Menu główne

Rajd Wiosenny

Wiosenne kwiaty - fot. pixabay.com (domena publiczna)
Data wydarzenia: 
19.03.2016
Miejsce wydarzenia: 
Zakończenie rajdu: Szkoła Podstawowa Nr 5 - ul. 1 Maja 63

Serdecznie zapraszamy do wspólnego powitania wiosny 19 marca 2016 r. w ramach corocznego Rajdu Wiosennego. Na uczestników czekają atrakcje przygotowane przez harcerzy ze Szczepu Harcerskiego Niebieskim Szlakiem ze Zgierza.

Regulamin Rajdu

Organizator:
Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Zgierskiego PTTK

Współorganizatorzy:

 • Urząd Miasta Zgierza,
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zgierzu,
 • Szczep Harcerski Niebieskim Szlakiem w Zgierzu

Kierownictwo Rajdu:
Kierownik Rajdu - Andrzej Czapliński
Z-cy Komendanta - Elżbieta Cłapa, Jacek Rybski
Kierownictwo mety - Zofia Makarewicz, Jadwiga Wilmańska i Aleksandra Kominiak
Kierownik trasy I - Paulina Dębska z ZHP Zgierz
Kierownik Trasy II - Oliwia Olczak z ZHP Zgierz

I. Cele rajdu

Popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej.
Poznawanie Zgierza i okolic

II. Termin Rajdu i miejsce zakończenia
Rajd odbędzie się w dniu 19 marca 2016 roku. Zakończenie Rajdu w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu

III. Warunki uczestnictwa
W rajdzie uczestniczyć mogą:

 1. Młodzież i dorośli w drużynach od 5 do 20 osobowych zgłoszonych przez szkoły i organizacje społeczne. Szkoła lub organizacja społeczna może zgłosić dowolną ilość drużyn.
 2. Drużyny rodzinne.
 3. Turyści indywidualni.
 4. Kierownikami drużyn mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Kierownik drużyny jest odpowiedzialny za skład i ekwipunek drużyny.
 6. Uczestnicy Rajdu zostaną ubezpieczeni przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych.
 7. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu lub na osobie uczestnika.

IV. Zgłoszenia

 1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru w lokalu PTTK Oddział Zgierz (Plac Jana Pawła II nr 18 - wejście od al. Armii Krajowej) w dniach: 14.03. br. (poniedziałek) oraz 15.03. br. (wtorek) w godz. od 14:30 do 16:00 -
  tel. 42 715 34 70 - dokonując jednocześnie wpłaty.
  Dopuszczalne zgłoszenie telefoniczne w dniach jw. - Andrzej Czapliński - tel. 606 393 082 w godz. od 8:30 do 19:30
 2. Wpisowe za udział w Rajdzie wynoszą:
  członkowie PTTK - 4 zł
  pozostali - 6 zł
  dzieci z Zakładu Wychowawczego nie płacą, opiekunowie drużyn opłat nie wnoszą.
 3. W zgłoszeniu należy podać nr trasę na której chcemy wędrować.
 4. Na starcie zgłoszenia przyjmowane nie będą!

V. Świadczenia

Organizatorzy Rajdu zapewniają:
a) uczestnikom: poczęstunek na mecie, słodkie bułki oraz herbata, pamiątkowy znaczek, potwierdzenie zdobytych punktów na OTP
b) drużynom:

 1. opis trasy,
 2. dyplomik uczestnictwa,
 3. nagrody dla wyróżniających się grup
 4. możliwość zdobycia nagród za:
  najfajniejszą piosenkę rajdową wykonana na mecie Rajdu 
  hasło rajdowe związane z wiosennym wędrowaniem

Współzawodnictwo
W trakcie Rajdu będzie prowadzone współzawodnictwo na najaktywniejszą drużynę Rajdu Wiosennego. Punkty można zdobywać na punktach kontrolnych obsługiwanych przez zgierskich Harcerzy ze Szczep u Harcerskiego Niebieskim Szlakiem za:

 1. wyznaczenie azymutu,
 2. rozwiązywanie zagadek logicznych,
 3. za proste szyfrowanie tekstów
 4. pisemne rozwiązanie Quizu dotyczącego wiedzy zdobytej na trasach rajdowych.
 5. Na mecie rajdu, jego uczestnicy mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, takich jak:
  malowanie twarzy, 
  nauka pierwszej pomocy, 
  zabawy z chustą animacyjną.

VI. Obowiązki uczestników Rajdu

 1. Przestrzeganie zasad Karty turysty.
 2. Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości.
 3. Podporządkowanie się decyzjom kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia.

VII. Trasy Rajdu

 1. Zgierz - Róg ul. Łódzkiej i ul. Śniechowskiego, Rondo Sybiraków - Chełmy - SP nr 5 (ok. 6 km).
  Start na przystanku tramwajowym, w godz: 11.00-11.30. Trasa tylko dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych.
 2. Zgierz - ul. Długa Róg ul. Armii Krajowej - Przystanek autobusowy - Staw Miejski - Nad Bzurą - 1 Maja - Dubois - Cezaka - Długa - Pod Torami - Na skarpie - Twarda - Czarna - SP nr 5 (ok. 9 km).
  Start na przystanku autobusowym, w godz: 9.45-10.15.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zakończenie rajdu odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu.
 2. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem i dotrzeć na metę w godz. od 12.00 do 13.00.
 3. Uczestnicy rajdu muszą mieć niestety tradycyjnie obuwie na zmianę.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

Słonecznej, wiosennej pogody oraz miłych i niezapomnianych wrażeń życzą Organizatorzy. 

http://zgierz.pttk.pl/

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 17.02.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Długiej.Pierwszy etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od ul. ...
15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu W dniu 27.02.2020 w godz. 08:00-15:00 oraz w ...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów: 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS