Menu główne

XLVI sesja Rady Miasta Zgierza

XLVI sesja Rady Miasta Zgierza

W dniu 24 marca 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji (w systemie zdalnym). 

Miejsce: 
Posiedzenie w systemie zdalnym
Data wydarzenia: 
24.03.2022

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji (Druk nr 106-2022 i Druk nr 107-2022).
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski jednostek pomocniczych.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza" (Druk nr 115-2022),
  2. nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi" (Druk nr 116-2022),
  3. kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza w zakresie przyjęcia darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17 i ul. Andrzeja Struga 30 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (Druk nr 108-2022),
  4. przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz w 2022 roku dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego (Druk nr 109-2022),
  5. przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz w 2022 roku dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego (Druk nr 110-2022),
  6. ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków – ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie miasta Zgierza (Druk nr 117-2022),
  7. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2022 roku (Druk nr 111-2022),
  8. zmiany uchwały nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierz z dnia 25 września 2014 r. w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz (Druk nr 112-2022),
  9. zmiany uchwały Nr XLIII/567/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Rudunki w Zgierzu (Druk nr 118-2022),
  10. zmiany uchwały Nr XLIII/568/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Przybyłów w Zgierzu (Druk nr 119 -2022),
  11. zmiany uchwały Nr XLIII/569/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto w Zgierzu (Druk nr 120-2022),
  12. zmiany uchwały Nr XLIII/570/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Podleśna w Zgierzu (Druk nr 121-2022),
  13. zmiany uchwały Nr XLIII/571/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu (Druk nr 122-2022),
  14. zmiany uchwały Nr XLIII/572/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu (Druk nr 123-2022),
  15. zmiany uchwały Nr XLIII/573/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu (Druk nr 124-2022),
  16. zmiany uchwały Nr XLIII/574/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu (Druk nr 125-2022),
  17. zmiany uchwały Nr XLIII/575/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla 650-lecia w Zgierzu (Druk nr 126-2022),
  18. zmiany uchwały Nr XLIII/576/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu (Druk nr 127-2022),
  19. zmiany uchwały Nr XLIII/577/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kurak w Zgierzu (Druk nr 128-2022),
  20. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2022 w zakresie zadań własnych (Druk nr 129-2022),
  21. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034 (Druk nr 130-2022),
  22. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu edukacji ekologicznej "Nasze ekologiczne pracownie", przez Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zgierzu, pod nazwą "Laboratorium Ekologiczne w Traugucie", współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Druk nr 113-2022),
  23. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz w roku 2022 do złożenia wniosku do modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu, w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu i w Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu (Druk nr 114-2022).
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, za rok 2021 (Druk nr 103-2022).
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 i realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2021 (Druk nr 103-2022).
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 (Druk nr 104-2022).
 12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za rok 2021 (Druk nr 102-2022).
 13. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zgierza za rok 2021 (Druk nr 105-2022).
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 15. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Oświadczenia radnych.
 18. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

25471
Usuń

Zakup węgla w preferencyjnej cenie

Osoby uprawnione (które mają potwierdzenie przyznanej bonifikaty przez MOPS) mogą zgłaszać się do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki...
22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 06.12.2022 r. w godz. 07:30-18:00: ul...
25311
Usuń

Nowa lokalizacja POKD

Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (dotychczasowy adres ul. Kolejowa 3) od  31 października 2022 r. będzie funkcjonował w nowej lokalizacji w...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 28 lutego 2023 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzech stopni alarmowych:
24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS