Menu główne

Zielony: Zgierz - rezerwat "Ciosny"

Zgierz - siedziba Oddziału PTTK, plac Jana Pawła II 18 (dawny Stary Rynek) - ul. Piątkowska - ul. Ciosnowska - Las Dąbrówka - Malice - Rosanów - Las Lućmierz - Rosanów Stary - Kolonia Ciosny - rez. jałowców "Ciosny" - szosa nr 1 (przyst. PKS Emilia)

W 1981 r. Oddział PTTK w Zgierzu podjął inicjatywę turystycznego gospodarowania malowniczych terenów położonych na pn. od Zgierza, stanowiących wyraźnie ukształtowane krańcowe fragmenty Wzniesień Łódzkich, na ich pn. skraju. Malowniczość tych terenów odkreśla dolina Dzierżązny. W pierwszym rzędzie zwrócono uwagę na unikalny w skali całego kraju rez. florystyczny jałowców "Ciosny" w Rosanowie. Na pow. ok. 10 ha nieużytków rosną wspaniałe jałowce sięgające wys. 7 m. Obecnie są one chronione w rezerwacie obejmującym pow. 2,5 ha.

Wycieczkę rozpoczynamy przy siedzibie PTTK w Zgierzu, plac Jana Pawła II 18 (dawny Stary Rynek), skąd kierujemy się natychmiast w lewo ul. Piątkowską. Naprzeciwko Parku Miejskiego szlak skręca w lewo. przechodzi obok Ośrodka Zdrowia, po czym mija budynek Łaźni Miejskiej, stanowiący wybitny przykład architektury międzywojennego dwudziestolecia. Na uwagę zasługuje znajdujący się w łaźni basen - pierwszy na ziemi łódzkiej.

Dochodzimy do ul. Ciosnowskiej, którą docieramy do toru kolejowego Łódź - Kutno (1,5 km), wybudowanego w 1923 r., przekraczamy tor i za terenem wojskowym skręcamy w lewo, utrzymując kierunek pn. Szlak wychodzi na rozległe tereny uprawne, opadające lekko w dół, w stronę pobliskiego lasu w Dąbrówce. Po lewej stronie widoczne są zabudowania i ogrody Proboszczewic. Również i w stronę Proboszczewic teren opada, bowiem bierze tam początek i przepływa Dzierżązna, w wyraźnie zaznaczającej się dolinie.

Szlak dochodzi do lasu i biegnie jego zach. skrajem. (Przeciwległym, wsch. skrajem tego lasu biegnie niebieski Szlak Ofiar Hitlerowskiego Ludobójstwa). Las Dąbrówka charakteryzuje się sosnowo - jodłowym drzewostanem i bogatym runem. Droga biegnąca skrajem lasu zagłębia się w jarze ciągnącym się do skrzyżowania z wyasfaltowaną drogą, którą dojeżdżają świąteczni turyści do ośrodka WOSiR "Malinka".

Po dalszych 500 m docieramy do wsi Dąbrówka-Malice (3,5 km), rozciągającej się wzdłuż pn. skraju lasu. Na pn. od Dąbrówki-Malice rozciągają się liczne sady, które towarzyszyć będą turyście na 2-kilometrowym odcinku szlaku, biegnącego teraz wzdłuż rozrzuconych zabudowań wieloczłonowej wsi Rosanów. Tuż po wyjściu z lasu szlak przecina wąską strugę Dzierżązny, która opływa wieś Dąbrówka-Malice, a następnie, już wzmocniona dopływami (na jednym z nich utworzone zostały zbiorniki wodne w Malince), płynie przez tereny wsi Dąbrówka Wielka i Dąbrówka - Strumiany. Droga, będąca w istocie polną, gruntową drogą, wznosi się i wyprowadza szlak na najbardziej na pn. wysuniętą krawędź Wzniesień Łódzkich. Wysokość bezwzględna tego miejsca wynosi 183 m n.p.m.

Teraz trasa nasza będzie prowadziła w dół wraz z terenem. I tak np. po osiągnięciu Lasu Lućmierskiego znajdziemy się na wysokości 165 m n.p.m., a więc niemal o 20 m niżej, a w Emilii, gdzie kończy się szlak, na wysokości 145 m, tj. o 40 m niżej niż wieś Rosanów.

Szlak dochodzi do szerokiej drogi leśnej, prowadzącej z Lućmierza (szosa nr 1) do Rosanowa. Drogą tą prowadzą: czerwony Szlak Okolic Łodzi i niebieski Szlak Pamięci Ofiar Hitlerowskiego Ludobójstwa (6 km). Po przecięciu drogi do Rosanowa idziemy zielonym szlakiem na wsch., skrajem Lasu Lućmierskiego. Szlak nasz wije się wśród wysokich brzóz i starych sosen. Po prawej stronie trasy widoczne są zabudowania typu willowego, pochodzące z okresu międzywojennego. Trasę przecinają ścieżki leśne. Osiągamy wkrótce rozwidlenie dróg; droga odchodząca w lewo biegnie pn. skrajem lasu do szosy nr 1, natomiast drogą w kierunku pn.-wsch. kontynuuje swój bieg nasz szlak.

Za rozwidleniem, po lewej stronie trasy, widoczny jest dom z czerwonej cegły, z ciekawym, arkadowym podcieniem. Trasa wprowadza nas do wsi Rosanów Stary. Po 500 m dochodzimy do poprzecznie biegnącej drogi, która łączy wieś z przyst. w Emilii na szosie nr 1.

Szlak skręca w lewo i dociera wkrótce do drogi odchodzącej w prawo, w kierunku pn. Droga ta biegnie wśród zabudowań i ogrodów wsi Kolonia Ciosny (wskazuje na to również przydrożna tablica). Można się nią dostać do pn, skraju rezerwatu, obejść go następnie od strony zach. i wyjść na drogę, którą biegnie szlak. Tymczasem szlak zielony mija ww. drogę i docieraja do szerokiej uliczki, kończącej się wysokim ogrodzeniem z metalowej siatki, z szeroką bramą, zamkniętą na kłódkę (7,5 km). Jest to właśnie wejście na teren rezerwatu jałowców "Ciosny". Tuż przy siatce i w głębi ogrodzonego terenu widoczne są wyniosłe kolumny jałowców, tworzących koliste kępy, wewnątrz puste, będące swoistymi altanami. Pnie jałowców osiągają u dołu obwód od 10 do 20 cm oraz wys. 5 m. Jest to jedyne skupisko jałowców o tej wysokości w całej Polsce.

Rezerwat jest w zasadzie niedostępny dla przygodnych turystów, znajduje się pod administracją Leśnictwa Lasów Prywatnych, z siedzibą w Zgierzu. Tam właśnie należy kierować zgłoszenia i uzgadniać możliwość wejścia na teren rezerwatu, ale tylko w zorganizowanych grupach, pod fachowym i odpowiedzialnym kierownictwem, np. nauczyciela, przodownika turystyki pieszej lub przewodnika-krajoznawcy. Rezerwat stanowi swojego rodzaju wyspę wśród okalających go działek rekreacyjnych i musi być ogrodzony, aby uniknąć zniszczenia przez amatorów grzybów.

Dla turystów, którym uzyskanie możliwości wejścia na teren rezerwatu sprawia trudność, widok jałowców zza ogrodzenia musi niestety wystarczyć. Po wyjściu z uliczki prowadzącej od bramy rezerwatu, skręcamy w prawo i wracamy na drogę, którą dotarliśmy do rezerwatu.

Po drodze mijamy z prawej strony ścieżkę, którą można obejść rezerwat od pn. Kończą się tereny zalesione. Szlak wychodzi na równoległe pola, wśród których biegnie do widocznej szosy nr 1. Na szosie, na wprost drogi, którą przyszliśmy, znajduje się przystanek tramwaju nr 46, którym można wrócić do Łodzi.

A. Banasiak, C. Jaworska-Maćkowiak, T. Maćkowiak, J. Majer "Okolice Łodzi" - przewodnik turystyczny; Wydawnictwo PTTK "Kraj"; Warszawa 1988. (trasa 5).

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

14642
Usuń

Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 2,8 m na ul. Miroszewskiej

W dniu 22 kwietnia 2018 r. w ciągu ul. Miroszewskiej w Zgierzu zostanie zamontowane urządzenie bramowe z ograniczeniem wysokościowym do 2,8 m. ...
14599
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach 11-25.04.2018 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody przy...
14422
Usuń

Nowa autobusowa linia nr 10

28 marca 2018 roku rusza nowa linia nr 10 z Proboszczewic na ulicę Kolejową w Zgierzu. Autobus z ulicy Łanowej w pobliżu podstrefy ŁSSE i pojedzie:...
14264
Usuń

Remont wiaduktu kolejowego nad ul. Długą

W okresie od marca do maja 2018 roku zostanie przeprowadzony remont wiaduktu kolejowego w Zgierzu - ul. Długa. Szczegółowe informacje
14283
Usuń

Częściowa zmiana trasy linii Z46 w Ozorkowie

W związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Zgierskiej w Ozorkowie (na odcinku od ulicy Maszkowskiej do ulicy Partyzantów) od dnia 7 marca 2018 r. (...
14108
Usuń

Ograniczenie postoju wokół Placu Jana Pawła II

Od 1 marca 2018 r. w Zgierzu wokół Placu Jana Pawła II zostanie wprowadzony zakaz postoju z informacją o okresie obowiązywania zakazu i czasie...
14058
Usuń

Zmiany w rozkładach autobusów

Z dniem 12 lutego 2018 r. zmianie ulega rozkład linii nr 1. Zmiana dotyczy kursów porannych i popołudniowych zsynchronizowanych z przyjazdami i...
14020
Usuń

Harmonogram odbioru odpadów w komórce

Urząd Miasta Zgierza przygotował kalendarz z harmonogramami odbioru odpadów dla nieruchomości jednorodzinnych, który można pobrać na urządzenie...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13930
Usuń

Od 4 lutego nie kursują tramwaje 45 i 46

Od niedzieli 4 lutego 2018 roku zostanie zawieszone kursowanie linii tramwajowych 45 i 46. Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza: 
13934
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Prezydent Miasta Zgierza określił terminy postępowań rekrutacyjnych i postępowania uzupełniającego do: 
13801
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Wykaz placówek pełniących dyżury wakacyjne oraz zasady korzystania z opieki przedszkolnej w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 107/2018. ...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2018 r. do stycznia 2019 r.): 
Facebook
YouTube
Google+
RSS