Menu główne

Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza (2017-2018)

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IV Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna

Gmina Miasto Zgierz jest realizatorem projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza" współfinansowanego ze środków Unii Europejskie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IV Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna.

Zakres projektu 
Założeniem projektu jest przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej 24 budynków z terenu miasta Zgierza, celem zwiększenia ich efektywności energetycznej. Przedmiotowy projekt jest projektem hybrydowym, realizowanym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Projektowane działania przyczynią się do racjonalizacji użytkowania i wytwarzania energii w budynkach objętych projektem, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii oraz przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych m.in. poprzez: ocieplenie obiektów, wymianę: okien, drzwi zewnętrznych, źródła ciepła, oświetlenia wewnętrznego oraz przeprowadzenie wszelkich prac towarzyszących, stanowiących element prac remontowych i modernizacyjnych.

Zakres projektu obejmuje m.in.:

 1. Prace przygotowawcze.
 2. Roboty budowlane.
 3. Zarządzanie projektem, a w nim:
  1. nadzór inwestorski,
  2. zarządzanie projektem i potencjał wnioskodawcy,
  3. promocja.

Cele projektu
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach na terenie Miasta Zgierza. Cel ten wykazuje zgodność z celami strategicznymi i horyzontalnymi zdefiniowanymi w dokumentach strategicznych na poziomie lokalnym i regionalnym. Inwestycja jest zgodna z celem głównym osi priorytetowej IV gospodarka niskoemisyjna oraz działania IV.2 tj. Termomodernizacja budynków.

Beneficjenci działań projektowych
Bezpośrednim odbiorcą projektu jest - Gmina Miasto Zgierz. Beneficjentami pośrednimi projektu będą osoby korzystające z obiektów, natomiast ostatecznymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy m. Zgierza i okolic.

Wartość projektu i dofinansowania 
Całkowita wartość projektu: 52 730 774,67 zł

Wartość dofinansowania: 35 260 265,04 zł

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych: 41 688 655,76 zł

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych: 11 042 118,91 zł

Termin realizacji umowy o dofinansowanie: od dnia 01 czerwca 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Szczegółowy zakres projektu 
Kompleksowe prace termomodernizacyjne (m.in. elewacje, okna, drzwi, wymiana co, wentylacje ect.) i inne remontowe (poprawa warunków sanitarnych, remonty pomieszczeń wspólnych (korytarze, hole), remonty instalacji – tam gdzie to jest niezbędne) niezbędne do poprawy efektywności energetycznej wszystkich publicznych obiektów oświatowych (24) na terenie naszego miasta tj.:

 1. Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka (ul. Tuwima 21)
 2. Miejskie Przedszkole Nr 2 (ul. Boya-Żeleńskiego 6)
 3. Miejskie Przedszkole Nr 3 Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi (ul. Mielczarskiego 26)
 4. Miejskie Przedszkole Nr 6 (ul. Gałczyńskiego 38)
 5. Miejskie Przedszkole Nr 7 (ul. Długa 62)
 6. Miejskie Przedszkole Nr 8 (ul. Łódzka 86)
 7. Miejskie Przedszkole Nr 9 "Słoneczny Dom" (ul. Dubois 10)
 8. Miejskie Przedszkole Nr 10 (ul. Ossowskiego 26)
 9. Miejskie Przedszkole Nr 12 "Pod topolą" (ul. Gałczyńskiego 30)
 10. Miejskie Przedszkole Nr 13 "Bajkowe Przedszkole" (ul. Słowackiego 8)
 11. Miejskie Przedszkole Nr 14 (ul. Boya-Żeleńskiego 17 - blok 77)
 12. Miejskie Przedszkole Nr 15 (ul. Boya-Żeleńskiego 10 - blok 90)
 13. Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi (ul. Piłsudskiego 1)
 14. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków (ul. Szczawińska 2)
 15. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja (ul. Łódzka 2)
 16. Szkoła Podstawowa Nr 5 (ul. 1 Maja 63)
 17. Szkoła Podstawowa Nr 8 (ul. Boya-Żeleńskiego 4)
 18. Szkoła Podstawowa Nr 10 (ul. Ozorkowska 68/70)
 19. Szkoła Podstawowa Nr 11 (ul. Dubois 26)
 20. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej (ul. L. Staffa 26)
 21. Gimnazjum Nr 1 i Samorządowe Liceum Ogólnokształcące (ul. A. Musierowicza 2)
 22. Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi (ul. 3 Maja 46a)
 23. Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza (ul. B. Leśmiana 1) wraz z Basenem (Obiekt nr 24)

Zobacz: 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

18466
Usuń

Ostrzeżenie: silny wiatr

Silny wiatr (stopień zagrożenia 1) od godz. 16:00 dnia 17.09.2019 do godz. 05:00 dnia 18.09.2019 r. Na obszarze powiatu zgierskiego przewiduje się...
18452
Usuń

Przebudowa ul. Łąkowej - wyłączenie z ruchu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej realizacji inwestycji - ul. Łąkowa w Zgierzu została wyłączona z ruchu do dnia 31.10 2019 r. ...
18450
Usuń

Od 19 września utrudnienia w ruchu w okolicach wiaduktu przy ul. Łódzkiej

W związku z rozpoczęciem przebudowy wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK91 w Zgierzu (ul. Łódzka) planowane jest wprowadzenie  tymczasowej...
18282
Usuń

Utrudnienia w ruchu na odcinku drogi krajowej nr 91

W związku z budową Galerii Zgierskiej, od poniedziałku 2 września 2019 roku na odcinku drogi krajowej nr 91 od ul. Długiej do ul. Piątkowskiej,...
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS