Menu główne

Regulamin FANPAGE Miasto Zgierz

www.facebook.com/MiastoZgierz

 1. Wstęp

  Chcielibyśmy, aby nasz fanpage był miejscem wyrażania opinii i dzielenia się informacjami o naszym mieście, ale także zachęcającym mieszkańców do komunikacji.

  Bardzo poważnie podchodzimy do treści na nim publikowanych. Nasze standardy zostały opracowane tak, abyście mogli wypowiedzieć swoją opinię na temat funkcjonowania Gminy Miasto Zgierz oraz działań podejmowanych przez Urząd Miasta Zgierza, zachowując przy tym zasady kultury i nie łamiąc prawa.

  Wasze zdanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego zachęcamy do aktywnego korzystania z Fanpage'a MiastoZgierz. Stawiamy na swobodę wypowiedzi, przestrzeganie prawa i kulturę, dlatego będziemy przyglądać się każdej wypowiedzi i usuwać te, które w naszej ocenie mogą być obraźliwe, naruszać regulamin naszego Fanpage'a lub regulamin Facebooka oraz przepisy prawa polskiego.

  Prosimy o podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych treści.

 2. Definicje:

  Administrator – Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

  Fanpage Miasto Zgierz – strona na portalu internetowym Facebook działająca pod adresem www.facebook.com/MiastoZgierz

  Użytkownik – osoba, która weszła w interakcję z Fanpage MiastoZgierz poprzez wejście na stronę fanpage'a, polubienie, komentarz lub udostępnienie.

 3. Postanowienia ogólne:

  1. celem fanpage MiastoZgierz jest angażowanie społeczności i mieszkańców skupionych wokół Miasta Zgierz. Fanpage jest miejscem dyskusji i wymiany opinii na temat Gminy Miasto Zgierz oraz działań podejmowanych przez Urząd Miasta Zgierza.
  2. fanpage MiastoZgierz jest prowadzony przez Administratora.
  3. fanpage MiastoZgierz działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa.
  4. Użytkownik, który wszedł w interakcję z Fanpage MiastoZgierz oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go bez zmian i zastrzeżeń.
 4. Korzystanie z Fanpage MiastoZgierz - na Fanpage'u MiastoZgierz zakazane jest (i rozumiane, jako naruszenie postanowień niniejszego regulaminu):

  1. rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji uderzających w wizerunek i dobre imię Gminy Miasto Zgierz.
  2. publikowanie wpisów, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe, zawierające wulgaryzmy, czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, treści o charakterze rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje.
  3. publikowanie treści lub linków niezgodnych z obowiązującymi przepisami, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną lub groźby.
  4. publikowanie treści, grafik i linków mających na celu ośmieszanie lub obrażenie innych użytkowników (trollowanie), propagowanie mowy nienawiści (hejtowanie) oraz wpisów niepożądanych i nie odnoszących się do komentowanej publikacji (spamowanie). Komentarze tego typu będą usuwane, tak aby nie utrudniały korzystania z fanpage’a innym użytkownikom i nie zaburzały bieżącej komunikacji.
  5. zamieszczanie materiałów reklamowych.
  6. umieszczanie linków prowadzących do treści określonych w lit. 4a.-4e.
  7. używania fikcyjnych danych, w szczególności imienia i nazwiska.
 5. Zasady wyrażania negatywnych opinii:

  1. Użytkownik fanpage MiastoZgierz ma prawo do wyrażania swojej opinii.
  2. opinia Użytkownika jest traktowana, jako jego prywatne i subiektywne zdanie w danym temacie.
  3. zabrania się publikacji treści, które obrażają innych Użytkowników.
  4. Użytkownik może przedstawić swoje krytyczne zdanie w temacie dotyczącym wpisu, oczywiście je uzasadniając.
  5. Użytkownik, który zauważy treść łamiącą niniejszy Regulamin, powinien zgłosić ten fakt Administratorowi Fanpage MiastoZgierz poprzez wiadomość prywatną. Jeśli treść łamie także zasady portalu Facebook, poprzez dostępne środki portalu.
 6. Blokada i usuwanie treści:

  1. Użytkownik nie przestrzegający zasad określonych niniejszym Regulaminem zostanie przez Administratora zablokowany na 365 dni.
  2. Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego Regulaminu, jak również wszystkich innych treści, w przypadku których będzie miał zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie przyjętymi normami i zasadami, jednocześnie z możliwością zawiadomienia odpowiednich organów.
  3. Użytkownik może zostać zablokowany bezterminowo w przypadku podejrzenia używania fikcyjnych danych.
 7. Zasady odpowiedzialności:

  1. za skutki działań Użytkownika polegające na umieszczaniu określonych postów, wpisów, plików, komentarzy, opinii lub innych treści na Fanpage odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia z korzystania z Fanpage z przyczyn nieleżących po jego stronie.
  3. odpowiedzialność za działania lub zaniechania Administratora wobec Użytkownika jest wyłączona, chyba że taką odpowiedzialność przewidują przepisy prawa.
 8. Fanpage MiastoZgierz ma charakter informacyjny i nie jest oficjalną drogą komunikacji z Urzędem Miasta Zgierza.

 9. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zasady obowiązujące na Facebooku - www.facebook.com/policies

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS