Menu główne

Ekopracowania w Szkole Podstawowej nr 3 (2022)

 

Dofinansowanie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
zadania w ramach konkursu 
"NASZE EKOLOGICZNE EKOPRACOWNIE

Nazwa zadania: Utworzenie pracowni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu 

Szkoła Podstawowa nr 3 (SP3) w Zgierzu wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o nową ekopracownię. Projekt z zakresu edukacji ekologicznej pt. "Nasze ekologiczne pracownie" sfinansowanego z funduszu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Całkowity koszt projektu wyniósł: 55 600 zł. Szkoła otrzymała 50 000 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Jego realizacja była możliwa dzięki zabezpieczeniu wkładu własnego przez Gminę Miasto Zgierz w kwocie 5 600 zł

W ramach dotacji utworzona została w SP3 nowoczesna pracownia ekologiczna przeznaczona przede wszystkim do nauczania przyrody, geografii i biologii. W ramach projektu zaplanowane zostały takie działania jak: 

  • wyremontowanie sali lekcyjnej, 
  • zakup wyposażenia w postaci ławek, stolików, mebli (szafki, regały, stojak na mapy), 
  • zakup licznych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego w postaci monitora oraz laptopa. 

Dzięki nowemu wyposażeniu ekologiczna pracownia stanie się miejscem sprzyjającym rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu ich świadomości ekologicznej. Wyposażenie nowej sali umożliwi realizację licznych zajęć praktycznych, zarówno w ramach przedmiotów obowiązkowych, jak w podczas zajęć dodatkowych – kółek przyrodniczych, zajęć z eksperymentami. Pracownia wzbogaci bazę dydaktyczną szkoły, przyczyni się do poprawy jakości kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, pozwoli na wprowadzenie do harmonogramu zajęć szkolnych ciekawych i innowacyjnych działań skierowanych do uczniów klas I-VIII. 

Efekty ekologiczne, które osiągnie "Trójka" w ramach realizacji projektu, przyczynią się do poszerzania wiedzy i świadomości ekologicznej całej społeczności szkolnej. 

 


Wymieniony wyżej projekt dofinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
www.zainwestujwekologie.pl 

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS