Menu główne

XII sesja Rady Miasta Zgierza

XII sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na XII sesję Rady Miasta Zgierza w dniu 26 września 2019 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II nr 16. 

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114)
Data wydarzenia: 
26.09.2019

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Wręczenie stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce.
 3. Podziękowania za wywalczenie tytułu Mistrza Polski w łucznictwie.
 4. Uwagi do porządku obrad. 
 5. Przyjęcie protokołu z XI sesji. 
 6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 7. Wnioski jednostek pomocniczych. 
 8. Zapytania mieszkańców. 
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania. 
 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. zmiany uchwały Nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 roku w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz, 
  2. trybu i sposobu nadawania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi", 
  3. ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz organów jednostek pomocniczych miasta Zgierza, 
  4. nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza", 
  5. wyboru ławników na lata 2020-2023, 
  6. wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu, 
  7. ustalenia bezpłatnych przejazdów autobusowych w dniu 1 listopada 2019 roku, 
  8. przyjęcia Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II, 
  9. ustalenia przebiegu ul. Wierzbowej w Zgierzu, 
  10. ustalenia przebiegu ul. Kasztanowej w Zgierzu, 
  11. przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz w 2019 roku dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego, 
  12. zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 
  13. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych, 
  14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. 
 11. Informacja na temat realizacji przebudowy układu torowego i sieci trakcyjnej linii tramwajowych na terenie miasta Zgierza
 12. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2019 r. 
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
 14. Oświadczenia radnych. 
 15. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
 16. Zapytania i wolne wnioski. 
 17. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. 
 18. Zamknięcie obrad sesji. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19232
Usuń

Zmiana godzin pracy urzędu w Wigilię i Sylwestra

24 grudnia 2019 r. (wtorek) - Wigilia Bożego Narodzenia: 
19161
Usuń

Utrudnienia w ruchu w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

Trwa przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK91 w Zgierzu (ul. Łódzka). W dniach od 11.12.2019 roku (godz. wprowadzenia 8:00) do dnia 31....
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS