Menu główne

Deklaracje o wysokości opłat

 

Wzory dokumentów (od 01.01.2022 r.)

UWAGA: Dokumenty (deklaracje, załączniki) w wersji interaktywnej należy zapisać na dysk twardy swojego komputera i wypełnić w darmowej przeglądarce plików PDF Adobe Acrobat Reader DC (można ją pobrać ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/).

Dokumenty dla nieruchomości jednorodzinnych: 

 • DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym DO-J
  (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/525/2021) 
  wersja interaktywna (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf)
  wersja tradycyjna (format pdf) 

 • Załączniki do deklaracji DO-J i DO-W (wypełnia drugi i każdy kolejny współwłaściciel nieruchomości jednorodzinnej i podpisuje się w deklaracji) 
  (Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/525/2021) 
  wersja interaktywna (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf)
  - wersja tradycyjna (format pdf) 

Dokumenty dla nieruchomości wielolokalowych: 

 • DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym DO-W
  (Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/525/2021) 
  wersja interaktywna (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf)
  wersja tradycyjna (format pdf) 

 • Załączniki nr 1 do deklaracji DO-W  
  (Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XL/525/2021) 
  wersja tradycyjna (format pdf) 

 • Załączniki do deklaracji DO-J i DO-W (wypełnia drugi i każdy kolejny współwłaściciel nieruchomości wielolokalowej i podpisuje się w deklaracji) 
  (Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/525/2021) 
  wersja interaktywna (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf) 
  wersja tradycyjna (format pdf)

Terminy składania deklaracji 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć: 

 • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
 • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 


Podstawa prawna: 


ARCHIWUM  

Wzory dokumentów (od 01.04.2021 r.)

UWAGA: Dokumenty (deklaracje, załączniki) w wersji interaktywnej należy zapisać na dysk twardy swojego komputera i wypełnić w darmowej przeglądarce plików PDF Adobe Acrobat Reader DC (można ją pobrać ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/).

Dokumenty dla nieruchomości jednorodzinnych: 

 • DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym DO-J
  (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/382/2021) 
  wersja interaktywna (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf) 
  wersja tradycyjna (format pdf) 

 • Załączniki do deklaracji DO-J i DO-W (wypełnia drugi i każdy kolejny współwłaściciel nieruchomości jednorodzinnej i podpisuje się w deklaracji) 
  wersja interaktywna (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf) 
  wersja tradycyjna (format pdf) 

Dokumenty dla nieruchomości wielolokalowych: 

 • DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym DO-W
  (Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/382/2021) 
  wersja interaktywna (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf) 
  wersja tradycyjna (format pdf) 

 • Załączniki do deklaracji DO-J i DO-W (wypełnia drugi i każdy kolejny współwłaściciel nieruchomości wielolokalowej i podpisuje się w deklaracji) 
  wersja interaktywna (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf) 
  wersja tradycyjna (format pdf) 

Podstawa prawna: 

 • Uchwała Nr XVII/239/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2020.1508); 
 • Uchwała Nr XXXI/382/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/239/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2021.420). 

Wzory dokumentów (do 31.03.2021 r.)

UWAGA: Dokumenty (deklaracje, załączniki) w wersji interaktywnej należy zapisać na dysk twardy swojego komputera i wypełnić w darmowej przeglądarce plików PDF Adobe Acrobat Reader DC (można ją pobrać ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/).

Dokumenty dla nieruchomości jednorodzinnych: 

 • DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym DO-J
  (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/239/2020) 
  wersja interaktywna (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf) 
  wersja tradycyjna (format pdf) 

 • Załączniki do deklaracji DO-J i DO-W (wypełnia drugi i każdy kolejny współwłaściciel nieruchomości jednorodzinnej i podpisuje się w deklaracji) 
  - wersja interaktywna (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf) 
  - wersja tradycyjna (format pdf) 

Dokumenty dla nieruchomości wielolokalowych: 

 • DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym DO-W
  (Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/239/2020) 
  wersja interaktywna (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf) 
  wersja tradycyjna (format pdf) 

 • Załączniki do deklaracji DO-J i DO-W (wypełnia drugi i każdy kolejny współwłaściciel nieruchomości wielolokalowej i podpisuje się w deklaracji) 
  wersja interaktywna (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf) 
  wersja tradycyjna (format pdf) 

 • Załącznik nr 1 do deklaracji DO-W (Oświadczenie właściciela nieruchomości niewyposażonej w wodomierz / nowo zamieszkałej / nowo wybudowanej) 
  wersja interaktywna (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf) 
  wersja tradycyjna (format pdf) 

 • Załącznik nr 2 do deklaracji DO-W (Dane uzupełniające, niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 
  wersja interaktywna (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf) 
  wersja tradycyjna (format pdf)  

Podstawa prawna: 


 • DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik do uchwały XXIV/295/16 Rady Miasta Zgierza z dn. 31.08.2016 r.)
  - wersja interaktywna (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf) 
  - wersja tradycyjna (format pdf) 

 • Załącznik nr 1 (wypełnia współwłaściciel nieruchomości jednorodzinnej)  
  - wersja interaktywna (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf) 
  - wersja tradycyjna (format pdf) 

 • Załącznik nr 2 (wypełnia zarządca nieruchomości wielorodzinnej) 
  wersja interaktywna  (po zapisaniu pliku na dysku - format pdf) 
  - wersja tradycyjna (format pdf) 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS