Menu główne

VIII sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji - 25.04.2019 r.

Herb Zgierza
Data publikacji: 
18.04.2019
VIII sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji - 25.04.2019 r.

25 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II nr 16) odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji.

Porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Uwagi do porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji. 
 4. Interpelacje i zapytania radnych. 
 5. Wnioski jednostek pomocniczych. 
 6. Zapytania mieszkańców. 
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania. 
 8. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście za 2018 r. 
 9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, 
  2. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Nasze ekologiczne pracownie" w celu realizacji projektu pn. utworzenie punktu dydaktycznego "Cztery pory roku w ogrodzie" przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
  3. zmiany uchwały Nr XLVI/606/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Miasto Zgierz, 
  4. przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" dla miasta Zgierza, 
  5. odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic 1 Maja, Rembowskiego, Narutowicza i Dąbrowskiego, 
  6. odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Gałczyńskiego i Bazylijskiej, 
  7. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
  8. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów, 
  9. rozpatrzenia skargi na pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, 
  10. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych, 
  11. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. 
 10. Przyjęcie Apelu Rady Miasta Zgierza. 
 11. Analiza majątku miasta Zgierza w zakresie gruntów: 
  1. inwestycyjnych:
   - dla inwestycji przemysłowych,
   - dla budownictwa wielorodzinnego,
   - dla budownictwa jednorodzinnego, 
  2. pozostałych:
   - dla inwestycji miejskich (skwery, parki, miejsca rekreacji, itp.),
   - grunty z nieuregulowanym stanem właścicielskim. 
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
 13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
 14. Zapytania i wolne wnioski. 
 15. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
/-/ Grzegorz Robert Leśniewicz

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza (BIP)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

18068
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach 23-24.07.2019 r. w godz. 8:00-15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody przy:...
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS