Menu główne

Blewiński Andrzej

 

Ks. kan. dr Andrzej BlewińskiKsiądz kanonik dr Andrzej Blewiński - Proboszcz Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu (od 2007 do chwili obecnej), pełnił funkcje Dziekana Dziekanatu zgierskiego. 

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Zgierza" dla Zakładu Kształcenia Nauczycieli został przyznany Uchwałą Nr XLVI/599/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 marca 2018 r. 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie tytułu: 

Ks. kan. dr Andrzej Blewiński przez okres sprawowania funkcji proboszcza Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu, dal się poznać przede wszystkim jako bardzo dobry gospodarz. Dokończył prace remontowe w Kościele, rozpoczęte jeszcze przez poprzedniego proboszcza. Zaliczyć do nich można chociażby malowanie całego gmachu kościoła od środka, czy remont organów tym roku, na których koncertują zapraszani wybitni muzycy. Bardzo istotnym obiektem dla funkcjonowania parafii jest świetlica środowiskowa - dom parafialny, znajdująca się przy plebanii. Za czasów poprzedniego proboszcza istniało zagrożenie likwidacji budynku. Ks. kan. dr Andrzej Blewiński jednak dołożył wszelkich starań by nie tylko uratować tą siedzibę, ale również ją wyremontować. Obecnie to właśnie tam spotykają się różne grupy i wspólnoty kościelne działające przy parafii. Są to m. in. Żywy Różaniec, Bractwo Pielgrzymkowe, Domowy Kościół, Ruch Światło Życie, Klub Inteligencji Katolickiej, Chór parafialny, Akcja Katolicka i wiele innych. Dodatkowo w Świetlicy prowadzone są korepetycje dla dzieci i młodzieży z różnych przedmiotów (matematyka, chemia i inne), oraz organizowane półkolonie. 

Ks. kan. dr Andrzej Blewiński dal się poznać również, jako bardzo dobry organizator pielgrzymek, również zagranicznych (Włochy Meksyk). Proboszcz poza tym odpowiada za organizacje różnych inicjatyw społecznych integrujących społeczność parafii. Parafia pod jego przewodnictwem prowadzi współprace z różnymi instytucjami. Zaliczyć można do nich na przykład szkołę muzyczną w Zgierzu, której uczniowie w kościele prezentują swoje umiejętności artystyczne. Wartym zauważenia jest również fakt, iż Msze Św., które sprawuje ks. kan. dr Andrzej Blewiński, gromadzą zawsze dużą liczbę wiernych. 

Informacje na stronie parafii: 

Ksiądz Andrzej Blewiński urodził się 3 kwietnia 1953 w Łodzi. Pochodzi z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi i przyjął święcenia kapłańskie 18 maja 1980 roku. Tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej uzyskał 18 czerwca 1999 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest wykładowcą socjologii kultury na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a także teologii pastoralnej i katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Jest autorem książki pt.: "Młodzi, jacy jesteście?" oraz wielu artykułów o tematyce pastoralnej. Proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu jest od 29 października 2007. Jest również dziekanem dekanatu zgierskiego a także, z ramienia Łódzkiej Kurii Metropolitalnej, wizytatorem katechetycznym i referentem do spraw katechizacji. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu W dniu 03.06.2020 w godz. 09:00-13:00: ul....
20191
Usuń

Od 25 maja osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek

Z dniem 25 maja 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie Prezydent Miasta Zgierza Nr 143/VIII/2020 w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych...
20192
Usuń

Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, powinni...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS