Menu główne

XLVII - nazwyczajna sesja Rady Miasta Zgierza

XLVII - nazwyczajna sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na XLVII sesję Rady Miasta Zgierza na dzień 9 kwietnia 2018 r. na godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16.

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114).
Data wydarzenia: 
09.04.2018

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 4. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia Nr 2/2018 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 30 marca 2018 r.

Pkt 4. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu".

Pkt 5. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski osiedli.

Pkt 6. porządku obrad
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 7. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda wita wszystkich przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdza kworum i tym samym prawomocność obrad. Otwiera XLVII - nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zgierza.

Pkt 2. porządku obrad

Uwagi do porządku obrad.

Brak uwag. Porządek obrad został przyjęty: za- 15, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 3. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny J. Filipowicz prosi o zwrócenie uwagi na poziomowe czyszczenie dróg na osiedlu 650-lecia, Starego Miasta i Nowego Miasta.

Radny G. Leśniewicz prosi o naprawę nawierzchni ul. Poprzecznej.

Pkt 4. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia Nr 2/2018 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 30 marca 2018 r.

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Radny A. Mięsok mówi, że Wojewoda sprawdza pod względem prawnym uchwały, natomiast w tym przypadku to Komisarz Wyborczy bada uchwałę czy jest zgodna z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej oraz z Kodeksem wyborczym. Wyraża opinię, iż Komisarz Wyborczy postąpił prawidłowo stwierdzając, że Rada Miasta Zgierza dokonując podziału na okręgi dokonała niezgodnie z prawem.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza R. Gajda nie zgadza się z radnym A. Mięsokiem wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Wojewoda sprawdza uchwały pod kątem zgodności z prawem. Dodaje, iż do Rady Miasta nie wpłynęły zastrzeżenia Wojewody. Wyraża opinię, iż Komisarz Wyborczy w pierwszej kolejności powinien poczekać na rozstrzygnięcie Wojewody, a później ewentualnie wydać postanowienie.

Radny I. Antczak zwraca uwagę na trzy aspekty. Po pierwsze Przewodniczący RMZ na poprzednie postanowienie złożył skargę, która zostałą uznana za bezzasadną, po drugie Komisarz Wyborczy w postanowieniu stwierdził, że podział na okręgi został dokonany niezgodnie z prawem, po trzecie nowy podział jest bardziej sprawiedliwy dla Osiedli Piaskowice-Aniołów i Chełmy-Adelmówek.

Przewodniczący RMZ R. Gajda odnosi się do podziałów na okręgi mówi, że Komisarz stwierdził tylko niezgodność podziału, a nie całej uchwały.

W głosowaniu: za- 15, przeciw-3, wstrzym.-1.

Pkt 4. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu".

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Radny A. Mięsok pyta, czy będzie w tej inwestycji zawarta będzie kanalizacja sanitarna i dzeszczowa.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi, że na tym terenie będzie naturalne odwodnienie. Dodaje, że inwestycja będzie realizowana na dotychczasowych warunkach.

W głosowaniu: za- 20, przeciw-0, wstrzym.-0.

 

Pkt 5. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski osiedli.

Odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielnone w formie pisemnej.

Pkt 6. porządku obrad

Zapytania i wolne wnioski.

Radny B. Janiszewski prosi, o udzielenie informacji na temat liczby osób zameldowanych na niektórych ulicach.

Radny G. Leśniewicz, ile osób zamieszkuje na dojściu dla pieszych do Dworca Kolejowego w Zgierzu.

Przewodniczący RMZ R. Gajda informuje, iż kolejna sesja Rady Miasta Zgierza odbędzie się 25 kwietnia br. o godzinie 10:00.

Pkt 7. porządku obrad

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda zamyka obrady XLVII sesji Rady Miasta Zgierza.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19890
Usuń

Ostrzeżenie: Przymrozki

Przymrozki (stopień zagrożenia 1) od godz. 00:00 dnia 04.04.2020 do godz. 06:00 dnia 05.04.2020 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się...
19939
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniach 02-30 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 26.03.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku ul. Długiej.Ten etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od pl...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS