Menu główne

Cyfrowa Gmina (2022-2023)

 

logotypy projektu "Cyfrowa Gmina"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU 
działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
 
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Miasto Zgierz w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" pozyskała grant w wysokości 1 511 087,86 zł 

Celem projektu "Cyfrowa Gmina" jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zgierza. Projekt obejmuje przeprowadzenie obligatoryjnego audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT oraz oprogramowania. 

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na m.in. zakup sprzętu komputerowego na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Zgierza oraz w placówkach oświatowych. W ramach wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych, dla Urzędu Miasta Zgierza zostanie zakupiony: sprzęt mobilny, routery, urządzenia sieciowe, serwer, macierz dyskowa, oprogramowanie, licencje, zabezpieczenia systemu informatycznego oraz sieci LAN. 

Okres realizacji projektu: 2022 - 2023 

tabliczka informacyjna "Cyfrowa Gmina"

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

25052
Usuń

Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 19 czerwca 2024 roku, na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się: Upał (stopień zagrożenia 1) od godz. 12:00 do godz. 19:00 - temperatura...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS