Menu główne

VIII sesja Rady Miasta Zgierza

VIII sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na VIII sesję Rady Miasta Zgierza w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II nr 16. 

  • streaming z obrad rady (na żywo w trakcie trwania posiedzenia), 
  • archiwum (późniejsza publikacja nagrań obrad rady).  
Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114)
Data wydarzenia: 
25.04.2019

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

Porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Uwagi do porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji. 
 4. Interpelacje i zapytania radnych. 
 5. Wnioski jednostek pomocniczych. 
 6. Zapytania mieszkańców. 
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania. 
 8. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście za 2018 r. 
 9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, 
  2. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Nasze ekologiczne pracownie" w celu realizacji projektu pn. utworzenie punktu dydaktycznego "Cztery pory roku w ogrodzie" przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
  3. zmiany uchwały Nr XLVI/606/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Miasto Zgierz, 
  4. przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" dla miasta Zgierza, 
  5. odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic 1 Maja, Rembowskiego, Narutowicza i Dąbrowskiego, 
  6. odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Gałczyńskiego i Bazylijskiej, 
  7. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
  8. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów, 
  9. rozpatrzenia skargi na pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, 
  10. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych, 
  11. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. 
 10. Przyjęcie Apelu Rady Miasta Zgierza. 
 11. Analiza majątku miasta Zgierza w zakresie gruntów: 
  1. inwestycyjnych: 
   - dla inwestycji przemysłowych, 
   - dla budownictwa wielorodzinnego, 
   - dla budownictwa jednorodzinnego, 
  2. pozostałych: 
   - dla inwestycji miejskich (skwery, parki, miejsca rekreacji, itp.), 
   - grunty z nieuregulowanym stanem właścicielskim. 
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
 13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
 14. Zapytania i wolne wnioski. 
 15. Zamknięcie obrad sesji. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS