Menu główne

Renowacja Pomnika Stu Straconych w Zgierzu (2017)

 

Gmina Miasto Zgierz jest realizatorem projektu "Wsparcie dla miejsca pamięci - Pomnika Stu Straconych w Zgierzu". Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji zadania "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017". 

Zakres działania 

Gmina Miasto Zgierz złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania, obejmujący przeprowadzenie kompleksowych działań polegających na odrestaurowaniu/renowacji samego pomnika. W ramach tych działań przewiduje się: 

 1. przeprowadzenie ekspertyzy, 
 2. przygotowanie Programu prac konserwatorsko-restauratorskich, 
 3. wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń, 
 4. roboty budowlane, 
 5. nadzór inwestorski, 
 6. promocję projektu, 
 7. odbiór inwestycji i rozliczenie projektu. 

Pomnik Stu Straconych w Zgierzu został wystawiony w 1969 r. na miejscu egzekucji Stu Polaków dokonanej przez niemieckich okupantów 20 marca 1942 r., największej masowej publicznej niemieckiej zbrodni w tzw. okupowanym Kraju Warty (o pominku). Przez niemal 50 lat wykonany z betonu pomnik, ulegał stałej degradacji. Podjęcie opisanych prac jest pierwszym etapem odrestaurowania całego Pomnika Stu Straconych wraz z przypisanym mu otoczeniem. Przywróci to temu wyjątkowemu miejscu usytuowanemu w centrum miasta godny wygląd, utrwalając pamięć o tej wyjątkowej tragedii dokonanej na elicie Narodu Polskiego oraz o męczeństwie Polaków w latach II wojny światowej. 

Pomnik i Plac Stu Straconych znajdują się w obszarze części miasta Zgierza, w którym występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Przeprowadzone prace przyczynią się do osiągnięcia rezultatów jakościowych: 

 • polepszenia wizerunku Gminy Miasto Zgierz w oczach rodzin ofiar rozstrzelanych, 
 • polepszenia wizerunku Gminy Miasto Zgierz w oczach mieszkańców Zgierza, okolic i osób przyjezdnych, 
 • wprowadzenia ładu przestrzennego w tym obszarze, co stanowi zarazem realizację założeń "Lokalnego Programu Rewitalizacji Zgierza 2014-2020+", 
 • umocnienie pozycji Gminy Miasto Zgierz na mapie regionu, 
 • polepszenie świadomości historycznej mieszkańców Zgierza. 

Pomnik jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i jako taki podlega ochronie konserwatorskiej. 

Odbiorcy zadania 

Odbiorcami zadania są przede wszystkim mieszkańcy Zgierza we wszystkich grupach wiekowych i społecznych: dzieci i młodzież szkolna, delegacje szkolne z pocztami sztandarowymi, harcerze Hufca Zgierz Związku Harcerstwa Polskiego im. Wojska Polskiego, duchowieństwo, organizacje kombatanckie, związkowe i stowarzyszenia. Modernizacja Pomnika Stu Straconych pozwoli także na poprawę świadomości o miejscu pamięci wśród mieszkańców całego regionu. 

W dniu 14 listopada 2017 r. Gmina Miasto Zgierz podpisała z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na "wsparcie  dla miejsca pamięci - Pomnika Stu Straconych w Zgierzu". Jest to pierwszy etap prac, jakie Gmina Miasto Zgierz planuje na tym terenie. 

Wartość zadania i dofinansowania

 • Całkowita wartość zadania (etapu I) wynosi: 250 000,00 zł
 • Wartość dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 200 000,00 zł 
 • Środki własne Gminy Miasto Zgierz: 50 000,00 zł 

Termin realizacji zadania: od 12 lipca 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. 

 Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

W styczniu 2018 roku zakończył się pierwszy etap remontu pomnika na placu Stu Straconych w Zgierzu. Skuto warstwy starych zapraw, obelisk zaimpregnowano, zabezpieczono płaskorzeźby. Prace będą kontynuowane w okresie wiosenno-letnim przy bardziej sprzyjających temperaturach. 

Prace są finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania "Wsparcie dla miejsca pamięci - Pomnika Stu Straconych w Zgierzu". 

Obecny pomnik został postawiony w 1969 roku, autorem projektu jest łódzki rzeźbiarz Antoni Biłas. Obelisk upamiętnia stu Polaków zamordowanych przez hitlerowców 20 marca 1942 roku na ówczesnym placu Stodół. 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
26127
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu;  do przedszkoli i oddziałów...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS