Menu główne

VII sesja Rady Miasta Zgierza

VII sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na VII sesję Rady Miasta Zgierza w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II nr 16. 

  • streaming z obrad rady (na żywo w trakcie trwania posiedzenia), 
  • archiwum (późniejsza publikacja nagrań obrad rady).  
Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114)
Data wydarzenia: 
28.03.2019

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

Porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Uwagi do porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji. 
 4. Interpelacje i zapytania radnych. 
 5. Wnioski jednostek pomocniczych. 
 6. Zapytania mieszkańców. 
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania. 
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi", 
  2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz, 
  3. zaliczenia do kategorii dróg gminnych działki nr ewid. 887/23 w obr. Z-140, 
  4. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2019 roku, 
  5. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych, 
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034, 
  7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej, 
  8. zmiany uchwały nr LIV/706/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia z Powiatem Zgierskim w sprawie wspólnego finansowania opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla koncepcji drogowej, w celu realizacji zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu",
  9. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa instalacji wewnętrznych hali wielofunkcyjnej MOSiR przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu" w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019, obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
  10. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu" w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019, obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
  11. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa na terenie Gminy Miasto Zgierz" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 (Fundusz).  
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, za rok 2018.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 i realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2018. 
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018. 
 12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2018 r. 
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
 14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
 15. Zapytania i wolne wnioski. 
 16. Zamknięcie obrad sesji. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 17.12.2019 r. w godz. 08:00-17:00:  
19161
Usuń

Utrudnienia w ruchu w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

Trwa przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK91 w Zgierzu (ul. Łódzka). W dniach od 11.12.2019 roku (godz. wprowadzenia 8:00) do dnia 31....
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS