Menu główne

Selektywne zbieranie odpadów

 

symbol recyklingu: wstęga MobiusaNa właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz. 

Kategorie odpadów 

Właściciele nieruchomości w ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych zobowiązani są do wydzielenia z odpadów komunalnych, następujących kategorii odpadów:

 • papier,
 • szkło,
 • metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odzieży i tekstylia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Oznakowanie pojemników i worków 

Właściciele nieruchomości do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów zobowiązani są stosować odpowiednie pojemniki lub worki foliowe, o określonej kolorystyce i odpowiednio oznakowane:  

 • papier i tektura (pojemniki i worki w kolorze niebieskim)  

 • szkło (pojemniki i worki w kolorze zielonym)  

 • tworzywa sztuczne, plastik, metale oraz opakowania wielomateriałowe (pojemniki i worki w kolorze żółtym)  
 • BIO odpady ulegające biodegradacji (wyłącznie pojemniki w kolorze brązowym

 • zmieszane i pozostałości z sortowania (pojemniki i worki w kolorze czarnym

Przeterminowane lekarstwa 

Punkty, do których mieszkańcy mogą dostarczać przeterminowane leki: 

 • Apteka "Przy Banku" - Zgierz, ul. 1 Maja 28A; 
 • Apteka DOZ - Zgierz, ul. Plac Jana Pawła II 20; 
 • Apteka "Arnika" - Zgierz, ul. Witkacego 4; 
 • Apteka "Najlepsza dla Ciebie" - Zgierz, ul. Tuwima 18; 
 • Apteka "Hortensja" - Zgierz, ul. Fijałkowskiego 2; 
 • Apteka "Afarm" - Zgierz, ul. Parzęczewska 35; 
 • Apteka u Dominika - Zgierz, ul. Jana Lechonia 2; 
 • Apteka Słoneczna - Zgierz, ul. Długa 6; 
 • Apteka Wspólna - Zgierz, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2A; 
 • Apteka Verbena - Zgierz, ul. Boy Żeleńskiego 23a; 
 • Apteka Dr. Max - Zgierz, ul. Gałczyńskiego 34. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS