Menu główne

Darmowa Pomoc Prawna

grafika
Data publikacji: 
12.01.2016
Darmowa Pomoc Prawna

Od 7 czerwca 2021 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 785 050 293 lub drogą mailową na adres: npp@powiat.zgierz.pl.

Komunikat Starostwa Powiatowego w Zgierzu 


Aktualizacja listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu zgierskiego - lista placówek

Lista jednostek (obejmuje dane teleadresowe, kryteria dostępu, zakres pomocy): 

 • poradnictwo rodzinne, 
 • poradnictwo psychologiczne, 
 • pomoc pedagogiczna, 
 • pomoc społeczna, 
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień, 
 • przeciwdziałanie przemocy domowej, 
 • interwencja kryzysowa, 
 • dla osób bezrobotnych, 
 • dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
 • prawo konsumenckie, 
 • prawa dziecka, 
 • prawa pacjenta, 
 • prawo ubezpieczeń społecznych, 
 • prawo pracy, 
 • prawo podatkowe, 
 • dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego, 
 • nieodpłatna pomoc prawna,
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
 • inne. 

Aktualizacja 27.09.2021 r. 

Informacje MOPS w Zgierzu 

Porady prawne i psychologiczne udzielane są również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu (MOPS):

 • konsultacje psychologiczne - ul. Cezaka 12 
 • porady prawne - ul. Długa 77 (pok. 5 parter) 

Informacje szczegółowe na stronie MOPS 

 


 

ARCHIWUM 
Informacje Starostwa Powiatowego z dn. 07.06.2021 r. 

Na terenie powiatu zgierskiego uruchomiono 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w następujących lokalizacjach:

 • Zgierz - ul. Sadowa 6A (punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
 • Zgierz - ul. Długa 49 (punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja i punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
 • Stryków - ul. Kościuszki 29 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 • Aleksandrów Łódzki - ul. Piotrkowska 4/6 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 • Głowno - ul. Kilińskiego 2 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 • Ozorków - ul. Lotnicza 1 (punkt nieodpłatnych porad prawnych).

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Sprawiedliwości, od dnia 4 listopada 2020 r. do odwołania, zostało zawieszone bezpośrednie udzielanie porad prawnych i obywatelskich, są one udzielane w formie zdalnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Na poradę można umówić się dzwoniąc pod numer telefonu 785-050-293 lub wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: npp@powiat.zgierz.pl.

W przypadku ustania zagrożenia, działalność punktów w formie stacjonarnej zostanie wznowiona.

Informacje Starostwa Powiatowego z dn. 30.09.2020 r. 

Aktualizacja listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu zgierskiego z dn. 30.09.2020 r. - lista jednostek (dane teleadresowe, zakres pomocy, kryteria dostępu)

CZĘŚĆ I listy obejmuje zakres

Lista wg art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej: 

 • poradnictwo rodzinne, 
 • poradnictwo psychologiczne, 
 • pomoc pedagogiczna, 
 • pomoc społeczna, 
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień, 
 • przeciwdziałanie przemocy domowej, 
 • interwencja kryzysowa, 
 • dla osób bezrobotnych, 
 • dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
 • prawo konsumenckie, 
 • prawa dziecka, 
 • prawa pacjenta, 
 • prawo ubezpieczeń społecznych, 
 • prawo pracy, 
 • prawo podatkowe, 
 • dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego. 
CZĘŚĆ II listy obejmuje zakres pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE wg art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej: 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 785-050-293 [opcjonalnie: e-mailem: npp@powiat.zgierz.pl

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku i która PRZED uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenia składa się osobie udzielającej nieopłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieopłatne poradnictwo obywatelskie.  

Komunikat Starosty Zgierskiego z dn. 18.08.2020 r. 

WAŻNY KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 -treść komunikatu

Starosta Zgierski przywraca bezpośrednią obsługę osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 785 050 293 lub drogą mailową na adres: npp@powiat.zgierz.pl.

Aktualizacja: 18.08.2020 r. 

Informacje Starostwa Powiatowego z dn. 13.03.2020 r.  

Z uwagi na względy bezpieczeństwa Starosta Zgierski tymczasowo zawiesza działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego do odwołania! 

Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie udzielane będą przez telefon i z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail. 

Udzielanie pomocy w wyżej przedstawiony sposób, będzie przebiegać analogicznie jak w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, osoba uprawniona będzie miała możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w następujący sposób: 

 • pod numerem telefonu punktu, w którym udzielana była nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
  - Zgierz, ul. Długa 49 - Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego i poradnictwa obywatelskiego - tel. 665-530-518 
  - Zgierz, ul. Sadowa 6a - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - tel. 665-530-272  

 • na adres poczty elektronicznej: npp@powiat.zgierz.pl

 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich, 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a.

Aktualizacja: 13.03.2020 r. 

Informacje Starostwa Powiatowego z dn. 08.01.2020 r. 

Od 1 stycznia 2016 r. na terenie powiatu zgierskiego, tak jak w całym kraju, funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255) w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty nieodpłatną pomoc prawną świadczą adwokaci lub radcy prawni.

Logo punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Na terenie powiatu zgierskiego utworzono siedem Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (wykaz wszystkich punktów).

Umówienie terminu pod numerem tel. 785 050 293 (poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00-15:00, wtorek w godzinach 8:00-16:00, piątek w godzinach 8:00-14:00) lub drogą mailową: npp@powiat.zgierz.pl.

Na terenie miasta Zgierza funkcjonuje: 

 • Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich - ul. Sadowa 6a - tel. 665 530 272 (Starostwo Powiatowe w Zgierzu) 
  prowadzony przez organizację pozarządową Fundację Młodzi Ludziom (KRS 0000432954) 
  czynny: 
  poniedziałki, środy i piątki w godz. 8:00-12:00 oraz wtorki i czwartki w godz. 8:00-16:00.

 • Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich - ul. Długa 49 - tel. 665 530 518  (Starostwo Powiatowe w Zgierzu)
  prowadzony przez organizację pozarządową European Concept Consulting Foundation (KRS 0000463393) 
  czynny: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki godz. 8:00-12:00 oraz piątki godz. 7:00-11:00. 

 • Punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja - ul. Długa 49 - tel. 665 530 518  (Starostwo Powiatowe w Zgierzu)
  prowadzony przez organizację pozarządową European Concept Consulting Foundation (KRS 0000463393) 

  • Nieodpłatna pomoc prawna: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godz. 12:00-16:00 
  • Nieodpłatna mediacja (w przypadku braku zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, w punkcie świadczone będą nieodpłatne porady prawne): piątki godz. 11:00-15:00. 

Aktualizacja 08.01.2020 r.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS