Menu główne

XXXIV sesja Rady Miasta Zgierza

XXXIV sesja Rady Miasta Zgierza

W dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji (w systemie zdalnym).

Data wydarzenia: 
29.04.2021

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Uwagi do porządku obrad. 
  1. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej "Nasze Ekologiczne Pracownie",realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji. 
 4. Interpelacje i zapytania radnych. 
 5. Wnioski jednostek pomocniczych. 
 6. Zapytania mieszkańców. 
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania. 
 8. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście za 2020 r. 
 9. Ocena realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska. 
 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej "Nasze Ekologiczne Pracownie", realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  2. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej "Nasze Ekologiczne Pracownie", realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 11 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  3. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej "Nasze Ekologiczne Pracownie", realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  4. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  5. zmiany uchwały Nr XLVIII/573/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Zgierz dla Rodziny",
  6. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu przy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, położonych w 125 obrębie miasta Zgierza przy ul. Parzęczewskiej 74 ozn. nr ewid. działki 601, przy ul. Bazylijskiej 95A ozn. nr ewid. 15 oraz przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Zgierz, położonej w 125 obrębie miasta Zgierza ozn. nr ewid. 14/4,
  7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla zwartych obszarów rolnych w rejonie ul. Przedwiośnie,
  8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla zwartych obszarów rolnych w rejonie ul. Nadrzecznej,
  9. zmiany uchwały nr XVII/223/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów na linii Aleksandrów Łódzki – Zgierz- Stryków,
  10. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia międzygminnego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej "Wspólny Bilet Łódzko- Zgierski",
  11. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 2 BIS, łączącej Aleksandrów Łódzki-Gminę Miasto Zgierz –Gminę Zgierz-Stryków,
  12. sprostowania treści załącznika do uchwały Nr XXXIII/423/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz,
  13. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2021 w zakresie zadań własnych,
  14. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2034. 
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
 12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
 13. Zapytania i wolne wnioski. 
 14. Oświadczenia radnych. 
 15. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. 
 16. Zamknięcie obrad sesji. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22490
Usuń

Ostrzeżenie: Silny wiatr

Silny wiatr (stopień zagrożenia 2) od godz. 00:00  do godz. 18:00 dnia 17.01.2022 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się wystąpienie...
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej mogą...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS