Menu główne

VII sesja Rady Miasta Zgierza

VII sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na VII sesję Rady Miasta Zgierza w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II nr 16. 

  • streaming z obrad rady (na żywo w trakcie trwania posiedzenia), 
  • archiwum (późniejsza publikacja nagrań obrad rady).  
Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114)
Data wydarzenia: 
28.03.2019

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

Porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Uwagi do porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji. 
 4. Interpelacje i zapytania radnych. 
 5. Wnioski jednostek pomocniczych. 
 6. Zapytania mieszkańców. 
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania. 
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi", 
  2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz, 
  3. zaliczenia do kategorii dróg gminnych działki nr ewid. 887/23 w obr. Z-140, 
  4. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2019 roku, 
  5. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych, 
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034, 
  7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej, 
  8. zmiany uchwały nr LIV/706/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia z Powiatem Zgierskim w sprawie wspólnego finansowania opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla koncepcji drogowej, w celu realizacji zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu",
  9. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa instalacji wewnętrznych hali wielofunkcyjnej MOSiR przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu" w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019, obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
  10. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu" w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019, obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
  11. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa na terenie Gminy Miasto Zgierz" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 (Fundusz).  
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, za rok 2018.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 i realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2018. 
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018. 
 12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2018 r. 
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
 14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
 15. Zapytania i wolne wnioski. 
 16. Zamknięcie obrad sesji. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19939
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniach 10 lipca 2020 r. w godz. 8:00-15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej przy: ...
20499
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. Długa

W dniach od 13.07.2020 r. do 17.07.2020 r. planowane jest wykonywanie robót drogowych na ul. Długiej na odcinkach: od ul. Mielczarskiego do pl....
20475
Usuń

Zamknięty przejazd kolejowy - ul. Iglasta

Całodobowe zamknięcie przejazdu drogowo-kolejowego- ul. Iglasta w Zgierzu. Czasowa organizacja ruchu od dnia 6.07.2020 r. (poniedziałek) od godz. 8:...
20366
Usuń

14 sierpnia 2020 r. nieczynny UMZ i USC

14 sierpnia 2020 r. (piątek) 2020 r. będą nieczynne: Urząd Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS