Menu główne

XLVIII sesja Rady Miasta Zgierza

XLVIII sesja Rady Miasta Zgierza

W dniu 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II nr 16 sala nr 114). 

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - pl. Jana Pawła II nr 16 (sala konferencyjna 114)
Data wydarzenia: 
26.05.2022

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie tytułów honorowych "Zasłużony dla miasta Zgierza".
 3. Uwagi do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski jednostek pomocniczych.
 7. Zapytania mieszkańców.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2022 r. (Druk nr 172-2022),
  2. udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (Druk 180-2022),
  3. nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi" (Druk nr 179-2022),
  4. rozpatrzenia petycji (Druk nr 176–2022),
  5. przekazania skarg według właściwości (Druk nr175-2022),
  6. przekazania skargi według właściwości (Druk nr 177-2022),
  7. przekazania skargi według właściwości (Druk nr 178-2022),
  8. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia z Miastem Łódź w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy (Druk nr 169-2022),
  9. zmiany Statutu Miasta Zgierza (Druk nr 170-2022),
  10. uchylenia uchwały nr XVI/152/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ordynacji wyborczej do rad osiedli na terenie miasta Zgierza (Druk nr 173-2022),
  11. ustalenia bezpłatnych przejazdów autobusowych w dniu 1 czerwca (Druk nr 174-2022),
  12. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie oraz realizację przez Gminę Miasto Zgierz zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zgierzu. Etap I: prace remontowo-konserwatorskie w zakresie wolnostojących form architektonicznych: latarni oraz wieży wentylacyjnej" w ramach dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk nr 184-2022),
  13. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu (Druk nr 183-2022),
  14. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2022 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (Druk nr 182-2022),
  15. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 (Druk nr 181-2022). 
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Oświadczenia radnych.
 14. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

25471
Usuń

Zakup węgla w preferencyjnej cenie

Osoby uprawnione (które mają potwierdzenie przyznanej bonifikaty przez MOPS) mogą zgłaszać się do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki...
22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 06.12.2022 r. w godz. 07:30-18:00: ul...
25311
Usuń

Nowa lokalizacja POKD

Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (dotychczasowy adres ul. Kolejowa 3) od  31 października 2022 r. będzie funkcjonował w nowej lokalizacji w...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 28 lutego 2023 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzech stopni alarmowych:
24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS