Menu główne

Rajd Wiosenny - 22.03.2014 r.

Już najwyższa pora pożegnać zimę. Proponujemy dokonać tego wspólnie z nami wybierając się na Rajd Wiosenny. Ruszamy 22 marca.

Organizator: Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Zgierskiego PTTK.

Współorganizatorzy: Urząd Miasta Zgierza, Gimnazjum Nr 2 w Zgierzu.

Kierownictwo Rajdu:

 • Kierownik Rajdu - Jacek Rybski,
 • Z-ca Kierownika - Beata Rybska,
 • Kierownik trasy I - Michał Rychliński,
 • Kierownik trasy II - Jadwiga Wilmańska.

Regulamin Rajdu

Cele rajdu

 1. Popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej.
 2. Poznawanie Zgierza i okolic.

Termin Rajdu i miejsce zakończenia

 1. Rajd odbędzie się w sobotę - 22 marca 2014 roku.
 2. Zakończenie Rajdu w Gimnazjum Nr 2 w Zgierzu.

Warunki uczestnictwa

W rajdzie uczestniczyć mogą:

 1. Młodzież i dorośli w drużynach od 5 do 20 osobowych zgłoszonych przez szkoły i organizacje społeczne. Szkoła lub organizacja społeczna może zgłosić dowolną ilość drużyn.
 2. Drużyny rodzinne.
 3. Turyści indywidualni.
 4. Kierownikami drużyn mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Kierownik drużyny jest odpowiedzialny za skład i ekwipunek drużyny.
 6. Uczestnicy Rajdu zostaną ubezpieczeni przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych.
 7. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu lub na osobie uczestnika.

Zgłoszenia

 1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru, dokonując jednocześnie wpłaty w dniach: 17.03. (poniedziałek) oraz 18.03 . (wtorek), w lokalu Zgierskiego Oddziału PTTK, Plac Jana Pawła II nr 18, wejście od al. Armii Krajowej, w godz. od 14.30-16.30 oraz w tych samych dniach telefonicznie u Kierownika Rajdu kol. Rybskiego tel. 502 141 313.
 2. Wpisowe za udział w Rajdzie wynoszą: członkowie PTTK - 3 zł, pozostali - 5 zł. Opiekunowie drużyn opłat nie wnoszą.
 3. W zgłoszeniu należy podać nr trasy na której chcemy wędrować i trasę zastępczą. Na starcie zgłoszenia przyjmowane nie będą!

Świadczenia

Organizatorzy Rajdu zapewniają

 1. uczestnikom: poczęstunek na mecie (słodka bułka oraz herbata); pamiątkowy znaczek; potwierdzenie zdobytych punktów na OTP.
 2. drużynom: opis trasy; dyplomik uczestnictwa; możliwość zdobycia nagród za pierwsze miejsca w punktacji na trasach.
  Punktowane będą: kukła "Marzanna" wykonana w trakcie rajdu (z czego popadnie); piosenki rajdowe związane z wiosennym wędrowaniem, wykonywana przez grupę w czasie zakończenia rajdu.

Obowiązki uczestników Rajdu

 1. Przestrzeganie zasad Karty Turysty.
 2. Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości.
 3. Podporządkowanie się decyzjom kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia.

Trasy Rajdu

 1. Zgierz - Proboszczewice (SP 10): Podgórna - Przyrodnicza - las Dąbrówka - Dąbrówka - Malinka - Przygraniczna - Dzika - Szczawińska - Rembielińskiego - Stępowizna - Dubois - Cezaka - 3 Maja - Gimnazjum nr 2 - ok. 10 km. Start na przystanku tramwajowym, Obok Szkoły Nr 10 w godz. 9.30-10.00.
 2. Zgierz - Róg Parzęczewskiej i Gałczyńskiego: Musierowicza - Poprzeczna - Plac 100-Straconych - Staw Miejski - nad Bzurą - 1 Maja - Dubois - Cezaka - 3 Maja - ok. 6 km. Start koło SEM-u w godz. 10.30-11.00. Trasa tylko dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych.

Postanowienia końcowe

 1. Zakończenie rajdu odbędzie się w Gimnazjum nr 2 w Zgierzu.
 2. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem i dotrzeć na metę w godz. od 12.00 do 13.00.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

Karta zgłoszeniowa (plik .pdf)

Na podst. zgierz.pttk.pl

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

18710
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. A. Struga i ul. Kolorowej

W dniach od 15 do 31 października 2019 r. w ul. A. Struga (od ronda Sybiraków do ul. Kolorowej) oraz w ul. Kolorowej (od ul. A. Struga w kierunku...
18452
Usuń

Przebudowa ul. Łąkowej - wyłączenie z ruchu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej realizacji inwestycji - ul. Łąkowa w Zgierzu została wyłączona z ruchu do dnia 31.10 2019 r. ...
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS