Menu główne

Warto wiedzieć przy organizacji zgromadzeń

Demonstrujący ludzie - grafika pixabay.com (domena publiczna)
Data publikacji: 
07.02.2019
Warto wiedzieć przy organizacji zgromadzeń

Zanim weźmiesz udział w zgromadzeniu warto wiedzieć jakimi prawa się rządzi i z jakimi konsekwencjami trzeba się liczyć. Przypominamy podstawowe warunki konieczne do zorganizowania zgromadzeń, czym jest zgromadzenie oraz jakie konsekwencje grożą np. za blokowanie dróg oraz inne naruszenia. 

PODSTAWOWE WARUNKI KONIECZNE DO ZORGANIZOWANIA ZGROMADZEŃ 

ZGROMADZENIE -  jest to zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. (art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o prawo o zgromadzeniach /Dz.U. z 2018 roku, poz. 408 z późniejszymi zmianami/).  

 

infografika

 

infografika

Uczestnicy zgromadzenia z chwilą jego rozwiązania są obowiązani niezwłocznie opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie. 

Wszystkie powyższe zasady uregulowane są szczegółowo w ustawie z dnia 24 lipca 2015 roku o prawo o zgromadzeniach /Dz.U. z 2018 roku, poz. 408 z późniejszymi zmianami/. 

Konsekwencje, jakie grożą za blokowanie dróg oraz inne naruszenia. 

Lp.

Opis naruszenia, kwalifikacja prawna

Sankcja 

Postępowanie mandatowe

Postępowanie sądowe

1.

Tamowanie i utrudnianie ruchu art. 90 k.w.: 

  1. kierujący 
  2. pieszy 

 

100-500 zł

20-5000 zł

50-100 zł

2.

Wjazd/wejście na autostradę lub drogę ekspresową przez pojazd/pieszego dla którego drogi te nie są przeznaczone art. 90 lub 97 k.w.: 

  1. kierujący 
  2. pieszy 

250 zł

20-5000 zł

50 zł

3.

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu art. 90 lub 97 k.w. 

300 zł

20-3000 zł

20-5000 zł

4.

Niestosowanie się do poleceń policjanta art. 92 § 1 k.w. 

20-500 zł

20-5000 zł

5.

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym art. 86 § 1 k.w. 

kwota mandatu przypisanego za naruszenie powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500

20-5000 zł

w razie popełnienia wykroczenia przez kierującego można orzec zakaz prowadzenia pojazdów

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym znajdując się w stanie po uzyciu alkoholu lub podobnie działającego środka art. 86 § 2 k.w. 

kwota mandatu przypisanego za naruszenie powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500

20-5000 zł

6.

Przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie art. 97 k.w.

20-500 zł

20-3000 zł

7.

Niewłaściwy stan techniczny pojazdów art. 97 k.w. 

20-500 zł

20-3000 zł

Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny, może usunąć pojazd z drogi na koszt właściciela

8.

Zanieczyszczanie drogi publicznej lub pozostawienie na niej pojazdu w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie ruchu drogowego art. 91 k.w. 

50-200 zł

20-1500 zł

20-500 zł

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16.01.2002 r. – chodzenie po pasach dla pieszych, które przeznaczone są dla przejścia przez jezdnię, a nie do spacerowania i chodzenia po nich, wyczerpuje w pełni znamiona czynu określonego w art. 90 k.w. 

Zastosowanie odpowiednich środków prawnych zależy od ciężaru gatunkowego naruszonych przepisów oraz oceny funkcjonariusza Policji. W przypadku zastosowania postępowania mandatowego, każdy ma prawo odmowy do przyjęcia mandatu karnego. Wówczas sprawę rozpatrywać będzie właściwy miejscowo Sąd Rejonowy. 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu W dniu 03.06.2020 w godz. 09:00-13:00: ul....
20191
Usuń

Od 25 maja osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek

Z dniem 25 maja 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie Prezydent Miasta Zgierza Nr 143/VIII/2020 w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych...
20192
Usuń

Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, powinni...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS