Menu główne

Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu (2020)

 

 Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Gmina Miasto Zgierz jest realizatorem projektu "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju - Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu".

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach realizacji zadania "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020".

Zakres działania

Gmina Miasto Zgierz złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania, obejmujący przeprowadzenie kompleksowych działań polegających na odrestaurowaniu/renowacji samego pomnika. Dzięki kompleksowym działaniom założonym w ramach przedmiotowego projektu zakończony zostanie proces odrestaurowania Pomnika Stu Straconych wraz z krzyżem. Stanowić to będzie jeden z etapów prac na tym obszarze. 

W ramach tych działań przewiduje się: 

 1. Remont nawierzchni wyniesienia wokół pomnika; 
 2. Wykonanie oświetlenia punktowego bryły pomnika; 
 3. Nadzór inwestorski. 

Pomnik Stu Straconych w Zgierzu wzniesiono w 1969 r. z betonu, według projektu łódzkiego rzeźbiarza Antoniego Biłasa, w miejscu, w którym 20 marca 1942 r. niemieccy okupanci rozstrzelali stu Polaków. Jeszcze w latach 40. XX wieku, na miejscu zbrodni, nazwanym później Placem Stu Straconych, wystawiony został pierwszy obelisk, zwieńczony niewielkim krzyżem. W 2017 roku dzięki pozyskaniu dofinansowania w ramach Programu MKiDN przeprowadzono ekspertyzę techniczną pomnika, sporządzono program prac konserwatorskich oraz przeprowadzono remont bryły pomnika i cokołu. W 2018 roku w ramach projektu "Modernizacja Infrastruktury zielonej na terenie miasta Zgierza" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności przeprowadzona została kompleksowa modernizacja Placu Stu Straconych. Wymieniona została nawierzchnia placu z jednoczesną redukcją utwardzenia na rzecz terenów zielonych, dokonano uporządkowania zieleni i wykonano nowe nasadzenia. 

Pomnik i Plac Stu Straconych znajdują się w obszarze części miasta Zgierza, w którym występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Przeprowadzone prace przyczynią się do osiągnięcia rezultatów jakościowych: 

 • polepszenia wizerunku Gminy Miasto Zgierz w oczach rodzin ofiar rozstrzelanych, 
 • polepszenia wizerunku Gminy Miasto Zgierz w oczach mieszkańców miasta Zgierza, okolic i osób przyjezdnych, 
 • wprowadzenia ładu przestrzennego w tym obszarze, co stanowi zarazem realizację założeń "Lokalnego Programu Rewitalizacji Zgierza 2014-2020+", 
 • umocnienie pozycji Gminy Miasto Zgierz na mapie regionu, 
 • polepszenie świadomości historycznej mieszkańców Zgierza. 

Pomnik jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i jako taki podlega ochronie konserwatorskiej.

Odbiorcy zadania

Odbiorcami zadania są przede wszystkim mieszkańcy Zgierza we wszystkich grupach wiekowych i społecznych: dzieci i młodzież szkolna, delegacje szkolne z pocztami sztandarowymi, harcerze Hufca Zgierz Związku Harcerstwa Polskiego im. Wojska Polskiego, duchowieństwo, organizacje kombatanckie, związkowe i stowarzyszenia. Modernizacja Pomnika Stu Straconych pozwoli także na poprawę świadomości o miejscu pamięci wśród mieszkańców całego regionu.

W dniu 22 czerwca 2020 r. Gmina Miasto Zgierz podpisała z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na " Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju - Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu ".

Wartość zadania i dofinansowania

 • Całkowita wartość zadania wynosi: 150 000,00 zł
 • Wartość dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 120 000,00 zł
 • Środki własne Gminy Miasto Zgierz: 30 000,00 zł

Termin realizacji zadania:

 • od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 26.09.2023 r. w godz. 08:00-14:00: ...
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
26127
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu;  do przedszkoli i oddziałów...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS