Menu główne

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 

Oddział Rejonowy w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Długa 22

tel. 42 716 28 93

Prezes: Stefania Pruszczyk

Dyżury w siedzibie:

  • poniedziałki w godz. 13:00-17:00
  • wtorki, środy, czwartki w godz. 9:00-13:00 

Członkowie Związku spotykają się raz w miesiącu w czwartki po 15. dniu każdego miesiąca o godz. 16:00. 

Składka członkowska 1,50 zł (miesięcznie). Związek wydaje zaświadczenia uprawniające do 37% zniżki na podróż koleją (zniżka przysługuje raz w roku).

Stowarzyszenie o nazwie "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów" działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn, zm.) oraz Statutu i posiada osobowość prawną. Terenem działania Związku jest Rzeczypospolita Polska. Siedzibą władz naczelnych jest Warszawa. W strukturze organizacyjnej jest Oddział Okręgowy w Łodzi i Oddział Rejonowy w Zgierzu. Związek ma prawo używania sztandaru związkowego, odznak, znaku związkowego oraz pieczęci z nazwą Związku. Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków.

Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu poprawiania ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi.

Organizuje życie kulturalne emerytów, rencistów i inwalidów.

Reprezentuje ich interesy wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzuje ich problemy wśród społeczeństwa.

Prowadzi działalność charytatywną i udziela pomocy członkom Związku w sprawach socjalno-bytowych, tworzy fundusze na cele socjalno-bytowe, prowadzi związkową kasę pogrzebową.

Organizuje i prowadzi biblioteki, czytelnie i kluby oraz zespoły artystyczne oraz współdziała w ich prowadzeniu.

Informuje w prasie społeczeństwo o problemach emerytów, rencistów i inwalidów.

Współdziała z organami władzy publicznej i samorządowej.

Może prowadzić działalność gospodarczą. Może otrzymywać dotacje, darowizny, zapisy, subsydia i subwencje wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

Oddział Rejonowy w Zgierzu skupia w swych szeregach ponad 800 członków, w tym ponad 300 inwalidów. Organizujemy spotkania i uroczystości z okazji "Światowego Dnia Inwalidy", "Dnia Emeryta". Docieramy do osób najbiedniejszych z paczkami czy zapomogami. Dostarczamy niezbędne witaminy wzmacniające dla osób starszych, organizujemy spotkania z różnych okazji: dzień babci i dziadka, dzień kobiet, dzień matki, dzień ojca oraz inne ważne rocznice.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu W dniu 03.06.2020 w godz. 09:00-13:00: ul....
20191
Usuń

Od 25 maja osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek

Z dniem 25 maja 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie Prezydent Miasta Zgierza Nr 143/VIII/2020 w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych...
20192
Usuń

Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, powinni...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS