Menu główne

Zmiana metody obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

kolorowe pojemniki na odpady
Date of publication: 
01.04.2021
Zmiana metody obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 kwietnia 2021 roku weszły w życie zmiany w zakresie metody obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Zgierzu oraz obowiązują nowe wzory dokumentów - deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 36,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

 • 12,73 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi wyposażonymi w wodomierze, na których zamieszkują mieszkańcy w tym, w których część lokali stanowią lokale mieszkalne, a część stanowią lokale użytkowe.

  Podstawę ustalenia opłaty stanowi ilość zużytej wody według wskazań wodomierza głównego za poprzednie 3 miesiące podzielona przez 3, przy czym ustalona w ten sposób ilość wody:

   • za miesiące: październik, listopad, grudzień - służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: styczeń, luty, marzec,
   • za miesiące: styczeń, luty, marzec - służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec,
   • za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec - służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień,
   • za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień - służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: październik, listopad, grudzień.
 • 1,45 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym niepodłączonej do sieci wodociągowej lub niewyposażonej w wodomierz, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w których część lokali stanowią lokale mieszkalne, a część stanowią lokale użytkowe oraz w przypadku nieruchomości zabudowanej mieszkalnym budynkiem wielolokalowym nowo wybudowanym lub nowo zamieszkałym (do czasu uzyskania danych o ilości zużytej wody).

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, organ wydając decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje stawki opłaty podwyższonej stanowiące dwukrotność ww. stawek.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

Nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS