Menu główne

Segregacja odpadów w plenerze - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza (2018-2019)

 

Dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach zadania
"Segregacja odpadów w plenerze - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza"  

Wartość ogólna zadania: 105 450,00 zł  
Wysokość oraz forma dofinansowania: do 54 055,00 zł - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Cel projektu: Zadanie ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy głównie wśród mieszkańców Zgierza o konieczności prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi i segregacji odpadów. 

Zakres projektu: W ramach zadania zostaną zakupione pojemniki do segregacji odpadów. Na terenie miasta zostaną zamontowane zgniatarki do butelek i zorganizowane "Osiedlowe szkółki segregacji". Ponadto zorganizowana będzie akcja "Zdasz i wygrasz", pokaz czystszego palenia w piecach oraz trzy konkursy ekologiczne z nagrodami (Konkurs "Zgierskie drzewo roku" 2019). Opracowane zostaną ulotki informujące o zasadach segregacji odpadów. Gadżetami promującymi zadanie będą torby na zakupy oraz książeczki z edukacyjną bajką oraz sadzonki roślin.  

Opis działań przewidzianych w ramach zadania "Segregacja odpadów w plenerze - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza"

 • Zakup Miejskich Punktów Elektroodpadów (MPE) - to specjalne pojemniki na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. żarówki, baterie, telefony, ładowarki), które zostaną ustawione w przestrzeni publicznej miasta Zgierza. Obecnie system zbierania drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, głównie baterii nie zapewnia ich prawidłowego zagospodarowania (co potwierdzają najnowsze wyniki kontroli NIK w zakresie Systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami). Punkty ustawione w często uczęszczanych miejscach ułatwią mieszkańcom w prawidłowe sposób pozbywać się drobnego zużytego sprzętu elektrycznego wytwarzanego na co dzień w gospodarstwach domowych. 
 • Zakup koszy do segregacji na szkło (koloru zielonego) i tworzywa sztuczne (koloru żółtego), które zostaną ustawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Mieszkańcy będą mogli kontynuować i wyrabiać nawyk selektywnego zbierania odpadów również na terenach publicznych, w tym obiektach sportowych i rekreacyjnych, co jest zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 
 • Zakup 15 sztuk zgniatarek do butelek wraz z planszami dydaktycznymi informującymi o potrzebie zgniatania butelek, co pozwoli na zaoszczędzenie miejsca w pojemniku i zapobiega jego przepełnianiu. Zgniatarki wraz z planszami dydaktycznymi zostaną zamontowane w miejscach, w których będą prowadzone "Osiedlowe szkółki segregacji". 
 • Wykonanie rollupów edukacyjnych (1 - jak segregować odpady, 2 - co dzieje się z posegregowanymi odpadami). Rollupy będą wykorzystywane podczas wydarzeń miejskich na stoiskach edukacyjnych, w których będą prowadzone konkursy ekologiczne oraz przy "Osiedlowych szkółkach segregacji". Rollupy w obrazowy sposób będą przedstawiać wiedzę na powyższe tematy. 
 • Zorganizowanie "Osiedlowych szkółek segregacji" bezpośrednio przy miejscach gromadzenia odpadów (przy pojemnikach) na osiedlach mieszkaniowych. Działanie będzie polegało na udzielaniu krótkiego instruktażu prawidłowego segregowania odpadów, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy i potrzebę segregacji odpadów oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania mieszkańców w zakresie systemu gospodarki odpadami. W trakcie działania będą rozdawane gadżety promujące projekt. 
 • Wykonanie książeczek z edukacyjną bajką, stanowiących artykuł promocyjny. Książeczka będzie zawierała motywy związane z miastem Zgierza i dotyczyć prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi w tym segregacji odpadów zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie miasta Zgierza. Książeczka pozwoli w łatwy sposób przybliżyć najmłodszym problem odpadów komunalnych. 
 • "Zdasz i wygrasz" - zbiórka szklanych butelek. Każdy kto przyniesie podczas wydarzenia miejskiego 10 szklanych opakowań otrzyma gadżet promujący projekt. Akcja zwróci uwagę mieszkańców na potrzebę segregacji odpadów, a także uświadomić, że odpady ze szkła podlegają recyklingowi w 100% oraz że można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy. 
 • Konkurs wiedzowy "Segregować możesz wszędzie" (przeprowadzony podczas wydarzeń miejskich) - konkurs będzie polegał na przyporządkowaniu na tablicy magnetycznej poszczególnych rodzajów odpadów do odpowiedniego koloru pojemnika. Konkurs w łatwy i obrazowy sposób będzie uczył mieszkańców, jak prawidłowo segregować odpady. Prowadzący konkurs będą rozmawiali z mieszkańcami, udzielali odpowiedzi na ewentualne pytania z zakresu gospodarki odpadami. 
 • Rodzinny test wiedzy o segregacji odpadów "Ekozgierzanin" zostanie przeprowadzony podczas wydarzenia miejskiego i pozwoli na zwrócenie uwagi dzieci oraz dorosłych na sposób i potrzebę prawidłowego segregowania odpadów. Test będzie przeprowadzony w formie pisemnej i będzie składał się 15 pytań/zadań. Dziesięć rodzin, które uzyskają największą ilość punktów otrzyma nagrody, które ułatwią segregację odpadów w gospodarstwie domowym. 
 • Zorganizowanie konkursu "Zgierskie drzewo roku" polegającego na zgłaszaniu przez mieszkańców miasta Zgierza fotografii z ciekawymi, nietypowymi i wartościowymi drzewami z terenu miasta Zgierza. Konkurs zwróci uwagę mieszkańców na lokalną przyrodę. Dzięki konkursowi będzie można zdobyć wiedzę na temat wartościowych drzew znajdujących się w Zgierzu. Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, zweryfikuje zgłoszenia pod kątem zachowania zasad regulaminu i wybierze trzy najciekawsze fotografie. Trzy osoby, które zgłoszą najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone. 
 • Pokaz czystszego palenia w piecach będzie polegał na ustawieniu dwóch identycznych pieców oraz rozpalenie w nich takiego samego paliwa (węgla) różnymi metodami: 
  • w jednym rozpala się na ruszcie, następnie zasypuje węglem do pełna, 
  • drugi najpierw jest napełniony węglem, a następnie rozpalany od góry. 
  Podczas pokazu uczestnicy zaobserwują różnicę w emisji dymu (podczas rozpalania pieca metodą "od góry" do powietrza dostaje się mniejsza ilość zanieczyszczeń). Dodatkowo zostaną przedstawione informacje o szkodliwym wpływie na zdrowie i środowisko spalania odpadów w piecach domowych. Osoby biorące udział w pokazach przekonają się jak ekonomiczniej i ekologiczniej palić w piecu. 
  Pokaz będzie przeprowadzony w miesiącu wrześniu (tj. bezpośrednio przez sezonem grzewczym) podczas wydarzenia miejskiego. 

 


Wymieniony wyżej projekt dofinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
www.zainwestujwekologie.pl 

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19939
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniach 02-30 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 26.03.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku ul. Długiej.Ten etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od pl...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS