń

ul. Śniechowskiego otwarta

W dniu 9 października (poniedziałek) 2017 r. w związku z zakończeniem remontu ulicy Śniechowskiego w Zgierzu na stałą trasą powracają linie...
12917
Usuń

Tramwaje linii 15, 17, 45, 46 i 73 wracają na stałe trasy w Łodzi

W związku z dopuszczeniem do ruchu tramwajowego torowiska na Rondzie Solidarności w Łodzi, na podstawie decyzji Zarządu Dróg i Transportu nastąpią...
12848
Usuń

Nowa zgierska linia autobusowa 61

Z dniem 1 października 2017 r. rusza kolejna nowa zgierska linia autobusowa nr 61. Będzie ona bezpośrednio przebiegać pomiędzy krańcówkami: Osiedle...
12821
Usuń

Nowa organizacja ruchu

Ze względu na uszkodzony mur przy kościele św. Katarzyny zamknięto odcinek ulicy Aleksandrowskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad...
12168
Usuń

Bilety na liniach autobusowych 6 i 61

Na terenie miasta Zgierza na liniach autobusowych 6 i 61, obowiązują wyłącznie zgierskie bilety MUK lub wprowadzony w maju 2017 r. Współny Bilet...
10697
Usuń

Nowe harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów (od lutego 2017 r. do stycznia 2018 r.) Uwaga! Mieszkańcy domków jednorodzinnych sprawdźcie: w którym rejonie leży Twoja...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS