Menu główne

Poprawa jakości funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zgierzu

 

 Flaga Unii Europejskiej                                                                     Logo PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


Dofinansowanie ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach zadania: "Poprawa jakości funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zgierzu"

współfinansowanego w ramach pomocy na operację typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury

Wartość zadania: 107 475,00 zł 

Wysokość dofinansowania: 60 130,00 zł 

Zakres prac obejmuje

  • Rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej zbierającego wody opadowe z dachów wiat i powierzchni utwardzonej, podziemnego z odprowadzeniem wód do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
  • Dostawę i montaż szlabanów wjazdowych i wyjazdowych wraz z osprzętem i oprogramowaniem. 

Cel operacji: 

Poprawa konkurencyjności producentów rolnych, polepszenie warunków wynajmu powierzchni handlowych, promocja producentów rolnych i ich produktów na rynkach lokalnych poprzez przeprowadzenie prac uzupełniających na Targowisku Miejskim w Zgierzu. 

Przewidywany wynik operacji: 

  • poprawa funkcjonowania systemu odprowadzenia wód opadowych z terenu targowiska, 
  • uporządkowanie systemu wjazdowego i wyjazdowego pojazdów na Targowisku Miejskim. 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS